Skip to main content

W-' •' «"Holwyddoreg Titus LeŴs, 2,c; Catechiam y Bedyddwyr, ljo.; Cateohism y Plant, lo., y çant, 6s. Go. ~m Cyf. XXXVIII. Khif450. T GREAL. MEHEFIN, 1889. "CANYS Nì ALLWH Nl ODIM Yfí ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GVVIRIOHEDD."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAü, &c. SWper yr Arglwydd. Gan y Parch. D. Davies, {Dyfri Mitrddi»)........................ 141 Brawdgarwch crefyddol. Gan y Parch. I. James ............................................. 144. Atebion i chwech o ofyniadau ar " Berson Crist"................................................ 118 Yr Iuddewon o Malachi hyd Ioan Fedydd- iwr. Gan Mr. Henry Evans:................. 151 Y pwysigrwydd o fÿfyrio yr Ysgrythyrau. GanMr: D. Roberts, [Dewi Mawrth)...... 154 Tywysenau o Wahanol FeüSYDD,— Y gwir syniad am ybbrydoliaeth ............ 156 Saeth weddi ............ ............................ 157 Hilarieidd-dra yn prydferthu..................... 157 Cwsg yr enaid......::.................................. 167 Pregeth Dr. Beecher i un gwrandawr ...... 157 Ysbryd .gweddi ..........................-............ 158 Y tri mynediad, yn gorph ac enaid, i'r nefoedd................................................ 168. Adolygiad y Wasg,— Nddiadau Doongliadol ac Ymarferol ar yr Epistol at yr Hebreaid ........................-159 Lamp yr Ysgol Sul ........................ ........ 159 The Bible Doctrine of Man ..................... 1(50 Hanes Cymmanfa y Bedyddwyr Neillduol yaN(fhymru ...................................... 160 Hanes Duwinyddiaeth ........................... 160 Euwofion presennol y Pwlpud Cymreig... 160 Hand-book to tbe Vale of Liangoilen ...... \%\ Cyfnodolion............................................ 161 BARDDONIAETH. Pennillion cofIVidwriaethol i Mr. Hugh Edwards, Llanfaethlu. Gan Mr. J. Wdliams, (Alow Furdd)........................ 1G2 Y ttÿnnon. Gau Mr. E. C. Edwards......... 163 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Genadol,— Y Parch. W. R. James a'i gynllun newydd i efensryleiddio India.......................... 1G3 Cipdrem ar hanes Cymdeithas Genadol y Bedyddwyr.......................................... 1G4 Hanesion Cyfarfódydd,— Sefydliad byfforddiadol i blafat Affrican- aidd, Colwyn Bay :................................ 165 Cyfar,fod Chwarterol Môn........................ 166 Lla~_ol!en ,...-......................................... 166 Hanesíon Talfysedig ........................... 166 Bedyddiadau.........................Cfàt........... 166 Pahliihiad................'............................ 166 Galwadau ............................................. 167 Maswgoffa,— Am amryw o Seion, Cefn mawr ............... 167 Adolygiad y Mis.................................••• 167 Yn y Wusg, ESBONIAD Aìí Y GALATIAID: Yn cynnwys Diwygiadnu Cyfieithiadol, Nodiadau beirniadol ac eglurhaol, ac Amlinnelliadau Pregethwrol. GAN DR. ROBERTS, PONTYPRIDD. Yn awr yn barod, pris Swllt, ' • Hanes CymmanfaoeddyBedyddwyryn Nghymru. GAN Y DIWEDDAR BARCH. Wm. JONES, CAERDYDD. Pob archebion i'w gyru at y Tatth', J. H. Mitet, 10, James Street, Ro'ath, furdiff. Yn awr yn barod, pris 2c., > LLYFR TONAU AC EMYNAU l'w canu yn Nghymmnnfa Bedyddwyr Caerfyrddin ac Aberteifi, yr'ìion a gynnelir Mawrth a Mêrcher, Mehefin lleg a'r 12fed, 1869, yn Eontrhydfendigaid. Yr archebion, gyda blaendâl, i'w banfon i ŵr. T. Iì. Morgans, Baplist Minister, Swyddffynnon, Yilradiìieuriy, fí.S.O. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYDYN SWYDDFA Y "GREAL" A'R "ATHRAW," GAN W. WILLIAMS. Pris Tair Çeiniog. «- Llyfr A, B, C, &; Llyfr y Dosbaith Cyntaf, 6s. y cant; Llyfr yr Ail Ddosbarth, 8s. y cant. -®ft