Skip to main content

, --' ' - • , ,-- ^HolwwldoregTuus Lewis, 2ic; Catechistn y Bedyidwrr n„ r. . _• m . < . „ ,._ ' ' ■ ' j_ J J > Jíc ; Ciuechism y Plant, lc, y cant, 6s. 6ŵ Ü* _=__= Cyf. XXXVIII. U iii v 448. Y GREAL. EBIULL, IS89. "CANYS Nl ALIWN Nl OOIM "N ER8Y.1 Y G A'l'Î.OHEin, 3.1) OMS Y ì ,VIRI0RE33." paüi. TRAETHODAU, 4c. Ein baelodan diff.-wyth. Gan y Parrb. Ifan Davtes ..........,.................^.......... Oras a d> ledswydd .:................... ........ Rhai pethnu wyf' yn gofio. Gnn y Parch. R. D. Robeits................................. Enwogion y ffydd. Gan y Parcb. W. Jnnes.................................................. Yr luddewon n Malacbi bvd loan Fedydd- iwr. Gan llr. Jleury Evans.................. Atticnn » dysgéidmeth yrysgol Snblwthol. GanMr. Ẅ. Willi%ms, [Cgnngfmu'd)...... T»WT8BNAU o Wahanoi F_us-dd,— Yrolyntaett ap~stolaidd ........................ Caiu Uii&t........................................... V CYNN'WYSIAI). HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y pONOt GbNADOI.,— 85 b9 90 9_ 95 9S 100 ì 101 í Ado_~oia.iv t Wass,- TheEulptCorhmetitary ..................r, Itispirat.oti atid the Bibie..................... Flasbes frnm the Welsh Pulpit ............. Cyfnodolioru..............,......................... BARDDONIAETH. Adgyfodiad raàb y weddw o Nain. Gan Mr. Beijaniin D«vie8, [C-iyddnn)......... Mìh Ehrill'. tían Mr. Ioati Towý Thnmas.j Y cariad Dwylöl. Gan Mr. J. Gwydduo Williams ............................................. Mr. W. S. Caiue. A S , a'r GenHdaeth..... 104 Y t,ewyii yn Ubtna ................................. 106 llANUSION CtFABPODTDD,— Cyfarfod Chwarterol Atfnn ..................... 106 CyfaifodChwarterol fcir Benfro ............... 107 BHDTnniADAU.......................................... 107 Dabi.ithiaü............................................. 107 Galwadau............................................. 107 Mabwooffa,— »Am amryw o Seion, Cefn mawr ._,............ 107 Mrs. AnnPms. ns. Berthlwyd.................. 103 Mr. (»»i)ii .Jui.es, Blaerau H'et-tmii g........ 109- Mr. John Morris, Llaiigollen .................. 110 ADOl.YGIAl) T MlS,— " Y wéinyŵdiaeth a'r Tm%»........................ 110 Y Hynge»........................................... 111 I Bnddyt'pliaetlnn Rbyddfrydol ............... 112 j Y C.ngŴan Stml............................ ... \\ì | Y Baivẃr Uiaiitham a'r Cymry.............. 112 lûi ! "' Ambtwiabthau,— ^» j -Jíodiarìau llênyddol................................. 112 101 ' Manion...:............................................... 112 1»2 102 103 ÍQ3 ESBONIAD Àìy 7' GALATIAID: Yn cynn-wys Diwygiad:<u Cjfieithiadol, Noiìiadau beirniadul ao eglurhaol, ac Aml-nnelliadnu Preerettawrol. GAN DR. ROBERTS, PONTYPRIDD.____________________ ' Yn y wni.g, a rtaw »4ln|r%jggis liwn. prts Swllt, HafìesCymmanfaoeddyBédyddwyrÿfrNghymru. GAN Y DIWEDDAR BARCH. Wm. JONE3, CAEBDYDD. Pob archebion i'w gyru at y Ptircli. J. H. Milei, 10, James Stretl, Iianlli, Curdig. Yn awr yn barod, prjs 2c, LLYFR TONAU AO EÄÍYNAU I'w cann yn Nghymmnnfa Bédyädwyr Caerfyiddin ftc Aheiteifl, yr hcn a eynnelir Mawrth »' Mercber, Mehefln lle*r a'r 12fed, 18r-9. yn Pontrbydfendigaid. Yr arcbebion, gyda blaendâl, i'w barifrn i Jlr-r. T. lì. Murgnm, tiaptmt Mi'-hter, Su-yl'ijfij>i>i"»< Yttraámeurig, li.S.O. LLANGOLLKN: AHGRAFFWYD YN SWYDtlrỳA Y "GREAL" A'R "ATHRAW," GAN W. WILLTAM8. Pris Tair Ceiniog. ì I. *^"^~~~~~~~~ —|---1 IH||_||_|I ■■ ■!■■! ■ ■■! I ■ »i i —— * Llyfr A, B, C, fr.; Ljyfr y Dtsbatth Cyutaf. &s. y cant; Llj fr yr Ail Ddosbartb, .11 ■!■■! II ■ II—— 8s. y cant. "C*