Skip to main content

«9- '■'- ■ " WftT [rolwyddoregTitqgLe»i8,2ìc.; Çateehismy Bedyid,yyr, iác . rjatechism y Plant, lc. y oantV.6s.6o.-S3» Cyf. XXXVIII. - • i ii Y GREAL.. CHWEFRCÍfl, 1889 CANYS Nl ALLWN Nl ODIM VN ERBYN Y GWIRIOHEOO, 0310 OROS T <ÌWIRLONEDO."-PAUl. ^—A----------->,-----------„„._.....~y~s*Ä Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. -'j^wr yn nghymdeithas hen Bererin. Gan y jçÍParch B. Humphreys......................... 29 fljJEnwoginn y fl'ydd. Gan y Parch. "W. Jones 35 ^Ÿr amryw bwysleisiau. Gan y diweddar Barch. James Eichards '......................,,« 37 Rhai pethnu wyf yn gofio. Gan y Pai-ch. R. D. Roberts ........rrn."......................... 89 Awgrymiadnu i'r enwad Bedyddiedig. Gau y Parch. Dan Davios......................... 41 Yr Inddewon o Malacbi hyd Ioan Fedydd. iwr. ,s Ga» Mr. Henry Evans ......,........... 43 Y ddyteftewydd o gofio y tlodion „............. 45 Byr-beẃau. Gan Creigfryn..................... 46 AnoLTeiAn v Wasg,— ThePeople's Bible........................^........... 47 Boston M™>day Lectures.......................... 47 Beyond the Stars.................;............ ..... 4S Cyfnodoliou ...................................."......... 48 barddoniaeth: Cfin "rt glod i'r diweddar Barch. W. Rogers. Gan Gwilym Glanlliedi........................... 49 I h'le y tro'f fy wyneb? Gan Ioan Gwyrfai 49 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL Y Gongl Genadol,— Cenadaeth Llydaw.......*........................... 50 Cipdrem ar hanes Cymdeithas Geuadol y Beflyddwyr............................-..."......... 61 HaNBSION OrFARRODTDD,— Nefyn..................................................... 61 Saidis, Üinorwic....................................... 61 Bedtddiadatj Darlithiau ... M>BWGẄEA,- John Amos, Treffynnon.........................,. 62 Mrs. Hughes, Dolhiryd, UaDffoUen............ 63, > B Adoltgiad t Mis,— Bnddyiroliaeth fawr Govan..........^............ 63 Etboliad.y Cynghorau Sirol ...;.....•............ 64 Ambtwiabthaü,— Dwy ffordd i drin y gair Ẃ......................... 65 Arian a gweddi ... ................................... 56 Y pns a roddwn ar ein hopiniynau............ 65 Ysbryd y Kwirionedd....;^^&^[.................. 65 Ein bai ni ein hnnaiii.....rü^..................... 66 Nodîadau llênyddol ...........L.................... 66 Manion................................................... 66 TE ATÌ5RAW. GOLYGYDDION:— ..... PARCHEDIGION H. WILLIAMS A. DR. ROBERTS. Cynnẃysa yn fisol Draethodau, Cerddoriaet.h y Sol-ffa, Cocgl yr Adroddwr, Coi.gl y Plant, pyda I>ai lunian, Adolygiad y Wase. Barddoniaetb, Cofnodion yr Ysgol Sabbatbol, y Gongl Genadol, Gotyniadau ao Atëbion, Manion, &c. *»*Dosbartbwýr yn oisiau lte nad oes rbai yn bresennol. LLANGOLLEN^S^flfwiLLIAMS. ~ Yn y Wa$g, I ESBONIAÜ AR Y GALATIAID: ■ç'nnwys Diwygiadau Cyfieithiadol, Nodiadau beirn'actol ac eg!urhaol,*"ac Amlinnelliadaa Pregethwrol. .-, - GAN DR. ROBERTS, PONTYPRIDD.""^b^M LLANGÓLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A'R "ATHRAW," GAN W. WILL Pris Tair Ceiniog. • Llŵ A, B, C, jc; Lljfr y Posbarth Cyntaf, 8s. y cant; Llyfr y£ Ail Ddosbartb, 8s. y cant. "Ŵ 'ì