Skip to main content

; «9-IM fjd lor3g Ti-.us t,9w:s, 2Jc.i Catachism y BoäyJdwyr, lác ; Catechism y Plant, lo., y oant, 6s.8o. Cýf. XXXVII. II HIK 44 J,. Y GREAL. RHAGFYU, 1H88. "CANYS «I ALLWfí N! ODIM *N ER3YN Y GWIRIONEDO, 0.10 OR0S Y GWIRI0HÉD0.--PAUI. Y CYNNWYSIAD. THARTHODAU, Ac. 'AniÌaneû Jpphtbah pnrthed ei ferch. Gnn I)r. Uow'undP................................... f*u» Blnenllymwch e'ch olfor........................... 312 i Bedyddwyr (ì< gleddCymru. Gany Parch. j T'F-nm'ston...................................... 313 I Ymsig'liadan ârírtglyd y byd. Gan An- j NUIWT................................................. 3ltJ j lîhndio yn nddfls i'r Arcrlwydd. ÜJin y j diweddur Barch. U "Willíama............... 319 ■■ Hnnfôrtîon'dedẃyddwcfc. lían Mr. Wm. | L. Gray............................................... 321 BABDDONIAETH. Arplẃydd, cofia fi. Gi<n y Parcb. II. C. WÌIHams......................................... 823 j Y fjreadigaetb.. Han Iorwerth Glan Aled. 825 \ .Hnirlymon ar ol ffwrandaw Waldo. Öan -Machraeth Môn........................... ...... 826 I Y tìwyddyti. ban Mr. J. T. Jób............ 326 ' l Rftrtyddiâdan yn y mensydd Oenndot ...... 82(> | íthoddion li^eiinnns at y Gei'iuhiei h........ ;*3Î7 1 Ceiiarláetu Liytlaw ................................ 327 HaPTESIOJÍ CîFARFODYDD,— Oyinmaufa Dinbycb, Fflint, a Meirion...... 827 Ainon. Harlech...................................... 3*8 Miichynil'etb.......................................... 32-i Bbdyddiadau.......................................... 829 Pbiodasau ............................................. 829 Galwadau ............................................. 3*9 Dahlithiau............................................. 329 Adolygiad y Mis, - Y Oynjrhoran Sirol ,..,.....................*»,,.. 32fl Mr. Gludbtone yn Sirminfí'ham.............. 880 HANESION OllîFYDDOL A GWLADi )E. Y GONGL GcNàDOI., —- Sefydlu îs orsaf newyddyn Etoto ............ 32íî | Y Cîswwysiad..................................... 331 _ î Ar werth ffini W. WILLFAMS, Printçr* %c, Ltanfjollen. Esboiiiad ar y " Testamení Newjíld." GAN Y PARCH. R. ELLIS (CYNDDEÌ.W). Ctfhoì I_____Shẃts, fis. !)c .... '■ II.— " 6s. 6c ... " III.— "______s_3c .... Cópi cytìawn " Ip. Os. 6c .... PUISllSDD. .. oluth, 8s 6c ......... Persian Cnlf, 10s. 6e. .. " 8s. 6c ......... " " lOs. 6c. .. " 9s. Oc .........• " " lls. Oc. ... " Ip. 6s. 0,- ......... " " lp. I2s. Oc. Dosbarlhinjr ijn eiriett Ue nnd ots rìniì yn bresennol. lihodiìir y clni'ct'hcd om ddoshailhii. Ylt cnel ni liorofói t'r M'flsg, ESBONIAD AÈ Y GALATIAID: Vn cynn-n-ys DiwygMdau Cyfìoithiadol, Nodiuilau heirriiadol »C egWtiaot, aò Aiiilinnelliadaii Pregethwrol. GAN J>K. ROBERTS, l'ONTYl'HIIUi. LLANGOI.LLN: AIUiRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GRTOAL" A'R "ATIIRAW," ÜAN W. WiI.LIA.MS. Pris Tair Ceiniog. 4»"- Llyfr A, B, 0, jc; T.lyfr y Dosbaith Cyiitaf, Ss. y cant; Llyfr yr Aii Ddosbarth, 8s. y can t. "%6&