Skip to main content

**»HolwyddoregTitus Lewis, ajc; Catechistn y Bedyddwyr, ljc ; Oatecbism y Plant, lc, y cant, Gs.fic.'Sîtt Cyf. XXXVII. I(hik439. J GREAL. GORPHENAF, 1888. "CAHYS Hl ALIWN Nl ODIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD. 0N3 DROS Y GWIRIOHEDD.'-PAUl. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Y Bedyddiwr ^olenodiíí. Gan y Parch. D. Ev!ms............................................. lj™ Apolos. Gn-n Pliiiins .............................. I71 Y Trefnyddion Caltímiidd a bedydd. Gan y Parch. D. Davies, (Di/fn Myrädin)...... 173 Llythyr y Gymmanla at yr eLrlwysi, 17H7.. 177 Dyledswydd proffeswyr crefydd ttiaií at yr ys-ol Sul. Gan Mr. T. R. Jones, [An- eiáduo) ............................................... 1*0 Y Parch. Jonatban .Toi.es, Festiniotf. Gan y Farcb. Edward Pany......................... l.s-i Adolygiad y Wasg,— A systefn of Biblical Theology................. ÌH'; 0ambrid<;e Greek Testament for Schools and Colleges....................................... lí>7 índia...................................................... ltít Ohina.......................................:........,..... 1ö9 Ceylon.................................................. 19o Ynysnedd y lìaharnas............................. Ifio Y gynnadledd Genadol gyüiedinol ....'..,. ltto HANE8I0N CîF,ARF0D_DD,-- Oymmanfa Mynwy ................................. 190 j Cymmanfa Penfro.................................. 191 ■ Cymmanfa Orllewinol Mori»;Hiwf4' ............ 191 jj Lic&twm.................................................. 191 ! Cymmaiifa Diubych, Fflint, a Meirion...... 191 [ ÖEDYpDIADAÜ.......................................... 193 GALWADAU ..................................... 193 Mabwgoffa,- BARDDONIAETH. Pryddest goffHdwríaetbo] ar ol Mr. Itobert I Jlrs. Kvans. Amlwch ............................. 194 Ŵilliams.. Gan D. H...........................*1S7> Y Paich. W. Aneîyf Williaras, Porthyrbyd 191 Cerdyn cotfâ dan o blant Mr. Peter Ed- j Mr. Hugh Pricbard, Llnníludnû.............. 195 wards a Mrs-üdwards. Gan H. O. W... 188 : ADOLTGrAD Y MlS, - ! Cole_r Pontypwl a Dr* Parker.................. ifiö i Marwolaetii yr Ymerawdwr Frederick...... (Í6 r Etholiad Ayr a'n rbHjíolygon gwleidyddol 190 HANESrON CREFYDDOL A GWLADOL, Y Gongl Genadoih - Cipdrem ai hanes Cymdeitìias Genadol y Bedyddwyr., Lloffion . 19fi Arirerlh fftm H'. H'ILIJAMS, J'riuter, <$•*?., Llangollen\ Esboniad ar y "Testament Newydd." GAN Y PARCH. R. ELLIS, (CYS'DDELW). * l*KlSOKI>T). Cypbol I.—Sheets, fis. 9c......(Jloth, 8s 6c......Persian Oalf, lOs. 6c. ' II._ '• 6s. 6c...... •' 8s. 6c...... '" " lOs. 6c. " ni-— "___!__...... " 9s- 0c...... " " lls.-Oc. I1 Copi cyflaw'n " lp. Ós. 6c...... " lp. 6s. Oc...... " "—ip. lis. Oc. Dosbarthwyr yn eisieu lle nad oes rhni i/u /ir^neniwl. Rhoddir y ehweehedam ddos/nn thú. Yu cnel eí Iniriìlúi <V íí'«íý, ESBONIAD AR Y GALATIAID: Yn eynnwys Diwygiadiiu Cyneithiadol, NodiadRU beirniadol ac epliirhi Pregethwrol. GAN Dlí. R0BERT8, PONTYi'fiD'I). >i, nc Amlinnelliadau LLANGOLLHN: ARGRAFFWYD YN SWYDDPA Y "GREAL" A'R "ATHRAW," GAN W. WILI.IAMS. ____ Pris Tair Ceiniog. *S" Llyfr A, B, C, jc; Llyfr y Dosbatth (;yntiir, 6s y oni'l ; Iiylr yr Ail Ddosbaith, 8? y c»r,t. -®»