Skip to main content

*** Holwydiíoreg; Titas Lewis, ->^o.; Catechism y Bodyiìdwyr, .1 Jo ; Oatechism y Plant, lc, y carit, 8».6o." Cyf. XXXVII. II„ik438. Y GREAL. MEHEFIN, 1888. "CANYS Nl ALLWN Nl DDIM «N ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS T GWIRIOMEDO.'-PAUl. Y CYNNWYSIAI). TRAETHODAÜ, &c. Fnil preaethind o'r efengyl i f«d yn gýff- redinol f'el tystinlfletb tuitur am Ddmv. íîan y Parch. B. Thomas..................... 141 " Yr -tt'yf yn meth-u teimlo." Gau Dr. Spencer.............................................. 141 Profion o r>r}wvfoldeb y Beibl. Gftu Mr. O. Williíiine, '.l/«lira.lli Môal............... 146 Llythyr o wnith y diweddar Barcb. Lewis Édwards D.D., Bala ........................... 152 v Gair Dirw ae ordinhadau yr efentîyl. Gan "^ y diweddar Mr. J. Hughes.................. 153 Adoiygiad I WaSG,— OI:ttk's Foreign Theological Library......... Ifi7 The Peop'le's tìible................................ 15H The First Epistle of Peter........................ 138 Eniynau y Miloedd .....— ■ ..................... 158 BARDDONlAETH. Gw.etedigaeth Ezeciel. Gan Mitchraeth Môn ................................................... 159 Cywydd: ymweliad â'r Afon Ddu. Gan Cel'ui................................................... lfiO HANliSION CltUFYDDOL A GWLADOL. Y Gongi. Genadoi,— Cenadaeth Llyduw .................................,lfil Cipdrem ai banes Cyrndeithas Genadol y . Bedyddwyr.......................................... 161 HaNESION CYFARFODYDD,— Tabernacl, Onerfyrddin.......................... 163 Horeb, Skewen ... ............ ..................... 163 Taîiernflcl, Brymbo................................. 163 Llar.elian.............................................. 163 Undeb Ysgolion Sflbbathol Gorllewinol . Meirion.............,........'.......................... 163 Hinesion Talfyredig ........................... 164 ' Galwapau .............'............................... 164 \ Dari.ithiaü............................................. 164 í Bedyddiadaü.......................................... 164 í Mahwooffa,— M". George AVebster ralmer, Aralwch...... 164 AllOI.YCiIà» î Ml«,— Y Senodd..............................'................. I«5 Heddeeidwaid sir Ddinbych a'u barbar. eiddiwcb uuwaith eto.......................... 106 Amrywiabthau, — ; Galwad i ostynéeiddfwydd ......... i Crerydd a chyb.vdil.dod.............., Oybỳiid-dod a phrolfes grefyddol LÍesoldeb evstu'iidÌHii .................. Liewyicb y gogoniant.................. 166 167 167 168 Manion.. Ar leerth gnn W. WILLIAMS, I'rùiter, &c, IJangoHe». Esboniad ar y,"Testament Newydd." GAN Y PAROH. .R. ELLIS, ( CYN DDEIAY).% l'HISOEDD. Cyfhol I— Sheets, 6s. 9c.....Cloth, 8s 6c :..... Persian Calf, 10s. 6c. .. II._ •• 6s. 6c...... " 8s. 6c____.. " " lOs. 6c. *« , III.— " 7s. 3c...... " 9s. Oc ...... " " lls.Oc. Copi cyrlawn " Ip. Os. 6c...... "lp.6s.0c...... " " Ip.12». Oc. 'f'' Dosbarthwyr yn eisieu lle nad oes rhai yn bresennol. Iìhoddir y chweched a m ddosbarthu. Yn y Wasg', pris Swt.lt, "Y BYWYD GORCHFYGOL," BKF CYFWES O BRE!GCîrXXA.-CJ, QAN Y PAltOH. J. DIGAIN WILLIAMS, LLANGOLLEN. U,ANGOU.KN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A'R "ATHRAW," GAN W. WILLIAM8. Pris Tair Ceiniogr. **- Llyfr A. B, C, jc; Llyfr y Dosbaith Oyntaf, 89. y cant; Llyfr yr Ail Ddosbarth, 8s. y cant.-ffift