Skip to main content

"Holwyddorea: Titus Lewis, 2J0.1 Catechism y Bedj.î i ,,yr, l^c.; Oateohiam y Plant, lo., y oant, 6s'.6C."S3& Cyf. XXXVI lîuiF 437. Y GHEAL. MAI, 1888. ' CANYS Nl ALLWN Nl ODtM «N ERBYN Y GWIRI0NE00. 0X0 OR0S Y SWIRI0NEOD.--PAUL. Y CYNNWYSIAI). Iw4ry TRAETHODAU, &c. Awfcryman i Fedyddwyr Cymiu. Gan y Parch. B. Jnne«......................... 113 Perthynas prwedrii » llwvririinnt yr yFg-ol Sabbatbol Gun Mr. lî. Mnrris.......... 115 Y prawf ha.nesvridol o ariiryfodíad Críst. G»n v Parcb.T. Jones ....................... 118 Aflwyd'rtiBiit — yr achos o hono. Gan Syl- we'dydd.........:...................................... 120 Musnaob a mnsnachwyr. Gan y Parih. .1. Aiiìell James ............................... 122 Yr acl..,sion o aflwyrtdiant crefyddoì. Gnn Mr. Richard E. Jones.......................... 123 Adoltgiad t Wasg,— ThePurousia.......................................... 12» Chiistianity and Evolution ........... ......... 130 Esboniad y Teulu.................................... 130 Lump yr yssrol 8ul ................................. 130 Cyfnodohon............................................. 131 BAFìnnONTAKTH. "Ac efe a dawodd." Gan y Parch. J. Dîgaln "Williams ................................ 131 Eniyn. Gan Anelyf ............................. 131 Galareb (joffadwrinelhol am Mr. H. Lloyd, Moefie. G»n v Pa*cb 1. T. Wilhams.. 132 Y lili. Gan Machraeth Môn .................. 133 HANESION CEEFYDDOL A GWLADOL. Y GoN6L GüNADOL, - Syr William Willsnn Hunter, k:C.S.r., C.I.K.. LL.D., ur:#r ar.turiaeth Ge; udi'l yn Indlu.........................'.................... 133 Myneuiad Unrieb Bertyrtdwyr Prydiiiu Kmvr a'r Iwetddon .............................. 134 HaWHSION CtFARFODTDD,— Cyfarfod Chwarterol Arfon .................... 136 Cyf'Hifod Chwarterol Dinbych, Fflint, a Meirion.....:.......................................... 135 Calfnria. Trefinis................................... i:)fi Cyinmanfa Letpwl................................ 136 HaNESION Talfthedio .....,..................... 186 Galwadatj. ............................................. 137 lìIUJYIH.l .UIAU.......................................... 137 Mabwgoffa,— Y Parch. R. Evans, Blaenrhondda............ 137 Adoltgiad y Mis,— Yr lwerddon ........................................ 19S Y Weinyridineth a mesnr lly wodraetta leol 138 Cynnye Mr. Gtadstone ar ariian o g-yilideb Mr.'GoBChen .........-......................... 139 Inrll Snhsbnry yn Ntflmerynarfon............ 139 Mr. Spurireori a'r Urideb wedi dyfod i drienll en srilyrtrt ................................. 1?« Y Methudistiaid a Mr. Spurire'u ............ 13» Amrywiaithac, - Nodiudau llènyddol......,...............'..'•........ 1*> Manion................................................... HO Ar werth gan W. Wl LLIAMS, Printer, irc., Llangollen. Esboniad ar y " Testamení Newydd." GAN Y PARCH. R. ELLIS, (CYNDDELWj. l'lilS(IHl)l). Cyfhoi, I.—Sheets, 6s. 9e______Cloth, 8s 6e...... Persian Calf, lOs. 6c. «. n._ ■• 6s. 6c...... " 8s. 6c...... " " lOs. 6c. " III.—'•' 7s. 3c ...____ 9». Oc...... " '^ Us. Oc. Copi cyHawn " Ip. Os. 6c-----.. " Ip. 6s. Oc...... " "lp.12s.0c Dó 'irthwyr i/n eisieu lle nad oes rhai yn bresennol. Hhoddir y chweched am ddosbarlhu. '• ' I Yn y Wasg, pris Swllt. "Y BYWYD GORCHFYGOL,'' H? €3 -V JB* JEK JE3 S O BRSSGEI'rHAU', oan y paltch. j. diuain wllliams, llangollen. I'I-ANüOLLKN: ARGRAFFWYD YN SWỲDDFA Y "GREAL" a'R "ATHRAW," GAN W. ẀILLTAMS. Pris Tair Ceiniog. «SrLlyfr A, B. C, jc; Llyfr y Dosbuith Cyntaf, 6s. y oant ; Llyfr yr Ai! Ddosbarth, 8.8. y cant.-S»