Skip to main content

pw- Holwydrtoreg T«us LewÌB, 2Jc.; Catëchism- y' Bêlyidwyr, Ljc'; O.atechism / Plant, JÖT, y cant, 6s.6c"®í Cyf. XXXVII. i Un*436. Y GREAI EBRILL, I888: T, fl/S N! AUWH Nl DOIM YH ÊRBYN Y GWIÍI3IJED3. OND uíOS Y BWIRI0NE30."- PAUl. V CYNNWYSIAD." : •TnAETHODAU, fto. Y Parch. W. Roberts, Rhos. Gan y Psrcli. A. .T. Farry..............................., . — „., &6 Y Pwyfn! a'r itynol yn y Beibl. Gan Dr. Ov.en Thomas....................................... 83 . Y Hordd íwvaf effeithiol i ddwynyn mlaen ein hysgôiioii Sablintbol. Gari Mr. R. Thomas...................•■.......................;•■•• 89 Yreiran'i wersi. Gan ý Parch. D. Dnvies, iDutr' Mtirridi»,.................................... 92 Y modd y dHethum yn B'edyddiwr. Gan llr. Hutrh Williams............. ................ 91 Ilawlian y cyfarfodydcl ■wythnosol ar y diaconiaiii. Gan Mr. Elifls lìoberts ...... 96 Imm.a^weildtaa ýn inóddioii pras. Gan Deẁi Máwrth....................................... »9 Aflwyddiant~-yr acbos o houo. Gan Syl- wedydd.....u:........................................ lôl Anoi.vr+iAn t Wäs».— Ksboniaii ar Actan vr Apostolìon ............ 102 Proceedirffs nf the Sixth Bflptist Oorreress l'OS Bevised KngKsh Bible.........■..-..................■. 103 Life on tbeContro..,................................ loi Tlie History ol'Israel and Judah' ............ 101 T!m History ol' Uie Jfiws ..................... 101 Ceniiienẅvyl Dowŵi............................. 101 HARDDONIAETH. Ileb Ddnw, heb ddim. Gan Artro ......... 101 __----------------------------:.------------------------------------1----------------------------------------------------------- Y Beibl. Gan Br>rlvnT.............................. 1M Pnrdeh. GanCrniílHs -............... ........... 1115 Lreofam Mr.'i'hornas Williams, Pwllbeli. Gan Jane M. Hranfi............................. ÌOS HANMSION ('REFYDDOL A GWLADOL. Y (tONGT. Gkn ADOI,,— Y Gei.ariaettt ....................................s..... 100 Oipdrem ar hanes Cymdeithas Genadol y Bedyddwyr........................................... 106 ' Hanbston Otfarfodydd, — Oyfarlbd Ohwaiterol.Môn...................„... 107 Tabernacl, Treforr-.s.—Owrdd ordeinio...... 108 Oolwyn Uay............................................. 108- Dahi.itiiiau................................,............ 109 GaI.WAOAU UÊnrn: iaiîait. 109 109 Mabwgoffa,— Mr.AV. Edwards. Llwyn y Brain......... Y Parch. llnwoll Lawis, Âbe'tawy......... Y Parch. T. l'rice, M.A., Ph.l)., Áberdâr Anof.Yr.iAn Y Mis.— Mesur llywodraeth sinìl........................ Marwolaetb Yrnerawdwr Germany ......... 111 Mr. Spuriteon a'ründeb......................• •'•• 112 Gower................................................... H2 AMBTwrAFTHAÜ,—; Nodiiiduii llênyddol................................. 112 109 110 111 111 PHI80KD1>. . (Jloth, 8s fic " Ss 8c ' " ffs. Oc Persian Calf, lOs. 6o. '.' " 10s; 6c " " lls. Oc. Ar werth f/nii W. WILLÍAMS, 2'rùiter, Src., IJangollen. Esboniad ar y "Testament Newydd." GAN Y PARCH. R. ELLIS, (CYNDDELW). . Cyfhol I.—Sheets, Gs. 9c ... , II.— - 6s. 6c ..., " "I.- »• 3c .... Copi cytìawn ""lp. Os. C* I...... "" Ip 6s. Oc...... " " lp. 12s.0c. í Dosbarthwyr ijneisieu lìe nnd oesrhai i/n hresenwd. lìliodtliry chwecheu am ddosbarthu. Pris, lltan, 3/6. postfree, blaendtìl, tud. 300, | Y CYSSONYDD YSGR YTII Y ROL, Sef cytlirordiad 700 o ymadroddion trwrtb darawiadol, hanesyddol ac athrawiaethol \ *y Beibl, a eiílurir yn nffbymhorth cant o'r beirniaid iralluocaf. (ìAN Y PàHCB': T. F1UM8TON. OAHN. Yr archebion i'w banfon i Itw. T, Frimstiin, UiiruduUmrniweii, It.s.o , 0uỳfarvptfêbirf* Yn awr yu barod. A't Argraffiad—y bnmmedfil, pris Sch., w» A-mmxjcwxx J%.*& "oniEiSTMWSiroo, A<! AMHYWION EURILL. GAN Y PARCH. J. JONEâ, (.1/KI'HIOSETH',) LLANELLI. ,Y seitbfed i'r Dosbarthŵyr. Anroner arobebion a blaendAl.at yr Awdwr, i 11, Diiuniiiig Slreet, Lln'iellt/, Oiirìiitirtlmimliìri!. m. LLANGOLLHN: ARGRAFPWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A-R "ATHRAW,' Pris Tair Ceiniog. GAN W. WILLIAMS. **" Llyfr A, B, C, jc; Llyfr y Dosbaith Cÿntaf, 6s. y cant; Llyfr yr AilDdosbarth, 88. y cant."^»