Skip to main content

" Holwyddoreg Titus Lewis, 2jc; Catechism y Bedyddwyr, ljo ; Ciueehism y Plant, lo., y oant, Cb./o Y GREAL. IONAWR, 1888. " CftNYS Nl AUWN Nl DDIM VN ERBYN Y GWIRIONEDD, DNO OROS Y GWIRIQNEDD."-PAUL. Y CYNNWYSIAÜ. TRAETHODAÜ, &o. Tystiolaeth ddiweddnf Ioan Fedyddiwr i'r lesu. Gan y Parch. J. G. Jones............ 1 Gorseddfainc y gras. Gan y Parch. Tt. Jones................................................... fî Yr Epistol at yr Hebreaid. Gan y Farch. S. P. Edwards....................................... 6 CynBhcrion parth iechyd ac einioes. Gan Catwjf Ddoeth....................................... 10 Ebion o fy Nyddlyfr am 1881. Gan Vav- asor...................................................... 10 Golygiadau y Bedyddwyrar yr eglwys wel- edijç. Gan y diweddarDdr. E. Etans ... 14 Cofiant y Parch. S. Eoberts, Brymbo. Gan y Parch. E. Owen ................................. 15 Adomtgiad y Wabg,— ThePeople's Bible.................................... 18 Cambridfre Greek Testameut for Schools arid Collepres.......................................... 19 Adnodau Dyrysy Testament Newydd ...... 20 Bedydd ................................................... 20 Tbe Baptist Almanack for 1883.................. 20 BARDDONIAETH. Y golenni mawr. Gan y Parch. H. C. 'Will- ianis............................•........................ "A'th lwybr»u a ddyferarit frasder.' Gan Ŵewi Glan Teifi .................................... 21 Y nefoedd. Oan (îerallt ........................... 21 Er cof am Miss Margaret Jones. Gan John Roberts ............................................ 21 Yr afon. Gan Mendwy Gwent.................. 22 haSesion crefyddol a GWLADOL. Y Gonei. Gehìuoi.,— Y Gonadaeth.-Y Mynegin'd blynyddol Cymraega'i Bynnwysiád........................ 22 20 Addewid dywysouaidd Mr. Arthington, o Leeds, i bwyügor ein Cenadaeth ............ 23 Hanesion Ctfahfodydd,— Rethania, Blaengarw.............................. 23 Drefach ..............,.................................... 23 Doly wern, Glynceìriog.............................. 24 bhdyddiadau .....................••.................... 25 Dabliihiau ............................................. 25 Mabwgoffa,— Mrs. Evans, King's Head ........................ 25 Adowoiad v Mis,— Ffrainc ................................................... 26 Rwsia ac Awstria ...........,............:.......... 25. America—Araetb y Lly wydd Cleveland ... 26 Yr Iwerddon............................................. 26 Hhj'fel y degwm.................................... 26 Mr. Spurffeon ac Undeb y Bedyddwyr ...... 26 Aur yn Meirion....................................... 26 Amrywiaethatj,— Nodiadau llênyddol ................................. 26 Bywyd yn wead i edrych arni o bob tu...... 27 Sut i gyfranu ......................................... 27 Nel' ac: ull'oni............... ............................. 27 Oweddi fel >ir gMartli .............................. 27 Dyledwyr Uaiti'oiillyd .............................. 28 Ffyddioiideb............................................. 28 Manion Pris, llian, 3s. GeA., pont f/'ee. blaendàl. tud. 300, Y CYSSONYDD YSGRYTHYROL/ Cydgordiad 700 o Ymadroddion Gwi th darawiadol, Hanepyddol, ac Athraw- iaethol y Beibl, a eglurìr yr. îitthymhoí th cant o'r Beirniaid galluocaf. Gan Y PAR^H. T. FRIM8TON, GARNDOLBENMAlîy. Yr archebion i'w harifon i Ki<,v. T. Fhimston, Gahndolbenmaen, Carnahvonsbibe. I fod yn barod yn #ynnar y rnis hwn, Rhan IX , pris cbwe'cheiniog, ESBONIAD AR A0TÄ.U YR APOSTOLION. GAN V PARCH. OWEN DAVIES, CaERYNARFON. Damür Sylw:—Gan fod amryw yn awyddus i dderbyn y frwaitb hwn yn flsol yn ystod 1888, «an ddechreti yn Ionawr.mfle yr Awdwr wedi penderfÿnu rhoddi y oyflensdra i bawb a garaiit ei dderbyn. Bydd yn dra diolcbgar i'n holl UdoN- barthwyraim wneyd hyn yn hysbys, a chasg'lu onwan y cyfleusdra cyntaf. Gan y goi'phariir y tfwaith mewn un ran arall, mH9 yn amlwfí nad oes yn awr berytfl oddiwrth unrhyw oedmd yn anfoniad y rhatiau yn rheoiaidd bob mis. Dysgwyl- ir y bydil y uryfrol yn barrid yn Chwelror, wedi ei rhwymo yn hardd mewn Ctoth, 640 o dudalenau, pris 6s. (>c. Anfoner at yr Awdwr. LLANGOLLHN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A'R "ATHRAW," GAN W. WILLTAMS. "Pris Tair Ceiniog. *Ẅ- Llyfr A, B, C, (c; Llyfr y Dosbaith Cyntaf, 8s. y cant í ^yfr yr Ail Ddosbarth, 8e. y cant.-^Ŵ