Skip to main content

ÄS~Holwyddoreg Titus Lewis, 2jc.; Catechism y Bedyddwyr, lìo ; Catechism y Plant, lc., y cant, 6s.6c.~©(* ■JLL.. ' ■'" ---!------——---—----—■— „ — ----.----,„„„ , ■■ , .. ,,«-----<~*m, II . I II..... K =©» >^ Cyf. XXXVI. K.iif430. Y GREAL. HYDREF, 1887. "CAHYS Nl ALLWN Nl OOIM 1« ER8ŸN V GWIRIONEDD. 0N0 OROS V GWIRIONEDD."-PAUl. Y CYNNU YSlAJ). TRAETHODAU, &c. Y rhan ddefosiynol o wasanaeth y cys- setrr. Gan y Pnrch. J. Gritfiths............ Pregeth a draddodwyd i Fyfyrwyr Llan- gollen. Gan y Paicn. J. Rowlands, D.D. Annarhydfniiflaeth yu cael ei chlwyfo yn nhŷ ei charedigion. Gan y Parch. Wm. fluirhes................................................ Annerchiad i ieuengtyd. Gau Mr. W. J. Parry................................................... Adolygiad T Wa8Q,— The Soripture Doctrine of the Church TheHistory of Israel and Judah........ Esbor.iad y Teulu............................. Gweithiau Williains, Pantycelyn ...... Crist a (îwroiiiaid y byd paganaidd ... Bywyd lesu Giist.............................. A History of the Bnptists .................. Y Cyssonydd Ÿsjfrytbyrol................ The Associntion and its woik ............ Wales, Awake................................... Landlordiaeth yn Nghymru............... 253 257 262 267 GOPTWIADAU AC ATEBION 2Cs 269 269 •27(1 270 271 271 272 273 273 273 273 BARDDONIAETH. Llinnellau i Mr. Thomas Hughes, (Isalun) Caerynarfon. Unn Meierant.................. 271 Edrych i fyi>y. Cyf, Juhu Joces, {Me/th;. butelh) .................... ........................... 271 Diolph^arwch ana y cynhauaf. Gan O. Dinorwig............................................ 274 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Genadol,— Y Genadaeth .......................................... 275 Hanesion Ctfabfodydd,— Cyfarfod Chwarterol Môn ........................ 275 Cyfarfod Chwarterol Dinbycb, Fflint, a Meirion.............................>.................. 276 HaNBSIOnTaLFYBBLIG.............................. 276 Galwadaü ............................................. 276 Bedtddiadaü.......................................... 277 Mabwgoffa,— Adçnfion am amryw o Gapel y Beirdd...... 277 Mrs. K. Bvans, Pentre Broughton ............ 277 Miss Claudia Octavia Jnnes, Tudor House. 278 Mr. Emmanuel Erans, Penyfiou ............ 278 Adoltgiad y Mis,— Yr Iwerddon .......................................... 279 Ambywiaethaü,— Holwyddoreir Titus Lewis...................... 290 Catechisiu y Plai.t.............................. 2oO Ar werth gan XV. WILLIAMS, Printer, <ÿc, Llangollen. Esboniad ar y "Testament Newydd." GAN Y PARCH. R. ELLIS, (CYNDDELWJ. puisohud. Cyfrol I.—Sheets, 6s. 9c ...... Cloth, 8s. 6c......Persian Calf, lOs. 6c. II._ ■• 6s. 6c...... •« 8s. 6c...... " " lOs. 6c. " III— 7s. 3c...... •• 9s. Oc...... " ''______Us. Oc. Copi cytìawn " Ip. Os. 6c...... " lp. 6s. Oc...... " "lp.12s.0c. Dosbarthwyr yn eisieu tte nad oes rhai yn bresennol. Rhoddir y chweched am ddosbarthu Yn barod, Rhan VII., pris chwe'cheiniog, ESBONIAD AR ACTAU YR APOSTOLION, MRWN CYFHFS O DDARLITHOEDD EGLURHAOL A0 YMARFEROL. tìAN Y PAHCH. UWEN DAVIES. CAERYNARFON. Pnb archebinn i'w hanfon at yr awdwr. " Mae v goreu ar yr Actau a welsom yn Gymraeg, ac ni welsom ei well yn Saesonaeg."—Seren Cymtu, Maì &ed, 1887. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A'R "ATHRAW," GAN W. WILLIAM8. Pris Tair Ceiniog. «$- Llyfr A, B, C, *c; Llyfr y Dosbatth Cyntaf, &s y cant; Llyfr yr Ail Ddosbarth, 8e. y cant."®R •:£i'.:;.: -.i-;.,-.-:;V IŴ^ŵ-tó^.::::'^^'^- '\.*,Â^y-to£< in ''■■^■>4'í