Skip to main content

Cyf. XXXVI. Khif425. Y GREAL. MAI, 1887. "CAMYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIÛNEDD, OND OROS Y GWIRIOHEOO." PAUl. TRAETHODAU, &c. Gan Llawvserifan y Testament Newydd y Pnrch. B Humphieys........................ Gras Duw yti peri llawenyrìd. Gan y di- weddar barch. James Hichaids ............ Y Berllan. Oan yPnrch <J. Iioberts ...... Adgoflon. Gan Ilen Weinidng ........'....... Yr Epistol at yr Hebreaid. Gan y Parch. S. P.Edwards....................................... Jacob yn Bettel. Cyf. Homo Clwyd ...... Amrywion. Gan Sylwedydd ........ Adoltgiad t Wass,- Introdnction to the Catholic Epistles ...... ln Prospect of Sunday ........................... Emynau y Cysseirr ................................. Christian Baptisrn.................................. Y Cyssonydd Yserythyrol........................ Ychydig o Lawer..................................... Y CYNNWYSIAl). HANESION GBEFTDDOL A GWLADOL. Y GONGL GlSNADOL, — 118 120 121 122 125 I2S 180 130 j;n 183 133 133 BARDDONIAETH. Y Gwanwyn. Gan Llinos "Wyre.............. 133 Gorpbwysfa yn ol i bobl Drìuw. Gan H. C. W.................................................... 134 Er cof am M'S. Morean. Gan Artro ...... 134 Nid eiddodyn ei ffurrìrì. Gan Meirairt ... 131 Cenadaeth Llydaw ................................. 135 Ceylon................................................... 136 Y diweddar R. Williams, Ysw., Moua H... 135 India ac Aflrica....................................... 135 Hanesion Cyfarfodtdd,— Cyfarfod C'hwarterol Arfou ..................... 136 Bedtddiadau.......................................... ló'C Galwadau............................................. 136 Marwgopfa,— Y Parch. S. Rnherts................................ 136 Eobert Wiiliams, Ysw., M'oua House...... 137 Adoltgiad t Mis,— Y Weinyddiaeth a'i mesur (rorfodol......... 137 Ymadawiad y Parch. J. Williams, B.A., Hei.ffordd, a'r Bedyrìdwyr.................. 139 Amrtwiaethau,— Colliant y B'ieaiitii e "Arabellft"............ 139 Saitb rheswm dros beidio esgeuluso y cwrrìd gwe'lrìi....................................... 139 Byrìdwch yn drìynion.............................. 140 Nodiadíiu llênyrìdol ............................. 140 Yn awr yn barod, Rl.an V., pris chwo'cheiniog, ESBONIAD All ACTAU Yll APOSTOLION, DDARLITHOEDD EGLURHAÓl AC YMARFEROL.1 OAN Y PARCH. (JWEN Ü.WIES. CAERYNÁRFON. Pub arclirbinn i'w hmifii» nl yr uuilur. I fod yn barod y mis hwn. pris. Ui.au, 3/6, post free, blaendúl, tud 300. Y C Y S S O N Y D D Y S G R Y T H Y R O L , Sef cydgoidiad uwchlaw 700 o ymadroddion «with damwiadol. banesydrìol ac athrawiaethol y Beibl, a etflunr yn nghymhorth cant o'r beirmaid traìluocaf. GAN Y FARCIl T. FRIMSTON. AHEUTAWY. Diolchir am archebion. Cyboedrìir enwau y Tanysgrifwyr. Yr archebion i'w hanfon i l!tv T. Frimttttn, Hryihy)ry(l, Sii'inigeu. LLAWLYFR MOLIANT. YR UNFEO FIL AR BYMTHEG A DEUGAIN. CASGLIAD O DONAU AG EMYNAU AT WASANAKTH Y BEDYDDWYR. Y Tôcau a'r Emynau wedi eu dethol gan Bwyllgor Cymmarifa Arfon; a'u cyngbaDeddu a'u | trefnu gan Mr. J. H. Hoberts, A.B.A., {Piẁe+dd dwyutilä). Prisoedd: Sol-I'a, mewn ciniii tmurd*, red edutm, ls.; Hen Nodiant eto, ls. íic; Sol-fa, mewn lledr, 2s.; Hen Nodiant, 2s. 6c; dwy a dimai yn rhagor am bob copi trwy y po»l. D.S. —Mae argraffiad bras o'r Btnyriao yn awr allan o'r wasg. Pnsoedd, mewn cluth buards, red |i|; eduet, 2s.; mewn Uerìr, gitt edym. 4s. Telerau ei werthiant yn mhob agwedd Blaendâl. Telir cludiad gwerth pnnt ac uchod gyda'r | rail yn nnig ; rhoddir o hyn allan y líieg i'r dosbarthwyr, yr un elw helyd i lyfrwerthwyr. Dymunir ar i bawb wrtb anfon aicbebion, nodi y Stntiim aeosaf'atynt. Pob arcbebioii i'w hanfon am dano i Ysgr.fenydd y Pwylluor, R. PRICE, 9, S'ijmithim Terrnce, Carnarpon. LLANGOLLEN: ARGRAFPWYD YN SWYDDEA Y "GREAL" A'R "ATHRAW,' Pris Tair Ceiniog. GAN W. WILLIAM8.