Skip to main content

Cyf. XXXVI. Khif 424. Y GREAL. EBRILL, 1887. "CANYS Nl ALLWN Nl DDIM VN ERBYN Y GWIRIQHEDD, ONO DROS V GWIRIONEDO." - PAUL. V CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. BARDDONIAETH. Dwyfoldeb y Beibl. Gan y Parch. J. Ceu- lanydd Ẅilliams ................................ 85 Ebioii o fy Nyddlyìram 1881. Gan Vav- asor .................................................. 88 Cybydd-dod. Gan R. G........................... 92 " Yr hwn sydd yn iflchân dy holl lesgedd." Gan y Parcb. W. R. Jnmes ................. 94 Y Berllan. Gan v Parch. <J. Roberts ...... 96 Yr Epistol at vr Hebieaid. Gan y Parch. S. P. Edwards....................................... W Crefydd deuluaidd. Gan "W. Roberts...... 100. Tywysenau o Wahanol Feusydd,— Srniadan crefyddol penasored ............... 103 Ein dyledswyddau gwleidyddol............... 104 Adolygiad y Wasg,— The Variorum Teacher's Edition of the Hnly Bible........................................... 105 Present Day Tracts................................ 106 Short Bioifraphies for the People .......,.... 105 Stinset Glories........... .......................... 105 Enwofrion presennol y Pwlpud Cymreitf ... 106 Y Geninen...................................... 10<> Holwyddoresr a.r Ilanes Daniel ............... 106 TheLiverpool Fnendly Visitor ............... 106 Salmau yr Ÿsfrol .................................... 106 Amynedd. Gan Meiurart......................-.. 107 " Yr iawn a roes yr lesu." Gan O. P. Owen 107 Cartref. Gan R. E. M............................ 107 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Genadol,— Newyddion da o'r Congo ........................"107 "Bwrwdyfara".............................. 108 Duw yn Rweithiòdrwy yr Herald Cenadol 108 Medtiygon i'r Coiiìío .............................. 108 Gweilhwyr newyddion ........................... 109 HANESION CyFARFODYDD,— Cymmanfa Dinbych, Ftìint. a Meirion...... 109 Cymdeithas Feiithyciol Cymmanfa Din- bych, Fflint, a Meirion ........................ 109 Bedyddiadau.......................................... 110 Mabwgoffa,— Miss Margaret Owen, Melai..................... 110 Adolygiad y Mis,— Mr. Cbamberlaui a Chyro.ru..................... 111 Coiphonaeth Llnnüain nrei phrawl'......... 112. Dnd^efydliad h rindwaddoliad yrE^lwys yuNtfhymiu ...................................... 112 Manio»................................................... 112 1 fod yn barod y mis hwn, Rhan V., pris cbwe'cheiniop, ESBONIAD AR ACTAU YR APOSTOLION, MP.WN CYFHFS O DDARLITH0EDD EGLURHA0L A0 YMARFER0L. UAN Y PARCH. OWËN O.WIES, CAERYNARFON. Dysgwylir i'r arwaith gael ei orphen mewn oddentii wyth oranm.. Teimlir yn ddiolcberar am bob cyuahorth i ledaeuu y llyfr. Y cludiad yn rhad, a'r seithfed i ddosbarthwy'r a llyirwerthwyr Pob urchcbinH i w litinftiii ttl yr uwdur. Yn awr yn y wasg. pris. llian, 3/6. post free, blaendûl, tud 300. Y CYSSONYDD YSGRYTHYROL, Sef cydtfordiad uwchlaw 700 o ymadroddion srwrth darawiadol, hanesvddol ac athrawiaethol y Beibl, a eglurir yn nghymhorth cant o'r beimiaid jralluocaf. G A N Y P A R C H . T . F R I M S T O N , A 13 E R T A W Y . Diolchir am archebion. Cyhoeddir enwau y Tanysfrrifwyr. Yr archebion i'w hanfon i I'er. T. Friiifílti», Bryit'iyjryd, Suntniea. Ail Argraffiad,pris riwt/ t)eini"g, i'w gael gan yr Awdwr, PAHAM YR WYF YN FE l) Y I) 1)1 WR? .GAN Y PARCH. OWEN DAVIRS, CAERYNARFON. Telir y cludiad, a rhoddir y seithfed i'r dosbarthwyr. PYNCIAU YSGOL. GAN R. R. WILLIAM8, LLANGOLLEN. Ar " Hanes Abraham," " Hanes Elias y Thesbiad," a "Hanes Jacob." Pris ls. y dwsin, neu. 6s. y cant. LLANOOLLBN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A'R "ATHRAW," GAN W. WILLIAMS. Pris Tair Ceiniogr. _________ n-