Skip to main content

■i h tny= Cyf. XXXVI. K«if422 Y GREAL. CHWEFROR, 1887. CAMYS Nl ALLWH Nl DDIM VN ERBYN Y 6WIRI0NE0D, ONO OROS V GW!RIONEOO."-PAUl. Y CYNNWYSIAI). TRAETHODAU, &0. Ytnholiad Ioati Fedyddiwr yn ngbylcb y Crist. Gan y I?aich D. Powell.............. 29 Y Berllan. Gan y r«rch. C. Hoberts......... 85 Yr Epistol at yr Hebieaid. Gan y Parcb. S. P. Edwards....................................... 36 J'siham yr ydyra y» gweddio? Gan y Parch. WaîterSamuel .......................... 38 Ebion o fy Nyddlyfr am 1881. Gan Vavasor 42 CbYHWYLMON ACHLYSUBOL.— Nerth o r uchelder ...................................41 Gweddio cyboeddns................................ 41 Yr ysgol Sabbathol ................................. 44 AnOLYGIAl) Y Waso,— C'lark's Foreign Theological Library ......... 45 The People's Binle.................................... 48 The British & Foreign Evan£elical Review. 45 Seren Goroer........................................ 46 Esboniad ar Actau yr Apostolion............... 4:> Y Siswrn................................................. 46 N'aw mis yu Ngbymru.............................. 46 BARDDONIAETH. Taith olaf vr lesn i Jerusalem. Gan Ellen Williaras"............................................. 47 Uwd. Gan Gwerydd Wyllt ..................... 48 Y meddwl. Gan Creigfryn Edwards......... 48 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Genadol,— Y cassíliad Cenadol................................ 43 Cenadaeth Llydaw.................................. 48 Hanhsioîí Cyfabfodydd,— Cymmanfa DinbyCh, Fflint, a Meirion ...... 49 Ainon, Llauuwchllyu................................. 60 Caerceiliog................................................ 50 Colwyn................................................... 60 Bedyddiadau 50 Galwaiiau................................................ 51 Mabwgoffa,— Mrs. Lenta Evans. Tynant ....................... 51 Mrs Margaret Edwards, Llwyn Mawr ...... 52 Mrs. Gwen Jones, Ty'rddol........................ 52 ADOLYGI ad r Mis,— Cyfrif y bobl............................................ 53 Jiwbili y Fienines___... ....................... 63 Cyngratr Rhyddfrydol y Deheubarth......... 54 Cyrmadledd ý Ford Gron.......................... 64 Rhyfel y Degwm....................................... 64 Agoriady Senedd................................... 54 Cynnrychiolaeth Gorllewitrbarth sir Ddiu- bych....-................................................ 56 Ahbywiaethau,— Bywy Beibl............................................. 55 Ffydd a «weithredoedd ........................... 65 Talu yu ol yn fuan.................................... 55 Marw yn uyfoetbog................................. 66 Ncdiadau L enyddol................................. 66 Manion .................................................. 66 Yn baroi, Rhan IV., pris chwe'cheiniou, ESBONIAD AR ACTAÜ YR APOSTOLION, MKWN CYFHFS O DDARLITHOEDD EGLURHAOL AC YMARFEROL. OAN Y PARCH. OWEN D.WIES. CAERVNAKF0N. Dysewylir i'r' trwaith «ael ei otphen mewn oddeutn wyth orannu. Teimlir yn ddiolchsrar am bob cymtaorth i ledaeuu y llyfr. Y cludiad yh rhad, a'r seithfed i ddosbarttawyr h llyfrwerthwyr. Poh arclirhinn i'w hnufnu nt tir nwiiirr. ìn awr yn y wut>y. pris, Utan, '6/6. pustýree, blaemtul. tud iJOO. ■' Y CYSSONYDD YSGRYTHYROL, Sef cydgordiad uwchlaw 700 o ymadroddion ewrth darawiadol, hanesvddol bc athrawiaethol y Betbl, a eulurir yn nuhymhorth cant O'r beirniaid iralluoCHf. GAN Y PARCH. T FRIMSTON. A B K K T A W Y . Diolctair ara archebion. Cyhoeddir enwau y Tanyssrifwyr. Vr archebion i'w hüiifon i. /?"». T. Frim\tnn. Hrtiii"vfr„d. S'riimi-ii. CtFHOL L^—tHlS >c. ìi\ FisUL, YR ATHRAW AM 1887. DAN OLYOIARTH Y PARCHEDIGION H. WILLlAMS A DR. ROBERTS. CynnwyBa yn flsol Draethodau, Cerddoriaeth y Sol-ffa, Cocgl yr Adroddwr, Congl y Plant, gyda Darluniaú, Adolyeiad y Wasg. Barddoniaeth, Óofnodion yr Ysgol Sabbathol, y Gongl Genadol, Gotyniadau ac Atebion, Manion, &c. ~~ ~~ LLANGOLLHN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A*R "ATHRAW," GAN W. WILLIAMS. Pris Tair Ceiniog.