Skip to main content

is '■-"// im Cyf. XXXVI. Kiiif421. Y GREAL. IONAWR, 1887. CAHYS m AUWI Nl OOIM VN ERBYN Y GWIRIONEOO. 0N0 DROS Y GWIRIOHEOO "-PAUl. TRAETHODAÜ, &c. Y CYNNWYSIAD. HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. "Nerth o'r uchelder." Gan y Parch. C. OftYÌGS Y Berllao. Gan y Parch. C. Robertfl......... 5 Yr Epistol at yr Hebreaid. Gan y Parcb. * S. P. Edwardfl....................................... 6 Yr Eglwysi a'r cyfarfod Cbwatterol. Gan y Parch. J. Edwards.............................. 9 Swyddoiîion crefydd iryda eolwjr ar lwyr- ymwrtbod â diodydd meddwol. Gan E. Williftros................................................ 12 Tywysbnao o Wahanol Feusydd,— Cadernid yr efengyl.................................' 1« Bywyd gras............................................. 10 Heb Dduw...:........................................... 16 Adolygiad y Waso,— A Manualof Christian Eridences............... 17 Tbe Dawn of Manhood.............................. 18 Supplement to Biblico-Tbeological Lexicon of New Testament Greek....................... 18 Hand-Books for Btbie l)l»í>ses and Prirate Stndeuts............................................... 1» PbasesofChristianTruth ........................ 19 Daniel..................................................... 19 BARDDONIAETH. Gartref tryda'r Argiwydd. Gan H. C. W... 20 Goroebedd cariad. tîan Anelyf ............... 20 Llef pecbadur. Gan Gwerydd Wyllt......... 20 Tyngbed yr annuw yn y farn. Gan Macb- raeth Môn............................................. 20 Y GONGI. GBNADOL, Y Genadaeth............................................. 20 Sylwedd aunerchiad Mr. H. Wilkin, yn Bristol, ar y Genadaeth Fedyddiedig Ger- manaidd................................................ 21 Cenadaeth Llydaw.................................... 22 Llvthyr arall oddiwrth y Parch. A. Ll. Jen- kins.... 22 Llytbyr oddiwrth y Parcb! "Ẅ" Hughefl'".". 23 Hahbsiow Cyfabfodydd,— Cyfarfod Chwarterol Arfon........................24 Bethesda ................................................24 Galwadau................................................ 24 BüIlYDDIADAU.......................................... 24 pbioda8au ...........................•'.................... 24 Mabwooffa,— Mr. Owen Lewis, Pensarn House, Amlwcli. 24 Mrs. B!izibeth Ann Eyans ........................ 25 Adolygiad y Mi8,— Adolygiad y Mis....................................... 26 " Y Gwir Barchedig D;iduu yn Nuw " a'r degwm........................;...................... 27 Yr Iwerddon............................................. 28 Ambywiabthau,— Nediadau Llenyddol.....■............................ 28 Mabiow ................................................... 28 I fod yn barod yn gynhar y mis hwn, Rban IV., pris chwe'cheiniog, ESBONIAD AR ACTAU YR APOSTOLION, MF.WN CYFHES O DDARLITH0EDD EGLURHA0L AC YMARFER0L. GAN Y PARCH. Ü.WEN D.WIES. <,AERYNARFON. Dysewylir i'r ewaith enel ei orphen.mewn oddentu wyth oranau. Teimlir yn ddiolcbgar am bob cyrahorth i ledaenu y llyfr. Y cludiad yn rhad, a*r seithfed t ddosbarthwyr a Uyfrwertbwyr. ________________________________fub archtbinu i'w hanftin nl yr tiwdwr. ' Yn 'ater yn y tonsg. pris, llian, 3/6, postfree, blaendúl, tud 300. Y CYSSONYDD YSGRYTHYROL, Sef cydgordiad uwchlaw 700 o ymadroddion ewrth darawiadol, hanesyddol ac atbrawiaethol y Beibl, a eglurir yn nghymhorth cant o r beirniaid tralluocaf. GAN Y PARCH. T FRIMSTON. ABERTAWY. Diolchir am archebion. Cyhoeddir enwau y Tanysgrifwyr. Yr archebion i'w haufon i fíev. T. Frimtlti», Hryiihyfrud, Swtintea. CYFROL LX.—FRIS [c. YN FlSOL, TR ATHRAW AM 1887. DAIf OLYGIAETH Y PARCHEDIGION H. WILLIA.MS A DR. ROBERTS. Cynnwysa yn fisol Draethodau, Cerddoriaeth y Solffa, Cocgl yr Adroddwr, Congl y Plant, gyda | Darluniau, Adolygiad y Wasg, Barddoniaeth, Cofnodion yr Ysgol Sabbathol, y Gongl Genadol, ; Gofyniadau ac Atebion, Manion, &c. LLANGOLLEN: ARGRAPFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A'R «'ATHRAW,' Pris Tair Ceiniog- GAN W. WILLIAMS.