Skip to main content

Cyf XXXV IÎHIF 419. Y GREAL. TACHWEDD, 1886 CANYS Nl AllWN Nl DOIM *N ERBYN V GWIRIOHEDD, ONO OROS Y GWIRIOKEDO."-PAUl. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Y degwm. Gan y Parch. W. Edwards...... 261 Y cyfarfod erweddi. Gan y diweddar Barch. W. Thomas ............................. 285 Y modd i wneyd cyrddau yr wytbnos yn llwyddianrius. Gan Rictíard Morris...... 291 Ebion o fy Nyddlyfr am 1881. Gan Vav- asor..................................................... 294 Llythyr oddiwrth y diweddar Bareh. J. Roberts, Llansilin.. nt y Paroh. J. Mich- ael, y Berth, Llanfaethlu, Môn........... 293 ADOLYGIAD Y WASS,— A History of the Jewish People in the time of Jesus Ohrist.................................... 300 Apolosetics............................................ 300 The British and Foreign Evangelical Re- view................................................... 300 Y Cyfnodolion atn Hydref..............,......... 301 BARDDONIAETH. Er cof am Michael Jones, Miulfoidd. Gan Bardd bro Wylofain............................. 302 Ymadawiad y Parch. O. Waldo .lames i ICinerston, Pa., America. Gan M. Mûn . 302 CyfarehiadyParch.T. HiigLes, Llanddona 302 Y wiwer. Gan Maesyn.......................... 302 Prydferthion y nos. Gau Machraeth Môn 302 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Genadol,— Y Genadaeth.......................................... 303 Ein Cymdeithas Genadol Gartrefol ......... 301 Hanesion Cifarfodydd,— Cyfarfod Chwarterol Môn........................ 304 Hanesion Talfíbedig.............................. 301 Galwadau .... Bedyddiadatj. 304 304 Mabwgoffa,— Mr.a Mrs. Thomas, Gartbneuadd............ 301 Wtn. Davies. Sittim, Felingwm............... 306 Mrs. Sarah James, Talysarn..................... 307 Mis. Mary Robeits, Talysarn.................. 307 Y Parch. J. Robinson, Llansilin.............. 308 Adolygiad y. Mis,— Gwleidyddiaeth....................................... 308 Y detíwm................................................ 308 Y dymhestl....................................:........ 308 Yn awr yn y wasg, pris, llian, 3/6, post free, blaendûl, tud. 300, T CYSSÒNYDD YSGRYTHYROL, Sef cydgordiad uwchlaw 700 o ymadroddion gwrth darawiadol, hanesyddolac athrawiaethol • y Beibl, a etflurir yn nghymborth cant o'r beirniaid galluocaf. GAN Y PAHÜH. T. FRIMSTON, ABERTAWY. Diolchir am archebion. Cyhoeddir enwau y Tanysgrifwyr. Yr archebion i'w hanfon i /?«»'. 'J'. Frimiton, Bryiihyjryd, Swansea, Yn awr yn bàrod, pris 6ch., AC AMHYWION EREILL. GAN Y PARCH. J.-JONES, (MMl'HlbOSETH,) LLANGEFNI."' Anfoner archebion a blaeLdâl at yr Awdwr. 1 fod yn baròd yn gynhar y mis hwn, Rhan (II., pris ehwe'cheiniog, ESBONIAD AR. ACTAU VR APOSTOLION, MRWN CYFHES O DDARLITHOEDD EGLURHA0L A0 YMARFER0L. gan y parch;. OWEN DAVIES. OAERYNAREON. Dysgwylir i'r gwaith gael ei orphen mewn oddeutu wyth oranaii. Teimlir yn ddiolchear am bob cymhorth i ledaenu y llyfr. Y cludiad yn rhad, a'r seithfed i ddosbarthwyr a Uyrrwerthwyr. Pob archebiiin i'w hanjnn at yr awdwr. LLANGOLLEN: '* ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A'R "ATHRAW," GAN W. WILLIAMS. Pris Tair Ceiniog.