Skip to main content

Cyf. XXXV. Iíiiif 418. G R E A L. HYDREF, 1886. "CANYS Nl AUWN Nl DDIM YN ERBYN V GWIRIOHEDD, OND DROS V GW1RHWEDO.--PAUI. TRAETHÖDAU, &c. Y CYNNWYSIAD. HANESION OP.EFYDDOL A GWLADOL. " Y rhai hvn." Gan y Parob. T. V. Evans 253 Ebion o fý Nyddlyfr am 1881. Gan Vav- asor................................................. 257 Y Salm Gyntaf. Gan y Parcb. J. Jones... 201 Iesn Grist, y Pregethwr. Gan y Parch. H. O. Rowlauds, M A........................... 261 Tswysenau o Wahanol Feusîdd,— Dyserwyl dyfodiad yr Arglwydd......... ..... 269 Aberth er mwyn crefydd ........................ 269 Marwolaetb Crist yn siomi Satan ............ 270 Adolygiad x Wasg,— Synoptical Lectures on tbe !Books of Holy Scriptme............................................. 270 The People's Bible ................................ 271 Difrifoldeb yn ngwasanaeth yr Arerlwydd. 272 Egwyddorion gwahaniaethol y Bedydd- wyr yn galw am barhad yr Enwad ...... 272 Esboniad ar Aetan yr Apostolion ............ 272 A Pocket Encyclopsedia of Useful Kuow- i on a Thousand Subjects............... 272 BARDDONIAETH. Yr ystorm ar Fôr Tiberias. Gan Mach- raeth Mûn.......................................... 272 Mair wrtb draed yr Iesu. Gan. P. lîees .. 273 Y Gongl Genadol,— Cenadaeth Llydaw .................................273 Testament Llydawaeor .......................... 274. Llosg-iad Gorsaf' Stanley Po.ol .................. 275 ymadawiad y Parch. Timotby R:ehards... 275 Gweitbwyr newyddion i'r cynhauaf......... 275 HANESION OrFARFODTDD,— Cyfarfod Chwarterol Cymmanfa Dinbych, Fflmt, a Meirion ..........................'...... 276 Cyfarfod Chwarterol Arfon ..................... 276 Gweithrediadau Pwyllgor Ysg-olion Sab- bathol Arf'on....................................... 277 Tabernacl, Caerdydd.............................. 277 Oefn Bychan .......................................... 277 Galwadau............................................. 277 Bedyddiadau.......................................... 277 Mabwgoffa,— Mr. "William Williams, Pontycrychwr...... 277 Adolygiad y Mis,— Yr Eisteddfod Genedlaetboì.................... 279 Bulgaria .............................................. 279 Hhyfel y Deswm.................................... 279 Gweithrediadau y Senedd........................ 2a0 Marwolaeth Mr. Samuel Morley, A.S ...... 280 Amrywiaethau,— Tysteb y Parch. W. Evans, Cefncymmerau 280 Ar u-erth gan W. WILLIAMS, Printer, &c, Llangollen Esboniad ar y "Testament Newydd." GAN Y PABCH. B, ELLIS, (CYNDDELW). Cyfuol I.—Sheets, 6s. 9c .. 11._ " 6s. 6e " III.— " 7s. 3c PRISOEDD. . Cloth, 8s 6e...... Persian Calf, 10s. 6e. .. " 8s. 6c...... " " lOs. 6c. . " 9s. Oc...... " " lls. Oc. Copi cyflawn " Ip. Os. 6c...... " Ip. 6s. Oc...... " " lp. 12s. Öc. Dosbarthu-yr yn eisieu lle nad oes rhai yn bresennol. Rhoddír y chweched am ddosbarthu. Yn awr yn barod, Rhan II., pris chwe'cheiniog, ESBONIAD AR AC'TAU YR APOSTOLION, MEWN CYFHES O DDARLITH0EDD EGLURHAOL AG YMARFER0L. GAN Y PARCII. OWEN DAYIES, CAERYNARFON. Dysgwylir i'r gwaith gael ei orphen mewn oddeutu wyth o ranau. Teimlir yn ddiolchgar am bob cymhoitb i ledaeuu y llyfr. Y cludiad yn rbad, a'r seithfe l i ddosbarthwyr a ilyfrwerthwyr. Pob archebìim i'w hunfon aí yr awd'vr. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A'R "ATHRAW," GAN W. WILLIAMS. Pris Tair Ceiniog.