Skip to main content

Cyf. XXXV. Rhif.414. Y GEEAL. MEHEFIN, 1886. . "CASíYS Mi AUWM Nl ODIM VH ERBYH Y GWIRIONEDD, OHD DROS Y fiWIRIOKEDa."-PAUl. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &o. Awgrymiadau i'r enwad Bedyddiedig. Gan y Parch. Dan Davies..................... 141 Darllen a meddwl. Gan y Parch. E. Tbomas................................................ 146 Ebion o fy Nyddlyfr am 1881. Gan Vavasor 148 Hanes troedigaeth oddiwrth Iuddewiaeth at Gristionogaeth. Gan y Parch. "W. Rees ................................................."ì 51 Y gyfeillach grefyddol. Gan y Pareh. I. EUis................................................... 153 Cyfartaliad ysbrydol. Gan y Parch. S. P. Edwards ............................................. 155 TyWYSENitJ o Wahanol Feusxdd,— Gwybodaeth ysbrydol.............................. 158 Gweddi ddirgel....................................... 158 Awdurdod gyfryngol Crist........................ 168 Crefydd gyda gorchwylion bydol............ 159 Adoltgiad t Wasg,— The Bistory of Israel and Judah............... 169 " Llaeth y Gair ".................................... 160 The Vitality of the Welsh Language......... 160 The Calendar of the University College of Wales, Aberystwyth, 1885—86............... 161 Esboniad ar A etau yr Apostolion ............ 161 Hymnau yr Eglwys .............................. 162 BARDDONIAETH. Ger y Goedwig. Gan Ieuan Padarn......... 162 Er cof am Miss Polly Davies. Gän Dewi Bach................................................... 163 HANESION CREPYDDOL A GWLADOL. Y Goif Gii Genadol,— Cyfarfodydd Mai.................................... 163 Adroddiad blynyddol yr Undeb.............. 164 Y Gymdeithas Genadol........................... 164 Cymdeithas Genadol y Bedyddwyr yn fam i Gymdeithas Genadol yr Annibynwyr.. 165 Hawesioií Cîfam'odydd,— Castle Street, Llangollen ........................ 165 Hanesion TALírEEDiG..............................165 Galwadatj .....;........................"............... 165 Bbdtddiadau.......................................... 166 Mabwgoffa,— Mr. J. R. Jones, Llanfachreth, Môn......... 166 Y Parch. David Jones, Johnstown, Pa ...;.. 167 Adolygiad x Mis,— Y wlad a'r Prifweinidog ......................... 167 Gweinidogion Ymneillduol Cymru a'r eth- oliad sydd wrth y drws........................ 168 Amrywiaethaü,— Nodiadau Llenyddol................................. 168 Manion................................................... 168 Ar werth gan W. ẄILLIAMS, Printer, #c., Llangollen. Esboniad ar y "Testament Newydd."! GAM" T PARCH. R. ELLIS, (CYNDDELW). prisoedd/ Cyfrol I.—Sheets, 6s. 9c......Cloth, 8s 6c......Persian Calf, lOs. 6c. " II.— " 6s. 6c...... «■■ 8s. 6c...... " " lOs. 6c. " III.— " 7s. 3c ...... 9s. Oc...... " "_____Us. Oc. Copi cj'flawn " lp. Os. 6c .... .. «'lp.6s.0c...... " '« lp. 12s. 0c~. Dosbarthwyr yn eisìeu lle nad oés rhai yn bresennol. Rhoddir y chweched am ddosbarthu. Rhan I., pris chwe'cheiniog, yn awr yn barod, ESBONIAD AR ACTAU YR APOSTOLION, MEWN CYFRES O DDARLITHOEDD EGLURHAOL A0 YMARFEROL. #GAN Y PARCH. OWEN DAVIES, CAERYNARFON. Dysgwylir i'r gwaith gael ei orphen mewn oddeutu wyth o ranau. Teimlir yn ddiolchgar am I bob cymhorth i ledaenu y llyfr. Y cludiad yn rhad, a'r seithfed i ddosbarthwyr a llyfrwerthwyr. Pob archebion i'w hanfon at yr awdwr. LLANGOLLÉN: ARGRAFFWYD YN SWYDDPA Y "GBEAL" A'R "ATHRAW," GAN W. WILLIAMS. Pris Tair Çeiniog.