Skip to main content

Cyf. XXXV. Rhif412. Y GEEAL. EBRILL, 1886. "CANYS Hì ALLWN nToDIM VN ERBYN Y GWIR19NEDD, OND DROS Y BWIRIQWEOD."-PAUl. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAÜ", &0. Robert Hall. Gan y Parch. E. E. Jones ... 85 Hanes troedigaeth oddiwrth luddewiaeth at Gristionogaoth. Gan y Parch. W. Rees 89 Temtiad Crist a phersonoliaeth y diafol. Gan y Parch. H. Hughes..................... 91 Bedydd a fy hanes. Gan Weinidog o'r Gog- ledd......................................................94 Oymmeriad Esaiah. Oyf. R. R. W.......... 98 Tywysbwatj o Wahasoi. Fetjstod,— Cydweithrediad arfaet h a gras yn iacha wd- wríaeth pechadur.................................100 Cynghor i bregethwyr.............................101 Ysbryd an faddengar.................................101 AtGrist fel yrydym..................„............. 102 Llwyddiant gweddi.................................102 Yr enw Cristionogion..............................102 Adolyguad t Wass,— The Mystery of God.........................:....... 108 Y Bedyddwyr a'u hegwyddorion............... 104 Pwlpud Cymraeg City Road, 1885 ............104 Traethawd ar Babyddiaeth..................... 108 BARDDONIAETH. " Py Nuw, fy Nuw.paham y'm gadeẁaist?" Gan J. Dicrain "Williams........................106 Beddargraff cyffredinol. GanEryron......106 Y dywysen. Gan Ioan Rhys.....................106 Y milwr. Gan J. Grifflths, iMaesgn) ...... 106 Trefn iachawdwriaeth. Gan Hennriad o Peirion................................................ 106 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Gewadoi.,— Y Beibl yn Llydaw .................................107 Y plant duon.......................................... 108 HANBSION CrFABFODYDD,— Cyfarfod Chwarterol Dinbych, Fflint, a Meiriön...........;.................................... 108 Cyfarfod Chwarterol Arfon........................109 Bootle, Lerpwl.......................................ioô Hawesiow Taifybbdis..............................no GAlWADAtr............................................. lio BbdiddiadAi;..........................................no DABtlIHIAD............................................. 110 Pbiodasat/................................................11Q Adoiygiad y Mis,— " Y Cymdeithasau Araaethyddol nen y Cyngh- reiriau Tirol..........................................110 Dadsefydliad a Dadwaddoliad yr Eglwys yn Nghymru..........................,............ 112 Mawioiî................................................... 112 Ar toerth gan W. WILLIAMS, Printer, %c, Llangollen. Esboniad ar y "Testament Newydd."! GAN Y PARCH. R. ELLIS, (CYNDDELW). PHISOEDD. Cyfrol I.—Sheets, 6s. 9c...... Cloth, 8s 6e......Persian Caîf, lOs. 6c. '• II.— " 6s. 6o...... •« 8s. 6c.....-..■ ►■< n 10s. 6c. •» III.— " »7a. 3c ...... " 9s. Oc ...... " " lis. 0c, Copi cyflawn " Ip. 0s. 6c ...... M Ip. ^s. 0c ...... " " Ip. 12sr0c". Dosbarthioyr yn eisieu lle nad oes rhai yn bresennol. Rhóddir y chweched am ddosbarthu. ESBONIAD AR ACTAU YR APOSTOLION, MEWN GYT'RPS O DDARLITHOEDD EGLURHA0L AO YMARFEROL. GAN Y PARCH. OẄEN DAVIES, CAERỲNARFON. Rhan I., pris chwe'cheiniog, i fod yn barod yn fuan. Pysprwylir i'r grwaith gael ei orphen mewn | oddentu wyth o ranau. Teimlir yn ddiolchgar am bob cýmhorth i ledaenu y llyfr. Y ciudiád ýn rhad, a'r eeithfed i ddosbarthwyr a Uyfrwerthwyr. Pob archebion i'w hanfoh at yr awdwr. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN BWTDDFA Y "GREAL" A'R "ATHRAW," GAN W. W3LLIAMS. Pria Tair Ceiiüog.