Skip to main content

Cyf. XXXV. Rhif 409 Y GREAL. IONAWR, 1886. CANYS Nì AllWN fil 001!» YN ERBYN Y GW1RI0NE3D, 0N0 DROS Y GWiRIÛNEQÛ."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &0. Un o bregethau mawr Paul. Gan y Parch. W. A. Williams .................................... 1 Bedydd a fy hanes. Gan Weinidog o'r Gog- ledd...................................................... 7 Nodiadau ar y diweddar Bareh. R. Ellis, (Cyndfielw.) Gan y Parch. O. D.............. 9 George Whitfleld. Gan H. Williams......... 11 Eglwys Crist: moddion ei chynnydd a'i lledaeniad yn y byd. Gan y diweddar Barch, H. Jones, D.D............................ 14 TîWYSEÎTATJ o Wahanol Fbüsydd,— Cynghor Duw.......................................... 16 Gweithgarwch Duw ................................. 16 Gweinyddiadau Duw................................. 17 Natur, y ddeddf, a gras ........................... 17 Cymdeithasu â dyoddefiadau Crist............ 17 Adoltgiad t Wasg,— The Doctrine of the Holy Spirit............... 18 Handbooks for Bible Claẃes and Private Students............................................... 18 Llawlyfr Undeb Bedyddwyr Cymru am 1886 18 TheTreasury of David.............................. 18 BARDDONIAETH. Gweddi dros forwyr. Gan H. C. W............ 19 Rhagolwg ar y wlad well. Gan D. Myrddin 19 Hiraethog fel areithiwr. Gan Dyfed ......... 20 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Genadol,— Llythyr oddiwrth y Parch. W. Hughes, y Cenadwr................................................ 20 Ysgol Bayneston, Congo........................... 20 China ............................................'.......... 21 Y Bedyddwyr yn yr Almaen..................... 22 HAWESION CríABFODTDD,— Pandy'r Capel .......................................... 23 Upton-on-Severn, swydd Worcester............ 23 Tabernacl, Brymbo................................. 23 Bedyddtadatj ......................................... 23 Galwadad................................................ 23 Mabwgoffa,— Y Parch. J. Meredyth, Dolgellau............... 23 Y Parch. R. Hughes, Maesteg.................. 24 Mrs. Elizabeth Bvans, Ty'r Capel, Llan- dyrnog................................................ 24 Adoltgiad X Ml8,— Yr etholiad cyffredinol.............................. 24 Aelodau Seneddol Cymru........................... 2ö Aelodau Senedriol Cymru, 1832—1885......... 26 Costau etholiad ....................................... 26 Ambtwiaethau,— Cofiant y diweddar Barch. H. Jones, D.D., Llangollen............................................. 27 Degymau a'r tlodion................................. 27 Tiroedd eglwysig a thir-raniad.................. 28 Nodiadau llenyddol ................................. 28 Yn barod i'r Wasg, OHWEOH A PHEDWAR TJGrAIN" O DDARLITHOEDD ESBONIADOL AG YMARFEROL . ■■'■!■ ACTAU YR APOSTOLION. GAN Y PARCH. OWEN DAVIES, CAERYNARFON. Daw pob adnod yn yr Actau i mewn yn nhestynau y Darlithoedd; argreffir yr adnodau yn gyf. I lawn; gyda chyfieithiad o holl ddarlleniadau pwysicaf y Cyîeithiad Saesonaeg Diwygiedig. i Cyfansodda y Darlithoedd fath o Esboniad ar Lyfr yr Actau, gyda yr athrawiaethau a'r gwersi a gyfodant oddiar y gwahanol ddosranau. Bwriedir dwyn y gwaith allan yn rhanau misol, pris Chwe'cheiniog; pob rhan yn cynnwys oddeutu 60 o dudalenau, crown 8vo., mewn amlen, ac ar bapyr da. Oynnwysa o bump i wyth oj ranau. Rhoddir dau o Fapiau gyda y rhan ddiweddaf, un o Palestina, a'r llall yn egluro Teithiau | yr Apostol Paul. Telir y cludiad, a rhoddir y seithfed i Ddosbarthwyr a Llyfrwerthwyr. Diolchir i gyfeillion am gasglu enwau derbynwyr ar unwaith, ac os bydd nifer digonol o enwau I mewn llaw erbyn diwedd Ionawr, cyhoeddir y rhan gyntaf mor fuan ag y gellir ddechreu y| flwyddyn. Pob archebion i'w hanfon at yr awdwr. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A'R "ATHRAW," GAN W. WILLIAMS. Pris Tair Ceiniog.