Skip to main content

Y GREAL. RHAGFYR, 1885. CAHYS Nl ALLWH Hl DDIM YH ERBYN Y GWIrÌoNEDD, OND OROS Ŷ GWIRIOHEOO.*'-PAÜl. Rhif 408. Y GYNN TRAETHODAU, &o. Duwioldeb a chrefyddoldeb. Gan y Parch. A. J. Parry..........................................309 AddyBR rydd. Gan R. R. W..................311 Y Prophwyd Samuel. Gan D. W ............314 Gwbbsi i'e Ysgol Sabbathol. Gan y Parch. D. Evans, Dolgellau..............................318 Adolygiad y Wabg,— A Translation of the Old Testament Scrip- tures ...................................................322 The Last Prophecy .................................322 The British and Foreign Evangelicsl Re- view ...................................'................322 The People'B Bible .................................323 Moments on tbe Mount ...........................323 Exegetical Studies .................................323 TheMessianic Prophecies........................323 The Answer of the Christian Church to the Bitter Cry of the Poor...........................323 BARDDONIAETH. Gwastadedd Dura. Gan Machraeth Môn.. 324 Hiraethgan ar ol Mr. Lewis Jones, Llan- ddulas. Gan Pedr Hir, a J. D. WilliamB 325 Myned at Dduw mown gweddi. Gan Ieuan Dwyfach .............................................326 WYSIAD. HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Genadol,— I Cenadaeth Llydaw ................................. 325 Cyfarfod ChwarterolMynwy yn Darrenfel- en a Chenadaeth Llydaw .....................326 "Iba beth y bu y golled hon?"...............326 HANE8I0N CîBABÍODYDD,— Cyfarfod Chwarterol Môn ........................ 327 Cyfarfod HaunerBlynyddol Dinbych.Ffìint, aMeirion............................................328 Bbdtddiadau.........................................828 Galwadau .............................................328 Mabwgoífa,— Mr. G. J. Vaughan, Corwen.....................328 Adolygiad y Mis,— Yretholiad .............................................829 Ambywiaothau,— Yr wythnos weddio yn nechreu y flwydd- yn 1886 ...............................................329 Dim gwleidyddiaeth yn y nefoedd............330 Manion...................................................331 Y Ojtnnwysiad....................................j... 331 Yn barod i'r Wasg, OHWBOH A. PHEDWAR TJGrAIN O DDARLITHOEDD ESBONIADOL AG YMARFEROL AR ACTAU YR APOSTOLION. Y PARCH. OWEN DAVIES, CAERYNARFON. Daw pob adnod yn yr Actau i mewn yn nhestynau y Darlithoedd; argreffir yr adnodan yn gyf. I lawn; gyda chyfieithiad o holl ddarlleniadau pwysicaf y Oyîeithiad Saesonaeg Diwygiedig. Cyfansodda y Darlithoedd fath o Esboniad ar Lyfr yr Actau, gyda yr athrawiaethau a'r gwersi a | gyfodant oddiar y gwahanol ddosranau. Bwriedir dwyn y gwaith allan yn rhanau misol, priB Chwe'cheíniog; pob rhan yn cynnwysll oddeutu 60 o dudalenau, crouin %vo., mewn amlen, ac ar bapyr da. Cynnwysa o bump i wyth o| ranau. Rhoddir dau o Fapiau gyda y rhan ddiweddaf, un o Paiestina, a'r llall yn egluro Teithiau j[|| yr Apostol Paul. Telir y cludiad, a rhoddir y seithfed i Ddosbarthwyr a Llyfrwerthwyr. Diolchir i gyfeillion am gasglu enwau derbynwyr ar unwaith, ac os bydd nifer dìgonol o enwau I mewn Uaw erbyn diwedd Rhagfyr, neu yn gynhar yn Ionawr, cyhoeddir y rhan gyntaf mor fuan ag y gellir ddechreu y fiwyddyn. Pob arehebion i'w hanfon at yr awdwr. LLANGOLLEM ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A'R "ATHRAW," GAN W. WILLIAMS. Pris Tair Ceiniog.