Skip to main content

Cyf. XXXIV. Rhif 405- Y GREAL. MEDI, 1885. "CAMŸS Nl ALLWN Nl ODIM YH ERBYN Y BWIRIONEOD, ONO DROS Y GWIRIONEDO."-PAUl. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Agweddan ar hunanddiwylliant. Gan y Parch. D. Evans ................................. 225 Y pedwar bywgraffydd. Gan R. W......... 228 Agar. Gan Ceridwen.............................. 229 Y Llythyrat jr Hebreaid....................... 232 TTWTSBlf au o Wahawol Fbusydd,— Annerohiad y Parch. T. Charles, Bala, at athrawon yr ysgolion Sabbathol ......... 235 Gwbbsi i'b Ysgol Sabbathol. Gan y Parch. E. Evans, Amlwch.................................237 Gohebiaeth,— Bapto a Baptizo...................................... 242 Adolygiad t Waso,— Clark's Poreign Theological Library......... 242 The British and Poreign Evangelical Re- view ................................................... 243 Cambridge Greek Testament for Schools andColleges ....................................... 243 BARDDONIAETH. Ytemtiad. Gan Machraeth Môn............ 244 Galargan am y diw6ddar Mr. R. Evans, Oastell y Waen. Gan Ellen Williams ... 244 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Hanbsion Ctíabfodtdd,— Cyrddau blynyddol Undeb Bedyddwyr Cymru ................................................ 245 Llandrindod ......................................... 246 Hanesion Talfybedig..............................246 Dablithiau.............................................246 Galwadaü .............................................246 Bbdyddiadau.........................................246 Mabwgoffa,— Mr. Edward Edwards, Joiner, Rhuddlan... 247 Mr. Samuel Edwards, Llandudno............ 247 Mrs. Lloyd, Tŷ Brith, Pandy'r Capel......... 249 Adoltgiad t Mis,— Gohiriad y Senedd ac araeth y Frenines .. 250 Mr. Morgan Lloyd a cbynnrychiolaeth sir Feirionydd.......................................... 251 AlIBYWIAETHAU Manion............ 251 Cyfrifon Cymmanfa Dinbych, Fdint, a Meirion, am 1885 ................................. 252 Ü1: 1 ■•l'l Ar werth gan W. WILLIAMS, Printer, #c., Llangollen. Esboniad ar y "Testament Newydd."j GAN Y PARCH. R. ELLIS, (CYNDDELW). PRIBOEDD. Cyfrol I.—Sheets, 6s. 9c......Cloth, 8s. 6c......Persian Calf, lOs. 6c. «• II.— " 6s. 6c...... " 8s. 6c...... " " lOs. 6c. " III.— " 7s. 3c...... 9s. Oc...... " " lls.Oc. Copi cyflawn " lp. 0s. 6c...... "lp.6s.0c...... " «• ip. I2s. Oc. Doabarthwyr yn eisieu lle nad oes rhai yn bresennol. Rhoddir y chweched am ddosbarthu. \ Yn awr yn barod, Ail Argraffiad, pris ls., i'w çael gan yr Awdwr, neit yr Argrafydd, amflaendûl, LLAWLYFR Y BEDYDD CRISTIONOGOL, Sef Holwyddoreg ar holl Fedyddiadau y Testament Newydd, WBDI BI HBLABTHU, GTUAG ATTODIAD TN CVNNWT8 DADLEUON BEDYDD YN NüHYMRU O 1603-^1882. GAN Y PAECH. J. G. JONES, PENRHYNDEUDRAETH. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A*R "ATHRAW," GAN W. WILLIAMS. Pris TairCeiniog.