Skip to main content

! i Y GREAL. AWST, 1885. CANYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y 6WIRI0NEDD, OND DROS Y 6WIRI0NED0."-PANL. Y CYNNWYSIAD. II I 'W- TBABTHODAU. &c. Bgwyddori plant. Gan y Parch. W. Samuel 197 Annèrchiad o gadair Cymmanfa Dinbych, Fflint, a Meirion. Mehefin 2il, 1885. Gan Mr. R. Wynne Williams........................201 TTWT8BHAU O WAHAWOL FeTJSTDD,~- Gwrthddrychau gobaith y Cristion .........204 Gwybodaeth am Greadigaeth a Rhaglun- iaeth...................................................204 Gwebsi i'b Ysgol Sabbathol. Gan y Parch. E. Evans, Amlwch.................................205 GOHBBIABTH,— Gair at ddarllenwyr y Gbeal..................212 Adoi.ygiai» t Wasg,— Can'mlwyddiant ysgol Sabbathol Cymru.. 212 Pwlpud Cymraeg City Road.....................213 The Holy Bible .....................«................214 The Cambridge Bible for Sohools & Colleges 214 Life and Letters of Adolphe Monod .........214 The Manifesto of the King.........................215 Sacred Themes and Pamous Paintings......216 Yr Aipht ........................................~......215 BARDDONIAETH. Henaint. Gan Iorwerth Sardis ...............215 Y Parch. J. Williams.Colwyn. Gan Gwilym Colwyn................................................215 Mr. R. Thomas, Tŷ Capel. Gan T. Pierce. 216 HANESION CREPYDDOL A GWLADOL. Y Gohgl Gbhadol,— Rhoddion at Genadaeth y Congo...............216 Y newyddion diweddaraf o Cameroons......217 Cenadaeth y Bedyddwyr Americanaidd ... 217 Newyddion daoltali ..............................218 Hahesion Ctpabfodtdd,— Cymmanfa Arfon ....................................218 Athrofa Llangollen .................................220 Hanesion Talftbbdig. Galwadatt ................. Bedtd diapatj............. 220 ,220 220 Mabwgoffa,— Mrs. Jane Edwards, Cefn mawr...............220 Mrs. Williams, Tŷ Capel, Sardis, Dinorwic 221 Adoltgiad t Mis,— Y byd gwleidyddol .................................222 Llosgiad Coleg Aberystwyth.....................223 " Y Lladmerydd" a'r Bedyddwyr............223 AlIBTWIABTHAÜ ....................................... 224 Ar werth gan W. WILLIAMS, Printer, %c, Llangotten. Esboniad ar y "Testament Newydd."| GAN T PARCH. R. ELLIS, (CYNDDELW). PRISOEDD. Cyfrol I.—Sheets, 6s. 9c ...... Cloth, 8s. 6c...... Persian Calf, lOs. 6c. «• II.— " 68. 6c...... " 88. 6c...... " «« 10s. 6c. " III.— " 7s. 3c...... 9s. Oc ....... « «« lla. Oe. . Copi cyflawn •« lp. 0s. 6c...... •« Ip. 6s. 0c...... «« «• Ip. I2s. Oc. Dosbarthwyr yn eisieu lle nad oes rhai yn bresennol. Rhoddir y chweched am ddosbarthu. \ Yn awr yn barod, Ail Argrajîad, pris \s., i'w gael gan yr Awdwr, neu yr Argrafydd, am flaendál, LLAWLYFR Y BEDYDD CRISTIONOGOL, Sef Holwyddoreg ar holl Fedyddiadau y Testament Newydd, WBDI BI HBT.ABTHU, GTDA« ATTODIAD TH OTHHWT8 DADLETJON BEDYDD YN NGHYMRU O 1653—1882. GAN Y PARCH. J. G. JONBS, PBNRHYNDBUDRABTa. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y '«GREAX"A'R ««ATHRAW," GAN W. WILLIAMS. Pris Tair Ceiniog- \W