Skip to main content

■;:: :. '•: ■ Cyf. XXXIV. Rhif 4Ó3. Y GREAL. GORPHENAF, 1885. "CANYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIOMEDD, OND DROS Y WlRIONEDO."-PAUl. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, *c. Y gorchymynion. Gan y Parch. R. Hngtaes 169 Lloffion i'r leuengtyd. Gan R. VV............. 173 YParch. Lewis Williams, Bontnewydd, ar ^'Fedydd." Gan y Parch. O Davies......174 Casgliad o ddelfrydau. Gan T. M. Owen . 178 Y Pa'ch. B. W. James, Pantycelyn. Gan y Parch. G. H. Llewellyn ..................... 179 Tywysenau o Wahanol Feusidd,— Cywreinrwydd corph dyn yn dangos urdd- asyrenaid.........................................180 Cariadynoeri..........................................iyi Gwebsi i'e Ysgol Sabbathol. Gan y Parch. B. Eyans, Amlwch.................................181 Adoltgiad x Wasg,— The Parabolic Teaching of Cbrist ............ 186 Life: is it worth living?........................... 186 OldTestament Revision...........................187 The People's Bible ................................. 187 Hanes yr Bglwys Gristionogol.................. 187 YGeninen .............................................188 8eren Gomer ..........................................188 Our Home Mission................................188 Cyfarchiad i'r Bglwysi ........................... 188 Cydymaith y Sol-ffaydd........................... 189 BARDDONIAETH. Mam yr Iesu wrth y groes. Gan John Willianas ............................................. 189 I'w roddi ar glawr Beibl. Gan Anelyf...... 189 Deigryn serch. Gan J. M. Jones ............190 Er cof am R. Williams. Gan Machraeth Môn ................................................... 190 HANESION CREPYDDOL A GWLADOL. Hanesion Cteabfodydd,— Cymmanfa Dinbych, Pflint, a Meirion...... 190 CymdeithasPenthyciolCymmanfaDinbych, Fflint, a Meirion................................... 191 Cymdeithas Oenadol Gartrefol Cymmanfa Dinbych, Fflint, a Meirion....................192 Cymmanfa Môn.......................................192 Carmel, Pron Cyssyllte ...........................192 Cross Inn, Llandybie .............................. 192 Llandegfan .............................................192 Bontnewydd, Llannefydd........................ 192 Hanesion Talfybedig..............................193 Bedyddiabau..........................................193 Pbiodasai;.................1..............................193 MiswGom,— Mr. Richard Rowlands, Llanfachreth ......193 Mr. Edward Owen Jones, Llangollen.........194 Adoltsiab 1 Mi8,— Cwymp y Weinyddiaeth...........................196 Mr. Gladstonea'r Bendefl(?aeth ...............196 Mesur addysg canolraddol i Gymru .........196 Ystranciau gwleidyddol taenellwyr.........196 ;! i'i fí' ■ W. ::" Üll Manion . 196 Ar uerth gan W. WILLIAMS, Printer, #c, Llangollen. Esboniad ar y "Testament Newydd."j GAN T PAROH. R. ELLIS, (CYNDDELW). PRISOEDD. Cyfrol I.—Sheets, 6s. 9c......Cloth, 8s. 6c......Persian Calf, 10s. 6c. .. n.— " 6s. 6c...... " 8s. 6c...... " " lOs. 6c. «« III.— " 7s. 3c...... " 9s. Oc...... " «« lls. Oc. Copi cyflawn " lp. Os. 6c...... " Ip. 6s. Oc...... " «' Ip. 12s. Oc. Dosbarthwyr yn eisieu lle naâ oes rhai yn bresennol. Rhoddir y chweched am ddosbarthu. I Yn awr yn barod, Ail Argraffiad, pris \s., i'w gael gan yr Awdwr, neu yr Argraffydd, am fiaendâl, LLAWLYFR Y BEDYDD CRISTIONOGOL, Sef Holwyddoreg ar holl Fedyddiadau y Testament Newydd, WBDI EI helabtbu, gydag attodiad yn oinnwyb DADLETJON BEDYDD YN NGHYMRU O 1653—1882. GAN Y PARCH. J. G. JONES, PENRHYNDEUDRAETH. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A*R "ATHRAW," GAN W. WILLIAMS. Pris Tair Ceiniog.