Skip to main content

Cyp. XXXIV. Y GREAL. MEHEFIN, 1885. ii ! "CAÎäYS Nl AILWN Nl DOIM YN ERBYN Y GWIRIONEOD, ONO ÙROS Y GWIRIQNEDO."~PADl. |jj!| Y CYNNWYSIAD. t,': :- ll. TRAETHODAU, 40. Yr eglwys yn ogofeydd y ddaear. Qan y Parch. G. Daries ................................. 141 Cariad brawdol. Gan y Parch. J. Lewis... 147 Y Parch. Lewis Williams, Bontnewydd, ar "Fedydd." Gan y Parch. O. Davies......152 Ttwtsbwad o Wahawol Fbusydd,-— Blychau alabaster cydymdeimlad............155 Grym duwioldeb .................................... J56 Gwbbsi i'b Ysgol Sabbathòl. Gan y Parch. I. James, Rhuthyn ..............................156 BARDDONIAETH. Y ddeilen. Gan y Parch. R. Hughes ......163 l'r ddiweddar Mrs. Lewis, Birmingham. Gan J. H. E........................................164 HANESION OREPYDDOL A GWLADOL. Y Gowgü Geiíadol,— Cenadon newyddion.................................164 Ymweliad Mr. Richards, o China, â'i ben wlad ................................................... Cynnydd cyllid ein Cenadaeth.................. Ein Cenadaeth Zenanaidd........................ Mynegiad blynyddol Undeb y Bedyddwyr Hawbsion Cyíabiodydd,— Cyfarfod Chwarterol Bedyddwyr Môn Birkenhead....................................... Hanley ............................................. 105 165 168 165 166 166 l«(i Bbdtddiabatt................................... Muwgom,— Y Parch. James Williams, Llangollen Adolygiad i Mis,— Colegau Regent's Park a Phontypwl... Rhagolygon am heddwch .................. Galwad ein milwyr yn ol o'r Soudan... AHBYWIABTHAU,— TheHoly Bible ................................. 166 167 . 108 168 Ar tcerth gan W. WILLIAMS, Printer, #c., Llangollen. Esboniad ar y "Testament Newydd."| GAN Y PARCH. R. ELLIS, (CYNDDELW). PUI80EDD. Cyfrol I.—Sheets, 6s. 9c......Cloth, 8s. 6c......Persian Calf, lOs. 6c. " II.— " ŵä. 6c...... " 8s. 6c...... " " 10s. 6c. " III.— " 7s. 3c...... " 9s. Oc...... " " lls. Oc. Copi cyflawn " lp. Os. 6c...... " lp. 6s. Oc...... " "lp.128.0c. Dosbarthwyr yn eisieu lle nad oes rhai yn bresennol. Rhoddir y chweched am ddosbarthu. M t—I «o fecb HOLWYDDOREGAU. s. d. Holwyddoreg y Bedyddwyr, gan y Parch. Titus Lewis, pris ......... 0 2J Catochism y Bedyddwyr; neu addysg fer yn egwyddorion y refydd Gristionogol; yn unol â chyfles öydd Cymmanfa lundain, 1689. Cyfleithiedig gan Cynddelw. Pris làc. yr un, " 0 y cant. 12 Catechísm y Plant, gan R. R. Williams, Llangollen, pris lc.,y cant 6 6 Holwyddoreg ar hanes Abraham, gan yr un, pris lc. y cant......... 6 0 Holwyddoreg ar hanesElias yThesbiad.gan yr un, pris lc.ycant 6 0 Holwyddoreg ar hanes Jacob, gan yr un, pris lc, y cant ............ 6 0 LLYFRAU YSGOL. A, B, C, ar bapyr cryf .wedi ei blygu, yrun ................................. o 0J Llyfr y Dosbarth Oyntaf, y I3eg argrafflad, gyda darluniau, y cant ....................................................................................... 8 0 Llyfr yr Ail Ddosbarth, yr 8fed argrafflad, gyda darluniau, y cant....................................................................................... 8 0 LLANGOLLEN: ARGRAPFWYD YN SWYDDPA Y "GREAL" A*R "ATHRAW," GAN W. WILLIAMS. Pris Tair Ceiniog.