Skip to main content

Rhif 401. Cyf. XXXIV. Y GREAL. MAI, 1885. "CAUys Nl ALIWN fíl DDIM YN ERBYN Y GWIRIDNEDD, OND DROS Y GWIRI3NEDD."-PAUL Y CYNNWYSIAD. TBAETHODAU, &o. Ffydd fel gallu i ffurflo cymmeriad cref- yddol. Gan y Parcta. W. B. Watkin8 ... 113 Lloffion i'r ieuentrtyd. Gan R. W............116 Hantodion bywyd tragywyddol. Gan y Parch. W. Rees.................................. 118 Talfyriad o breeeth ar "Lafur enaid y Gwaredwr." Gan y diweddar Ddr. Jones 121 TiwrsBNAu o Wahaitol Fbüsydd,— Gwertbfawroerwydd llyfrau da ...............123 Blaenllymwch eich offer...........................123 Gwbbsi i'b Ybgol 8abbathol. Gan y Parcta. 1. James, Rhuthyn .............................. 124 Adolyoiad x Wabg,— Llawlyfr i Law Fer Gymreig ..................130 Modern Physics....................................... 131 Palestine................................................131 The Westminster Assembly .....................131 Jiwbili y Diwygiad Dirwestol yn Ngbymru 132 BARDDONIAETH. l'r Parch. R. Hughes, Maesteg. Gan G. F. 132 Yfellten. Gan Dyfed.............................. 132 Rhybudd i'r annuwiol. Gan B. Glas ......132 Estyniad y dydd. Gan D. Mawrth .........132 Y Cristion wrth farw ..............................132 HANESrON OREFYDDOL A GWLADOL. Y Gonol Gbmadol,— India ... ................................................133 Hakbsiok Ctpabfodydd,— Cyfarfod Chwarterol Arfon........................ ]34 Cyfarfod Chwarterol Dẁibych, &o ............135 Galwadau .............................................)35 Bbdyddiadau......................................... 135 Mabwgopfa,— Mrs. Thomas. Rhydwyn, Môn..................135 Mrs. H. Roberts, Ponkey ........................136 Mr. D. ThomaB, Vao, Meinciau ...............138 Adolygiad y Mis,— Lloegr a Rwsia ....................................... 139 Rhyfel y Soudan ....................................140 Ymweliad Tywysog Cymru â'r Iwerddon... 140 Marwolaeth Arglwydd Faer Llundain......140 Mesur addysg canolraddol i Gymru .........140 Ahbywiabthau „.....................................140 Hffl { lü-lü tg^ Holwyddoreg Tiíus Letois, 4ydd Argraffiad, pris 2\o. yr un. Yn awr yn barod, Ail Argraffiad, prit dwy geiniog, Vw gael gan yr Awdwr, PAHAM YR WYF YN FE D Y I) 1)1 WR?! GAN Y PARCH. OWEN DAVIES, CAERYNARFON. Telir y cludiad, a rhoddir y seithfed i*r dosbarthwyr. LIiAẄLYfBMÖLIAlsrT. YR WYTHFED FIL A DEUGAIN. CASGLUl) 0 D0NAU AC EMYNAU AT WASANAETH Y BEDYDDWYR. Y Tôdsu a'r Emynau wedi eu dethol gan Bwyllgor Cymmanfa Arfon; a'u cynghaneddu a'u I trefnu gan Mr. J. H. Roberts, A.R.A., (Pencerdd Gwynedd). Prisoedd: 8ol-fa, mewn clnih boardi, red edçes, ls.; Hen Nodiant oto, ls. fic; Sol-fa, mewn Uedr, 2s.; Hen Noâiant, 2s. 6c ; dwy a dimai yn rhagor am bob copi trwy y pott. D.S. -Mae argrafflad bras o'r Emynau yn awr allan o'r wasg. Prisoedd, mewn clnth boards, redì edget, 2s.; mewn Ilodr, gilt edges, 4s. Telerau ei werthiant yn mhob agwedd - Blaendâl. Telir cludiad gwerth pnnt ac uchod gyda'r | rail yn unig ; rhoddir o hyn allan y I3eg i'r dosbarthwyr, yr un elw hefyd i lyfrwerthwyr. Dymunir ar i bawb wrth aufon archebion, nodi y Station agosaf atynt. Pob archebion i'w hanfon am dano i Ysgrifenydd y Pwyllgor, R. PRICE, 9, Segnntium Terrace, Carnarvon. Yn awr yn barod, mewn llian hardd, bevelled boards, tudal. 200, pris 2j. 6cA., post\ free, blaendùl, i'w gael gan yr Awdtcr, COFIANT Y PARCH. HUGH JONES, D.D., LLANGOLLEN.j GAN Y PARCH. H. C. WlLLIAMS, COHWEN. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A*R "ATHRAW,* Pris Tair Ceiniog. GAN W. WILLIAM8. lÉll