Skip to main content

Cyf. XXXIV. Rhif 400. Y GREAL. EBRILL, 1885. "CAHYS Nl ALLWN Nl 00IM YN ERBYN Y GWIRIOHEDO, ONO OROS Y GWIRIONEOO."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Ymddangosiad Crist ar ol ei adgyfodiad. Gan y Parch. H. C. Wüliams ............... Y diweddar Barch. John Williams, Colwyn. Gan y Parch. J. J. Williams.................. Ttwtsewa'u o Wahanol Feusydd,— Gostyngeiddrwydd ................................. Pwysigrwydd gweddi.............................. Gwbrsi i'b Ysgol Sabbathol. Gan y Parch. 1. James, Rhuthyn .............................. 94 GoHFBIABTH,— Dyfodol enwadaeth yn Nghymru. Gan y Parch. J. G. Jones.............................. K'0 Adoltgiad i Wasg,— JohnWesley.............................................104 Christ Magnified ....................................105 The Life and Work of St. Paul.................. 105 BARDDONIAETH. Ar ol Mrs. M. Thomas. Gan G. Pfrwdwyllt 105 Aroly Parch. J. Williams. GanA.G.Ebwy 106 Arol Mrs. Ann Owen. Gan T. M.Owen... 106 Y pethau sydd isod. Gan C. Edwards...... 106 Ar ol John Owen. Gan Llifon .................. 106 Ar ol Mrs. B. Williams. Gan T. M. Owen.. 106 Cyfarchiad i Maggie. Gan Anelyf ......... 106 Ar ol Mr. John Morris. Qan I. Dwyfach... 108 Yr ystafell ddirgel. Gan Bardd Glas ......106 HANESION CREPYDDOL A GWLADOL. Y Goiígl Gbwadol,— Llywodraeth Germani a'n Cenadaeth yn Cameroons, Victoria..............................107 Haitbsiow Ctfabfodtdd,— Calfaria, Llanelli ....................................108 Maudlin St., Bristol................................. 108 Valley, Môn.............................................108 Dablithiau.............................................108 Galwadau .............................................108 Bedtddiadau......................................... 108 Mabwgoffa,— Mr. John Lewis, Dinas ..........................109 Mrs. Jane Jones......................................110 Mr. John Williams .................................110 Thomas a Mary Cbarles...........................111 Adoltgiad t Mis,— Y rhyfel yn y Soudan ..............................111 Lloegr a Germani....................................112 Lloeur a Rwsia ...................................... "2 Addysg uwchraddol yn Nghymru ............112 Ambtwiabthah »..................................... 112 YR WYTHFE0 FIL A DEUGAIN. CASGLIAÜ 0 DONAU AC EMYNAU AT WASANAETH Y BEDYDDWYR. Y Tôcau a'r Emynau wedi eu dethol gan Bwyllgor Cymmanfa Arfon; a'u cynghaneddu a'u trefnu gan Mr. J. H. Roberts, A.R.A., (Pencerdd Gwynedd). Prisoedd: Sol-fa, mewn ciniii bnardn, red edges,\a.; Hen Nodiant eto, ls. 6c; Sol-fa, mewn lledr, 2s.; Hen Nodiant, 2s. 60.; dwy a dimai yn rhagor am bob copi trwy y post. D.8. — Mae argraflìad bras o'r Emynau yn awr allan o'r wasg. Prisoedd, niown ctoth bnards, red edges, 2s.; muwn lledr, gilt edges, 4s. Telerau ei werthiant yn mhob agwedd - Blaendâl. Telir cludiad gwerth punt ac uchod gyda'r roil yn unig; rhoddir o hyn allan y I3eg i'r dosbarthwyr, yr un elw hefyd i lyfrwerthwyr. Dymunir ar i bawb wrth anfon archebion, nodi y Slation agosaf atynt. Pob archebion i'w hanfon am dano i Ysgnfenydd y Pwyllgor, R. PRICE, 9, Segontium Terrace, Carnarvon. AT EGLWYSI CYMMANFA DINBYCH, FFLINT, A MEIRION. Mae amser casglu at y Genadaeth wedi dyfod i fyr.y, a theimlwyf yn wir ddiolchgar os bydd i I bob eglwys yn y Gymmanfa anfon i mi mor gynted ag y byddo yn gyfieus y drydedd ran o'r casgliad cyflredinol at y Gymdeitbas Genadol Gartrefol. Y mae y Gymdeithas hon yn gwneyd gwaith mawr a phwysig, ac y mae yr eglwysi sydd wedi cael addewid am gymhorth gan y Committee yn dysgwyl yn brydems am dano, ac mewn gwir anghen. Mae yn ofidus genyf lÿ mod | yn methu cyflawni; yr achos ydyw fod rhai eglwysi mor ymarhous yn anfon eu harian i mewn. Yr eiddoch, Dolgellau. R. Wthwb Williams, Trysorydd. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A*R "ATHRAW," GAN W. WILLIAMS. Pris Tair Ceiniog.