Skip to main content

Cyf. XXXIV Y GREAL. MAWRTH, 1885. CANYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y 6WIRI0NE0D."-PAUl. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAÜ, &o. Haelfrydedd Cristionogol. Gan y Parch. 0. Davies.............................................67 Lloffion i'r ieuengtyd. Gan R. W ............63 Y diweddar Barob. John "WiUianis, Colwynl Gany Paroh. J. J. Williams ..................64 Agweddau ar hunanddiwylliant. Gan y i'arch. D. Evans ....................................67 Ttwtsbwaü o Wahawol Fbustdd,— " Megys oerder eira yn amser cynhauaf.".. 69 Peidio ateb un weddi, er mwyn gwneyd cyfleusdra i ateb ei gwell........................70 "Pethau gwell na'r eiddo Abel."...............70 Gwbbsi i'b Ysool Sabbathol. Gan y Parch. J. Grifflths, Llanfairfechan.....................71 Adoltoiad x WAse,— Revelation................................................75 Encyclopsedia of Theology ........................76 The British and ForeignEvangelicalReview 76 The joy of the ministry..............................76 Coflant y Parch. R. Roberts.......................77 Cyfnodolion .............................................77 Daniel Rowlands, Llangeitho.....................78 Cardiau Nadolig.......................................78 BARDDONIAETH. Ygwlithyn. Gan S. Williams ......... 78 Er cof am Mr. O. W. Jones. Gan M. Môn... 78 Lleisiau o'r mynyddoedd...........................79 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gonöl Gbnadol,— Y Gymdeithas Gyfleithiadol .....................79 India.........................................................79 Cenadaeth y Congo .................................80 Y Genadaeth Wyddelig ...........................80 Hanesion Ctbabbodtdd,— Cyfarfod Chwarterol Môn .......................80 Porthyrhyd a Sittim, Felingwm ...............81 Galwadaü...............................................81 Bbdtddiadaü ......................................... 81 Mabwgoffa,— Mr. Hugh Williams, Ty'nlon .....................81 Miss C. M. Jones, Festiniog........................82 Mr. W. Jones, Llanaelhaiarn.....................82 Ambtwiaethau „........................................83 Mahiow ...................................................84 PYNCIAU YSGOL. Ar GAN 1 Haiios Abraham,' B. B. WILLIAMS, ILANGOLLBN. " Hanes Elias y Thesbiad," 0 " Hanes Jacob." Pris ls. y dwsin, neu 6s. y cant. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A*R "ATHRA.W," GAN W. WILLIAMS. Pris TairCeiiiiog. !ẄI LLAWLYFB DVCOXJI^.^S^'X,. YR EILFED FIL A DEUGAIN. CASGLIAD 0 DONAU AC EMYNAU AT WASANAETH Y BEDYDDWYR. Y Tôrau a'r Emynau wedi eu dethol gan Bwyllgor Cymmanfa Arfon; a'u cynghaneddu a'u trefnu gan Mr. J. H. Roberts, A.R.A., (Pencerdd Gwynedd). Prisoedd: Sol-fa, mewn clntfi board*, red edges, 1b.; Hen Nodiant eto, ls. 6c; Sol-fa, mewn lledr, I 2s.; Hen Nodiant, 2s. 6c.; dwy a dimai yn rhagor am bob copi trwy y pott. D.S.—Mae argraffiad bras o'r Emynau yn awr allan o'r wasg. Prisoedd, mewn cloth boards, red \ edges, 2s.; mown lledr, gilt edges, 4s. Telerau ei werthiant yn mhob agwedd- Blaendâl. Telir cludiad gwerth punt ac uchod gyda'r rait yn unig; rhoddir o hyn allan y I3eg i'r dosbarthwyr, yr un elw hefyd i lyfrwerthwyr. Dymunir ar i bawb wrth anfon archebion, nodi y Station agosaf atynt. Pob archebion i'w hanfon am dano i YsgnfeDydd y Pwyllgor, R. PRICE, 9, Segnntium Terrace, Carnarvon. Yn ator yn barod, mewn llian hardd, bevelled boards, tudal. 200, pris 2s. 6cA., post free, blaendâl, i'w gael gan yr Awdwr, COFIANT T PARGH. HÜBH JONES, S.E., LLAN60LLEN. GAN Y PARCH. H. C. WILLIAMS, OORWEN.