Skip to main content

Cyf. X^XIV. (y': Y GREAL. IONAWR, 1885^ "CAMVS Nl AUWIJ Nl ODIíW YiTeRBYIiT 8WIRI0NCDD, OND DROS Y GWIRIONEDD."-PAUL. Y CYNN TRAETHODAU, &o. "Fy ngorphwysfa i." Gan y Parch. Pdr. Roberts ............................................... 1 Braslun o annercbiad. Gan y Parcb. R. Thomas ................................................ 5 Coflant y Parch. Rees Evans, diweddar o Lerpwl. Gan y Parch. Thomas Lewis .... 6 Brasluniau o bregethau. Gan y diweddar Barch. J. Williams................................. 9 Cyfarchiad i ddarllenwyr y Giuîal. Gan y Parch. R. Jones .................................... 12 TtWTSBNAU o Wahahol Fbustdd,— Blwyddyn newydd....................................13 Uoethineb Uuwyn cael ei egluro yn nghroes Crist .................................................... 13 Y dyn dedwydd ............„.........................13 Gwebsi i'b Ysgol Sabbathol. Gan y Parch. J. Griffiths, Llaufairfechan.....................14 Adoltgiad t Wasg,— Natural Elements of Revealed Theology .... 19 Homiletics................................................ 19 Y Pwlpud yn Bethania..............................2'» A Compendium of Short-hand ..................20 BARDUONIAETH. Duw yn gwrando gweddi. Gan y Parch. H. C. Williams.......................................20 Oodiad yr haul. Gan Uewi "Wyn o Esyllt... 20 Tymhorau y flwyddyn. Gan Bangorian ... 20 Y Ruban Glas. Gan Trebor Cybi...............21 WYSIAD. Y diweddar Barch. J. Williams, Colwyn. Gan A. Jones ac H..................................21 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Genadol,— Y Parch. David Thoinas, B.A., Pontypwl, a'r Genadaeth .......................................21 Mrs. Rouse................................................22 HANBSIOW CTFA.BFODTDD,— Llangollen................................................22 Nebo, Ystrad Rhondda.............................. 23 Bodedeyrn................................................ 23 Abetcarn...................................................23 Dabhthiau .............................................23 Galwadaü ...............................................23 Bedtdbiadau .........................................23 Mabwgoffa,— Capt. William Roberts, Cross Keys, Nefyn... 23 Mrs. Jane Davies.......................................26 Mìsr Jones, Moelfre, Llansilin ..................26 Mrs. A. J. Parry, Caerynarfon ..................26 Adoltgiad t Mis,— Barn wedi ei dwyn i fuddygoliaeth............27 Y galluoedd Ewropiaidd ...........................28 Ymadawiad Arglwydd Ripon âg India ...... 28 Cais at chwythu i fyny bont Llundain ......28 AMBTWIAETHA.U.......................................* 28 i ll! ILYFRÂU CYHOEDBEDIG GAN T. GEE A'I FAB, DINBYGH. LLYFBAU GWOBRWYON, TESTAMENT YR YSGOL SABBATHOL. Gyda phump P. s. o. o Fapiau Cymreig rhagorol. Mewn dwy gyfrol, mewn byrddau ... 1 0 0 Yn hanner rhwym, lp. 3s. Oc; rhwymiad llawn, Ip. 5s. 0c; mewn Pertian m'irocco, éydag ymylau aur, lp. I2s. Oo. TESTAMENT Y MILOEDD. Gan y Paroh. J. OöWBW JoifBS, B.A. Gyda'r Cyfnewidiadau sydd yn y Oyf. Saes. Diwyg....... 0 12 6 Hanner rhwym, I3s. 6c; rhwymiad Uawn, 14s. 6o. GEMAU DUWINYDDOL. Gan y Parch. Bobebt Jonbs, Uan- llyfni. Ail argraffiad, gyda Nodiadau chwanegot helacth. Mewn byrddau..............................0 6 0 PREGETHAU Y PARCH. JOHN PARRY, D.D., BALA. Cynnwysa y gyfrol hon ddeuddeg ar bugain o Bregethau. Mewn byrddan ..............................0 8 6 " DUW GYDA Nl." Hanes Bywyd a Marwolaeth ein Harglwydd Iesu Grist. lìan yr Anrh. T. L. Hughbs, Ohio—gydag 16eg o Udar- luniau. Mewn byrddau .....................0 3 0 " EMYNAU Y CYSSEGR." Casgliad anenwadol o Salmau a Hymnau. Cynnwysa 2,615 o Emynau Cymreig, a 72 o Emynau Seisnig, yn cynnwys tua deng mil (10,000) o'r Penriillion goreu a feddwn. CynnwyBa hefyd 35 o Salmau w^di eu trefnu fel Côr- ganau ; a cbyda hyny Fynegai i bob Pennill. Dyma y Casgliad llawnaf o Emynau, a'r llyfrrhataf agyhoeddwyd erioed yn yr iaith Gymraeg. Mewnbyrddau (Rhagfyr 15fed) ......... 0 10 Hefyd, pris 2s., 3s., 4s., a 6s. «c, mewn gwahanol rwymiadau. Y maent oll i'w cael gan y Llyfrwerthwyr. Ond os bydd anhawsder, anfonir hwynt yn rhad drwy'r post am y prisiau uchod, ar dderbyniad yr arian. Y mae " Catalogite" cyflawn newydd ei gyhneddi, yr hrvn a anfonìr yn rhad i'r neb a ddenfyn atn dano. ■ Cynnwysa nifer fawr iawn o Lyfrau cymhwys i fod yn Woirwyon, o bob priiiau. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A'R "ATHRAW," GAN W. WILLIAMS. Pris Tair Ceiniog.