Skip to main content

x ^j/nrr^-^s^R- uajwaaEBínj Cyf. XXXIII. Rhif 395. Y GREAL. TACHWEDD, 1884. "CANY5 Nl AUWN Nl ODIM YN ERBYN Y GWIRIONEDO, OND OROS Y GWIRION£DD."~PAUL. Y CYNN TRAETHODAU, &o. Gallu hunan-gynnaliol gwir grefydd yn ngwyneb profedigaethau bywjd. Gan y Paich. J. G. Davies ........................... 281 Lloffion i'r ieuengtyd. Gan K. W ............288 Y noson olaf. Gan y Parch. W. Price ......2öa Byr gofiant am y diweddar Barch. Morgan James, gynt tibyrani. Gan y Parch. W. E. Watkins .........................................290 Swyddau Crist. Gan J. Williains ............ 292 Gwbrsi i'b Ysgol Sabbathol. Gan y Parch. E. Parry, Pestiniog .............................. 296 Adolygiad y Wasg,— An Old Testament Commentary for English Readers................................................300 Seren Gomer .........................................300 Lectures in Defeuce of the Christian Faith 301 Y Geninen .............................................301 CoSant y Parch. Hugh Jones, D.D., Llan- gollen ................................................. 301 BARDDONIAETH. Pryddest-" Y Gwlaw." Gan Anelyf ......302 WYSIAD. I addoldy newydd Borthlwyd. dwy Gwent ........................ Gan Meu- HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Genadol,— Cynnydd y Bedyddwyr am yrugain rnlyn- edd diweddaf'.......................................303 India ......................................................304 HANE8ION OrFARFODYDD,— Oyfarfod Chwarterol MÖn ........................ 300 Cyfarfod Cbwarterol Arf'on ..................... 306 Cyfarfod Chwarterol Dinbych, Ffiint, a Meirion ...............................................306 Coedilai ..................................................307 307 307 307 Dablithiau.................................... Galwadaü....................................... Bbdyddiadau ................................ Adolígiad t Mis,— Agoriad Coleg Bangor.............................. 307 Mesur estyniad yr etholfraint ..................308 Manion ......................................... 30s 881 Cofnodeb o Amgylchiadau Cychwynol Eglwys Fedyddiedig Brynhyfryd, Abertawy, Morganwg, yn ngbyda Phedair o Bregethau a draddodwyd ar adegau neillduol y Oychwymad. Gan y Parcb. THOS. FRIMSTON, y Gweinirtog. Pris 6ch., i'w gael gan yr Awdwr. Yn awr yn barod, mewn llian hardd, bevelled boards, tudal. 200, pris 2s. 6ch., post free, blaendûl, i'w gael gan yr Awdwr, GOFIANT Y PARGH. HUGH JÖNES, D.B., LLANGOLLEN. GAN Y PARCH. H. C. WILLIAMS, CORWEN. Ctnnwtsiad.— I. Ei enedigaeth a'i faboed. 2. Tarddiad ei fywyd crefyddol. 3. Ei waith yn dechreu pregethn. 4. Bywyd athrofaol. 5. üechreuad ei weinidotfaelh. 6. Ei eefydliad yn Llaugollen. 7. Ei gyssylltiud â'r Athrofa. 8. Ei lafur llenyddol, I8Ô3 1859. 9. Ei lafur Uen- yddol, 1859-1862. 10. Ei lafur Uenyddol, 1862-1883. II. Amrywiaeth bywyd. 12. Ei daith ì'r cyfandir. 13. Ei nodwedd lel dyn. 14. Ei nodwedd a'isafle fel pregethwr. 15. Ei ddyddiau olaf, ei farw, a'i gladdedigaeth. Marwolaeth a chladdedigaeth y weddw. Englynion cofladwriaethol ; Pregethau. !■'!' LLAWLTFR; D^COIL.I-A.IsrT. YR EILFED FiL A DEUGAIN. CASGLIAD 0 DONAü AC EMYNAU AT WASANAETH Y BEDYDDWYR Y Tônau a'r Emynau wedi eu dethol gan Bwyllgor Cymmanfa Arfon; a'u cynghaneddu a'u trefnu gan Mr. J. H. Roberts, A.R.A., (Pencerdd (ìwynedd). Prisoedd: Sol-fa, mewn cloth boardt, red edges, ls.; Hen Nodiant eto, ls. 6c; Sol-fa, mewn Uedr, 2s.; Hen Nodiant, 2s. (ic ; dwy a dimai yn rhagor am bob copi trwy y pnst. D.S. - Mae argraffiad bras o'r Emynau yn awr allan o'r wasg. Prisoedd, mewn clnth boardt, red edges, 2s.; mewn lledr, gilt edges, 48. Telerau ei werthiant yn mhob agwedd - Blaendâl. Telir cludiad gwerth punt ac uchod gyda'r rail yn unig ; rhoddir o hyn allan y I3eg i'r doBbarthwyr', yr un elw hefyd i lyfrwerthwyr. Dymunir ar i bawb wrth anfon archebion, nodi y Slation agosaf atynt. Pob archebion i'w hanfon am dano i Ysgrifenydd y Pwyllgor, R. PRICE. 9, Signntium Terrnce. Carnnrnnn. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A'R "ATHRAW," GAN W. WILLIAMS. Pris Tair Ceiniog.