Skip to main content

Cÿf. XXXIII. Rhif 392. Y GREAL. AWST, 1884. "CANYS III ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y BWIRIONEBD."-PAUl. TRAETHODAU, &C. Y CYNNWYSIAD. , I'r Parch. J. D. Hughes. GanT. Oybi......219 Sefyllfa Crefydd yn yr Almaen. Gan y Parch. T. Witton Davies, B.A ...............197 Hen bregethwyr Bedyddwyr MOn. Gac y Parch, J. Robinson ..............................202 Lloffioni'rieuengtyd. Gan R. W ............205 Cadw cydgynnuliiad. Gan y Parch. J. G. Mathias ............................................206 Y Parch. C. H. Spurgeon. Gan R. R."VV... 209 Gwbbsi i'r Ysgol Sabbathol. Gan y Parch. J. Griffitbs, Líanfairfechan.....................212 Adoi.ygiad x Wasg,— A Teacber's Commentary on the Gospol of Mark ...................................................217 Alfred Saker..........................................217 Llawlyfr y Bedydd Cristionogol...............218 Eglwys y Bedyddwyr yn y Tabernacl, Pontypridd ..........................................218 Y Cychwynydd .......................................218 Yr Ardd Flodau.......................................219 Seren Gomer ..........................................2*9 BARDDONIAETH. j I Miss M. Matthews. Gan M. Gwent ......219 I Gyrfa'r Ceidwad. Gan Jane Evans .........219 ! Y Beibl. Gan M. Evans...........................219 HANESION CREPYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Genadol,— Congo......................................................220 Bryniau Mussoorie .................................220 HANBSION CYFABÍODYDD,— Licswm.......................................-----......220 Athrofa Llangollen ...........................,.....220 Hanesion Talitbedig..............................221 Galwadad ............................................221 Bedyddiadau..........................................221 MaBWGOI'PA,— Mrs. Haddock, Pil....................................221 Adolygiad y Mis,— Ein Cymmanfaoedd.................................222 Tŷ yr Arglwyddi a'r wlad........................223 Yr Arddangosfa Amaethyddol Preninol ... 224 Y Meistri Rendel a Tracy........................224 Coleg Aberystwyth .................................224 Athrofa Llangollen .................................224 Amhywiaetiuu .......................................224 Manion ..................................................2Î4 Tn y wasg, pris 2s. 6ch., GOFIANT Y PARCH. KUGH JONES, D.D., GAN Y PARCH. H. C. WILLIAMS, CORWEN. Teimlir yn ddiolcbgar am enwau derbynwyr. Anfoner at yr Awdwr, LLANeOlLEN YR EILFED FIL A DEUGAIN. CASGLTAT) 0 DONAU AC EMYNAU AT WAöANAETH Y BEDYDDWYR. Y Tônau a'r Emynau wedi eu dethol gan Bwyllgor Cymmanfa Arfon; a'u cynghaneddu a'u trefnu gan Mr. J. H. Roberts, A.R.A., (f'encerdd Gwynedd). Prisoedd: Sol-fa, mewn clnth boards, red edgea, ls.; Hen Nodiant eto, ls. 6c; Sol-fa, mewn lledr, 2s.; Hen Nodiant, 2s. 6c; dwy a dimai yn rhagor am bob copi trwy y posl. D.S.—Mae argraffiad bras o'r Emynau yn awr allan o'r wasg. Prisoedd, mewn cloth boards, red edges, 2s.; mewn lledr, güt edges, 4s. Telerau ei werthiant yn mhob agwedd—Blaendâl. Telir cludiad gwerth punt ac uchod gyda'r rail yn unig; rhoddir 0 hyn allan y I3eg i'r dosbarthwyr, yr un elw hefyd i lyfrwerthwyr. Dymunir ar i bawb wrth anfon archebion, nodi y Slution agosaf atynt. Pöb archebion i'w hanfon am dano i Ysgrifenydd y Pwyllgor, R. PRICE, 9, Segontium Terrace, Carnarvon LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A*R "ATHRAW,' Pris Tair Ceiniog. GAN W. WILLIAMS