Skip to main content

c*f. XXXIII. Y GREAL. Rhif 391. GORPHENAF, 1884. OANYS Nl AUWN Nl OOIM YN ERBYN V GWIRIONEDD, OND DROS Y 6WIRI0NEDD."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &0. Pregeth Orion. Gan y diweddar Barch. James Richards ...................................169 Y äoetbion wedi cael yr Iesu yn dychwelyd i'w gwlad. Gan y Parch. J. G. Jones ... 171 Noson gyda'r Parch. Bichard Owen, y di- wygiwr. Gan R. R. W._____...............173 Byr gonon am y diweddar Barch. John Michael, y Berth, Llanfaethlu, Môn. Gan y Parch. J. Robinson..................... 176 Gwbrsi i'b Ysool Sabbathol. Gan y Parch. J. Griffiths, Llanfairfechan.....................179 GOHEBIAETIt,— Paham yr wyf yn Fethodist Oalflnaidd ? ... 185 BARDDONIAETH. Yr afon. Gan D. Davies, (Dewi Bden)......187 Y manna. Gan Myfyrfab........................ ,88 Y bedd. Gan D. É. Jenkins, (Dewi Rlfed) 188 Ooed y cynhanaf. Gan Henry Roberts .... 188 Orist yn feichiau. Gan Meudwy Gwent... 188 Crist yn yr ardd. Gan Myfyr Blfed......... 188 Ydaran. Gan.T. Pierce, (Llwyderch)...... 188 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Ha.itbsiok Cîfabfodtdd,— Cymmanfa Dinbych, Fflint, a Meirion ...... 189 Cymdeithas Genadol Gartrefol Cymmanfa Dinbych, Fflict, a Meirion..................... 190 Cymmanfa Arfon ....................................190 Cymmanfa Mynwy.................................191 Yn Hen Gymmanfa................................. 192 Cymmanfa sir Benfro ..............................192 Cymmanfa Caerfyrddin ac Aberteifi......... 192 Cymmanfa Brycbeiniog...........................193 Cymmanfa Môn....................................... 193 Llanfairtalhaiarn...................................191 h.awesion talfrredig.............................. 194 Galwadatt ............................................ 194 Bbdyddiadàu..........................................194 Adolygiad y Mis,— Yr helynt Aiphtaidd.............................. 194 Hanner can'mlwyddiaeth y Parch. C. H. Spurgeon............................................196 Mesur cynnrychiolaeth y bobl..................196 AMHYWIAETHAtT ....................................... ^98 Maniow ..................................................196 Yn y wasg, pris 2s. 6cA., COHANT Y PARCH. HUBH JONES, D.D., ILANBOLLEN. GAN Y PARCH. H. C. WILLIAMS, OORWEN. Teinslir yn ddiolchgar am enwau derbynwyr. Anfoner at yr Awdwr. LLAWLYFB 3S/COXiI-A.3STTJ YR EILFED FIL A DEOGAIN. CASGLIAÜ 0 DONAU AC EMYNAU AT WASANAETH Y BEDYDDWYR. Y Tônau a'r Emynau wedi eu dethol gan Bwyllgor Cymmanfa Arfon; a'u cynghaDeddu a'u I trefnu gan Mr. J. H. Roborts, A.R.A., (Pencerdd Gwynedd). Prisoodd: Sol-fa, mewn clolh boards, red edges, ls.; Hen Nodiant eto, ls. 6c.; Sol-fa, mown llodr, 2s.; Hen Nodiant, 2s. 6c; dwy a dimai yn rhagor am bob copi trwy y posl. D.S. —Mae argrafflad bras o'r Emynau yn awr allan o'r wasg. Prisoedd, mewn cloth boards, red edges, 2s.; mewn lledr, gilt edges, 4s. Telerau ei werthiant yn mhob agwedd - Blaendâl. Telir cludiad gwerth punt ac uohod gyda'r ] rail yn unig; rboddir o hyn allan y I3eg i'r dosbarthwyr, yr un elw hefyd i lyfrwerthwyr. Dymunir ar i bawb wrth anfon archebion, nodi y Station agosaf atyut. Pob arcbebion i'w hanfon am dano i Ysgnfenydd y Pwyllgor, R. PRICE, 9, Segontium Terrace, Carnamon. ♦ LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A'R ««ATHRAW,' Pris Tair Ceiniog» GAN W. WILLIAM8.