Skip to main content

Cyf. XXXIII. Rhif 390. Y GREAL. MEHEFIN, 1884. "CANYS Nl AllWH Nl DDIM VN ERBYH Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIONEDD.--PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &0. Duwinyddiaeth y diarebion Cymreig. Gan y Parch. Thomas Morgan .....................141 Y Uytbyr at eglwys Pergainus. Gan y diweddar Barch. James Richards .........144 Rhwymedigaeth pob crefyddwr i wneyd ymdrech bersonol i ddwyn ereill atGrist. Gan y Parch. W. Bvans........................147 Dywediadan Phylip Henry, tad Matthew Henry, yr esboniwr..............................151 Gwehsi i'b Ysgol Sabbathol. Gan y Parch. W. Rees, Llangefni ..............................152 Adolygiau y Waso,— Y Geninen ...........................................158 Geiriadur Beiblaidd a Duwinyddol .......« 158 The Commentary for Schools ..................159 New Corenant Ordinances and Order ...... 159 Brotherhood, Fellowship, and Acting toi gether ................................................,89 Hanes Bglwys Ebeneaer, Aberafon .........169 Hand-Books for Bible Classes ..................160 BARDDONIAETH. Paul yn Athen. Gan Machraeth Môn......100 Gorseddgras. Gan Hugh Williams......... 162 HANESION OREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Gehadol,— " Cyrddau Mai " ....................................162 Hawbsion Cyfabfodydd,— Cyfarfod Chwarterol Môn ........................168 IIaiíesioií Talfîrkdig..............................168 Bbdyddiadau.........................................163 Pbiodasau..............................................<• 163 Mabwgoffa,— Mrs. WiUiams, Garth .............................. 164 Mr. William Roberts, Caergybi .............» 164 Adolygiad t Mis,— Arwyddion fod dadsefydliad a dadwaddol- iad yr Eglwys gerllaw........................... 165 Y bleidlaie gondemniol ar y weinyddiaeth. 166 Cynnadledd gyfifredinol ar gwestiwn arian- ol yr Aipht ..........................................167 Marwolaeth y Parch. Ddr. Stock............... 167 Apwyntiad Principal Coleg Bangor .........167 Marwolaeth y Parch. Henry Thomas Ed- wards, M.A., Deon Bangor...................107 Ambywiaethau .......................................167 Mahiow ..................................................168 Yn awr yn barod, Ail Argraffiad, pris \s., i'w gael gan yr Awdwr amflaendâl, LLAWLYFR Y BEDYDD CRISTIONOaOL, Sef Holwyddoreg ar holl Fedyddiadau y Testament Newydd, WEDI EI HELAETHÜ, GYDAG ATTODIAD YW CYWITWYS DADLEUON BEDYDD YN NüHYMRU O 1653—1882. GAN Y PARCH. J. G. JONE8, PENRHYNDEUDRAETH. YR UNFED FIL AR BYMTHEG AR HÜGAIN. CASGLIAÜ 0 DONAUAC EMYNAU AT WASANAETH Y BEDYDDWYR.I Y Tôcau a'r Emynau wedi eu dethol gan Bwyllgor Cymmanfa Arfon; a'u cyngbaneddu a'u trefnu gan Mr. J. H. Roberts, A.R.A., (Penccrdd Gwynedd). Prisoedd: Sol-fa, mewn ctoth boards, red edgei, ls.; Hen Nodiant eto, ls. fic; Sol-fa, mewn lledr, 2s.; Hen Nodiant, 2s. 6c.; dwy a dimai yn rhagor am bob copi trwy y pott. D.S.—Mae argraffiad braB o'r Emynau yn awr allan o'r wasg. Prisoedd, mewn cloth boardt, redì edgea, 2s.; mewn lledr, gilt edgei, 4s. Telerau ei werthiant yn mhob agwedd - Blaendâl. Telir clndiad pwerth punt ac uchod gyda'r j rail yn unig; rhoddir o hyn allan y t3eg i'r dosbarthwyr, yr un eiw helyd i lyfrwerthwyr. Dymunir ar i bawb wrth anfon archebion, nodi y Station agosaf atynt. Pob archebion i'w hanfon am dano i Ysgrifenydd y Pwyllgor, R. PRICE, 9, Segmithim Terrace, Carnarvon. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A'R "ATHRAW," GAN W. WILLIAMS. Pris Tair Ceiniog.