Skip to main content

Cyf. XXXIII. Rhif 389. Y GEEAL. MAI, 1884. CANYS Nl AILWH Nl DDIiW YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIONEDD.'-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &0. Gair o adgofion am rai o hen bregethwyr Bedyddwyr Môn. Gan y Parch. J. Robinson .............................................113 Lle ygwragedd yn ngwasanaeth yr efeng- yl. Gan y Parcb. 0. Davies..................116 Y degwm. Gan y Parch. D. Daries......... 122 Gwbbsi i'b Ysgol Sabbathol. Gan y Parch. W. Rees, Llangefni .............................. 124 GOHEBIAETH,— Deon Goulburn ar fedydd ........................129 Y diweddar Barch.. R. EUis, (Cynddelw,) ac Eglwys Loegr .................................129 Adolîgi\j> x Wasg,— Tbe Parables of Jesus..............................131 Gwaith BarddoDol Trebor Mai..................131 BARDDONIAETH. Duw, bydd drugarog. Gan R. Roberts 133 I Annie. Gan MeudwyGwent ................ 133 Ar ol y diweddar Gadben Robert Thomas. Gan Thomas Hughes ........................... 133 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Goicgl Gbnadol,— Madagascar............................................. 134 Y Uenadaeth yn llwyddo ........................136 YCongo ................................................136 Hahbsiow Ctfabfodydd,— Cyfarfod Chwarterol Dinbych, Ffiint, a Meirion ..............................................136 Cyfarfod Chwarterol Arfon ..................... 137 Cymmanfa Lerpwl .................................137 Bbdyddiadau.........................................137 Pbiodasau................................................137 MlBWOOFFA,— Mrs. Sarah Jenkins, Siop, Swyddffynnon. 137 Mr. Jobn Hughes, Dolhiryd, Llangollen ... 138 Adoltgiad y Mis,— Dadgyssylltiad a dadwaddoliad yrEglwys yn Nghynnru ...................................... 139 Cyfrifybobl .......................................... 140 Coleg Aberystwyth a'r " Grant" ............140 Y diweddar Dduc o Albany .................... 140 Y Senedd................................................140 Manion ..................................................140 N' [•■'■ Ar werth gan W. WILLIAMS, Trinterx %c., Llangollen. Esboniart ar y "Testament Newydd." GAN Y PARCH. R. ELLIS, (CYNDDELW). FRISOEDD. Ctproi, I.—Sheets, 6s. 9c......Cloth, 8s. 6c......Persian Calf, lOs. 6c. " II.— •« 6s. 6c...... •« 8s. 6c...... " " 10s. 6c. »' III,— " 7s. 3c...... " 9s. Oc...... " " lls. Oc. Copi cyflawn " lp.0s.6c...... " lp. 6s. Oc...... " "lp.l2s.0c. Dosbarthwyr yn eisieu lle nad oes rhai yn bresennol. Rhoddir y chwecJied am ddosbarthu. Yn y wasg, pris 2s. 6ch., COriÂNT Y FÀRGH. IUBH JONES, B.D., LLANGOLLEN. GAN Y PARCH. H. C. WILLIAMS, OORWEN. Teimlir yn ddiolchgar am enwau derbynwyr. Anfoner at yr Awdwr. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN 8WYDDFA Y "GREAL" A'R "ATHRAW," GAN W- WILLIAMS. Pri8 Tair Ceiniog. l! !