Skip to main content

Cyf. XXXII. Rhif 382. Y GREAL. HYDREF, 1883. . "CAMYS Nl AILWM Nl DDIBfl YH ERBYS Y ËWÍRHSHEDD, OHO ÛfêOS Y GWIRI0NEOD."~PAUl. TRAETHODAU, &C. Uchelgais yn ei iawn-ddefnyddiad. Gan y Parch. I. Thomas.................................219 Ailenedigaeth yr efengyl. Gan y Parch. J. J. Willíams.........................................222 Gwely y Pêrlysiau. Gan E. E. W.............225 Hane's y deuddeg llwyth, a pha beth a ddaeth o honynt. Gan B. Erans .........226 Gwebsi i'b Ysgol Sabbathol. Gan y Parch. C. Davies, Lerpwl .................................229 ADOLTGIAD Y WASG,— Phases of Christian Truth........................234 BARDDONIAETH. Galargerdd ar ol Mr. Robert Lloyd. Gan Ioan Edeyrnion.................................... 235 Henaint. Gan G. Ffrwdwyllt..................236 Oymhelliad i Ddirwestiaeth. Gan T. M. Owen.........................................4.........236 " Bydded goleuni." Gan Machraeth Môn. 236 Salm xviii. 2. Gan Mephiboseth ............236 Er cof am Mr. E. Morris. Gan Eifionydd.. 236 Er cof am Maggie. Gan Trebor Cybi ......236 Y milwr. Gan Ioan Edeyrnion ...............236 Y CYNNWYSIAD. HANESION OREPYDDOL A GWLADOL. Y Gongi, Genadoi,,— China......................................................237 Pfrainc.............................................'......237 Counterslip, ger Bristol .'.....,.......'............237 Hanesion Oyfarfodtdd,— Y Val1ey, ger Caergybi ...........................238 Penarth, Caerdydd .................................238 Hanesion talfyredig.................................238 Daelithiau ... Bedyddiadau . 238 238 Mabwgoita,— Miss Margaret Roberts, Llangolion .........238 Miss M. A. Thomas .................................240 Miss C. Davies.......................................240 Adolygiad x Mis,— Cofgolofn D. Rowlands, Llangeitho ......... 240 Coleg y Gogledd.......................................240 Daeargryn yn Java .................................241 Mr. Homersham Cox â'r Cymry............... 242 Ffrainc a China.......................................242 Y Prifweinidog .......................................242 Mr. Hughes, Dinas .................................242 Maìíion...................................................242 | Ar werth gan W. WILLIAMS, Printer, áfc, Llangollen. Esboniad ar y "Testament Newydd." GAN Y PARCH. R. ELLIS, (CYNDDELW). PBISOEDD. Cyfeol I.—Sheets, 6s. 9c ...... Cloth, 8s. 6c ...... Persian Calf, lOs. 6c. «• II.— " 6s.6c ...... " 8s. 6c...... " " lOs. 6e. " III.— 7s. 3c ...... " 9s. Oc .....'. «« " lls. Qc. Copi cyflawn «« lp. Os. 6c...... " Ip. 6s. Oc...... «« «' lp. 12sT0c. Dosbarthwyr yn eisieu lle nad oes rhai yn bresennol. Rhoddir y chweched am ddosbarthu. Cassell's Popular Educator. Part 35 now ready, price 6d. Our Own Country. An Illustrated, Geographical, Historical Description ofthe Chief Places of Interest in Great Britain. Part 60 now readv. price 7d. Cassell & Company, Limited, London; and all Bookseüers. New and Eevised Edition. and LLANGOLLEN: ARGBAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A'R "ATHRAW,*