Skip to main content

Cyf. XXXII. Rhif 378. Y GREAL. MEHEFIN, 1883. "OAHYS Nl AUWM nTddÍmTyN ERBYH^ YjGWIRIOHEDD, OND DROS Y GWIRIONEOD."-PAÜt. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &0. Y gwirionedd presenaol. Gan y Parch. E. Jones ............................................. 121 Gwrthddrych a natur gwir addohad. Gan y Parch. W. Edwards...........................124 Gwely y Pêrlysiau. Gan R. R. W............128 Gwebsi i'b Yssol Sabbathol. Gan y Parch. C. Davies, Lerpwl .................................129 TYwysenau o Wahauol Feusîdd,— Ysbryd anfaddeugar ..............................135 YBedyddwyr..........................................135 Adolîgiad y Wasg,— The Remote Antiquity of Man not proven. 136 Short Argument about the Millennium ... 137 Dictionary and Concordance of BibleWords 137 BARDDONIAETH. Er cof am Emily Roberts. Gan Machno .. 137 Llinnellau cofia am Mr. J. Reed Davies. Gan T. Monydd Owen..........................137 Yr ysgol Sul. Gan Morgrugyn Lleyn ...... 138 Erfyniad. Gan Eos Brymbo.....................138 HANESION CREPYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Genadol,— Cyrddau Mai ..........................................138 YGenadaeth.......................................... 138 Haiíesion Cteabfodtdd,— Cyfarfod Chwarterol Môn ........................139 Dinas Noddfa, Glandwr ...........................140 Treharris, Morganwg ..............................140 Caerynarfon............................................. 140 Hanesion talfyredig.................................140 Galwadau...............................................140 Bedyddiadau .........................................140 Mabwgoffa,— Mr. Hugh Lloyd, Panteos........................ 140 Mrs. Mary James, Penyparc.....................141 Mr. Richard Owen, Talysarn.....................142 Mr. R. Roberts, Llanfairtalhaiarn............142 Mrs. EllenG. Jones, Talysarn..................143 Adoltgiad y Mis,— Y Gwir An.J.Brighta'r Eglwys Sefydledig 143 Y Clwb Rhyddfrydig Cenedlaethol...........143 YllŵSeneddol ...............'........................ 144 Y Pab a'r Esgobion Gwyddelig ...............144 Y diweddar Ddr. Jones, Llangollen.........145 Yn awr yn barod, mewn llian hardd, bevelled boards, tud. 300, crown 8vo., prìs 3s.,post I free, blaendâl, y seithfed i'r dosbarthwyr, Y WEITHRED O FEDYDDIO: NEÜ YMCHWILIAD I DDULL BEDYDD. GYDA SYLWADAU AR DDWYFOLDEB, DEILIAID, DYBEN, A HANESIAETH BEDYDD. GAN DR. J0NES, LLANG0LLEN. Cînnwtsiad.—Rhan I. Dwyfoldeb a Pharhad Bedydd. Rhan II. Y Weithred o Fedyddio. Ehan III. Deiliaid Bedydd. Rhan IV. Dyben a Phwysigrwydd Bedydd. Attodiad I. Alexander Campbell ar Ddyben Bedydd. II. Bedydd a Chymmundeb. III. Ystad- egau ar Leihad Bedydd Babanod yn America. . *** Mae y gyfrol yn awr yn Llawlyfr cyflawn ar yr Ordinhad o Fedydd, ac yn cynnwys atebion i'r prif wrthddadleuon yn erbyn bedydd y Testament Newydd. J'ro gael gan Mrs, Joncs, Pias \ Geraint, Llangollen. CYFR0LAU 0'R TYST A'RIGREAL. Y mae Cyfrolau o'r TYST ac o'r GREAL am y blynyddoedd canlynol ar -werth yn I Swyddfa'r Greal, am 3s. y gyfrol. Anfonir hwy yn rhad trwy y llvthvrdv ar dderbyniad blaendal:—Y TYST am 1847, 1848, a 1850. Y GREAL am 1854, 1856 1864,1865,1868,1869, 1870, 1871, 1872, a 1878, 1882. Nid oes ond ychydig o gopiaû am rai o'r blynyddau uchod ar law. ° r ' LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A'R "ATHRAW," GAN W. WILLIAMS. Pris Tair Ceiniog.