Skip to main content

Y GREAL. EBRILL, 1883. CANYS Nl ALLWB N! DDI83 VN ERBYN Y GWIRIGHED3, OND DRQS Y GW1RI0NEDD."-PAUI. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &o. Gan y Parch. E. Gan y 73 ■ I M Yr enw Cristionogion Lioyd ...................................... Gwyrth gyntaf yr Arglwydd Iesu Parch. A. J. Parry..............•..................75 Dyn duwiol yn ei berthynas a gair Duw. Gany Parch. G. R. Jones........................71 ' Bedydd a thaenelliad. Gan y Parch. B. Humphreys ..........................................80 Gweesi i'b Ysgol Sabbathol. Gan y Parch. C. Davies, Lerpwl .................................83 Adolîgiad tt Wasg,— Llyfr Genesis...........................................89 Y Dyddlyír Cristionogol...........................89 Gwobrwyon i Blant Da..............................89 The Homiìetic Magazine............................89 The Baptist Hand-Book for 1883..................9U BARDDONIAETH. Br cof am Maggie Jones Owen. Gan y Parch. R. Jones................................................ 90 Yr eira. Gan Machraeth Môn ..................90 Y dyn dall tu allan i Jericho. Gan (Jynnog Fab .................. .................................90 Ygôg. Gan Machraeth Môn..................91 Gwaed y groes. Gan Dewi Aled............... 91 Pendulum. Gan Creigfryn Edwards .........91 Ser y nos yn dangos Duw. Gan Machraeth Môn ......................................................91 Y wialen fedw. Gan Dewi Ffraid............ 91 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Genadol,— Y Genadaeth.............................................92 Genadaeth y Congo.....................................92 Cenadaeth Orissa.......................................92 Ein sefyllfa arianol....................................93 ................................................93 Itali Cyfrifiad y boblogaeth yn India ...............93 Hanesion Cyfabfodîdd,— Cyfarfod Chwarterol Dinbych, &c...............93 Pontrhydfendigaid....................................94 Dablithiau .........94 Bbdyddiadau.........................................94 Mabwgoffa,— M. Jones ac A. Grifflths, Nefyn.................. 94 Adoltgiad y Mis,— Y ffrwydriad yn Llundain ........................95 Coleg Debendir Cymru............................... 96 Cynnygiad i fradlofruddio Lady Dixie ......96 Ar werth gan W. WILLIAMS, Printer, áfc, Llangollen. HOLWYDDOREGAU. b. Holwyddoreg y Bedyddwyr, gan y Parch. Titus Lewia, pris 2c. yr un, gyda'r post........................................................................ 0 2£ Catochism y Bedyddwyr; neu addysg fer yn egwyddorion y grefydd Gristionogol; yn unol â chyffes ffydd Cymmanfa Llundain, 1689. Cyfleithiedig gan Cynddelw. Pris l£c yr un, y cant.................................................................................... 12 Catechism y Plant, gan R. R. Williams, Llangollen.'pris lc, y'cant 6 Holwyddoreg ar hanes Abraham, gan yr un, pris lc, y cant......... 6 Holwyddoreg ar hanes Elias y Thesbiad, gan yr un, pris lc, y cant 6 Holwyddoreg ar hanes Jacob, gan yr un, pris lc, y cant ............ 6 LLYFRAU YSGOL. A, B, C, arbapyrcryfwedieiblygu, ydwsin.............................. 0 Llyfr y Dosbarth Cyntaf, y deuddegfed argraffiad, gyda darluniau, y cant.................................................................................... 8 Llyfr yr Ail Ddosbarth, yr wythfed argraffiad, gyda darluniau, y cant.................................................................................... 8 P5 . PhO >HCC 1-3 2á £-< mm í^ p^ •OW u>. S^ Sg M cc Yn awr yn barod, pris 2c, ar werth gan yr awdwr, Slîir 7 11 Pregeth a draddodwyd yn Nghyfarfod Ohwarterol Sardis, sir Gaerynarfon, yr hwn a ffynnaliwvd Medi 8fed a'r Ofed, 1882. Gan y Parch E. L. Jones, Nefyn. ' y w gynnauwya Cyhoeddedig ar gais y cyfarfod. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A'B "ATBRAW," GAN W. WILLIAMS. Pris Tair Ceiniog.