Skip to main content

Y G . MAWRTH, -1883. "CAHYS H! ALIWM Sli OOÌM W ERBYN Y GWiRIOMEDD, ONO DROS Y GWiRÎÛKEOO."-PAOL. TRAETHODAU, &0. Y CYNNWYSIAD. Llwyddiant ysbrydol yn safon Uwyddiant tymhorol. Gan y Parch. R. Thomas ......49 Lloffîon i'r ieuengtyd. Gan R. W ............52 Geirwiredd. Gan y. Parch. E. L. Jones......53 Gwebsi i'b Ysgol Sabbathol. Gan y Parch. C. Davies, Lerpwl .................................58 Tywysenau o Wahanol Feustdd,— Cadwedigaeth babanod.......................,.....63 Bglwys Loegr yn feithrinfa Pabyddiaeth ... 63 Engraifft hynod o wrandawiad gweddi......63 Y gyfeíllach grefyddol ..............................64 BARDDONLIETH. Llinnellau coffadwriaethol am Mr. Davies, Caerynarfon. Gan Anelyf .................... 64 Y maen ar fedd Crist. Gan Bardd Glas......64 Y sêr. Gan Maohraeth Môn ....................S4 Yrafon. Gan Meudwy Gwent..................64 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Genadol,— Llwyddiant y Genadaeth yn India ............65 Galwad am Genadon i Japan.....................65 Ymadawiad Cenadón am Aff'rica ......,........66 Hanesion CTI'AEEODYDD,— Cyfarfod Chwarterol Môn...........................66 Crook...................................................... 66 Hanesion talfyredig.................................66 . Dablithiau .............................................66 Bedtddiadau..........................................66 Galwadau ...............................................67 Mabwgofea,— Mrs. Catherine Jones, Port Dinorwic .........67 Robert a Catherine Evans, Drws y coed......69 Adolygiad t Mis,— Proff. Jones yn Ngholeg Aberystwyth ......69 Oynnadledd addysg Oaer...........................70 . Y bradlofruddiaethau yn yr Iwerddon ...... 70 Y diweddar Barch. Albert Williams............70 Agoriad y Senedd....................................71 AMBTWIAETHAU, — Y cyfarfod gwecìdi.—Ychydig annogaethau 71 Addasrwydd moesol yr efengyl i effeithio argyhoeddiad.......................................72 Gweddiau hirion......................................'. 72 Maniow 72 Yn awr yn barod, mewn llian hardd, bevelled boards, ttid. 300, croion 8vo., pris 3s., post free, blaendàl, y seithfed i'r dosbarthwyr, Y WEITHRED O FEDYDDIO: NEU YMÇHWILIAD I DDULL BEDYDD. GYDA SYLWADAU AR DDWYFOLDEB, DBILIAID, DYBBN, A HANESIAETH BEDYDD. GAN DR. JONES, LLANG0LLEN. LLAWLYFR DVCOXJI^.2^^rT,. Y DDEGFED FIL AR HUGAIH. CASGLIAD O DONAU AC EMYNAU AT WASANAETH Y BEDYDDWYR. Y Tor.au a'r Bmynau wedi eu dethol gan Bwyllgor Cymmanfa Arfon; a'u cynghaneddu a'u trefnu gan Mr. J. H. RobertS, A.R.A., (Pencerdd Gwynedd). Prisoedd: Sol-fa, mewn eloih boards, red edges, ls.; Hen Nodiant eto, ls. 6c; Sol-fa, ìnewn lledr 2s.; Hen Nodiant, 2s. 6c.; dwy a dimai yn rhagor am bob copi trwy y post. D.S.-Mae argrafflad bras o'r Bmynau yn awr allan o'r wasg. Prisoedd, mewn cloth boards, red edges, 2s.; mewn lledr, gilt edges, 4s. Telerau ei werthiant yn mhob agwedd - Blaendâl. Telir cludiad gwerth punt ac uchod gyda'r rail yn unig; rhoddir o hyn allan y I3eg ì'r dosbarthwyr, yr un elw hefyd i lyfrwerthwyr. Dymunir ar i bawb wrth anfon archebion, nodi y Station agosaf atynt. Pob archebion i'w hanfon am dano i Ysgrifenydd y Pwyllgor, R. PRICE, 9, Segnntium Terrace, Carnarvon, LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A'R "ATHRAW," GAN W. WILLIAMS.