Skip to main content

Y GRE-AL. IONAWR, 1883. !::'!:■!■ §!;illjll "CANYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y 6WIRI0NEDD."-PAUl. Y CYNNWYSIAD. liliiiü l>4 :■■: !í:#!|l Ws ipi i :l! ! i*Ü TRABTHODAU, &c. Yr ysgol Sabbathol a'i hawliau. Gan y Parch. H. Jones, D.D., Llangollen ••••;•••• * Apeliad am gydymdeimlad at y Gymdeith- as Ddarbodol................................V£*"ij' Hanes eglwys Glynceiriog. Gan y Farch. H. Oernyw Williams, Oorwen.................. *> Dyn duwiol yn ei berthynas â gair Duw. Gan y Parch. G. R. Jones, Cefn mawr...... 7 Pob peth yn moli Duw. GanT. Ragg ...... 9 Gweesi i'b Ysgol Sabbathol. Gan y Parch. 0. Davies, Lerpwl................................. 10 Tywîswau o Wahanol Fepss-dd,— BeiblMr. Moody........................................ 14 Barn W. E. Gladstone, Ysw„ A.S., am Ym- neillduwyr............................................14 Gostyngeiddrwydd....................................15 Galluffydd...........................,....................15 Cynddelwau o ffydd.................................16 Adoltgiad x Waso,-• The Cambridge Bible for Schools...............16 LlyfrGenesis............................................16 Yr Adroddiad am 1B82...........t.................. 16 Our OwnCountry..................................„.,. 17 The Popular Educator..............................17 Cassell's Family Magazine........................17 The Quiver................................................V LittleFolks......................................-..........17 Analytical Concordance, &C...............».......17 The Shorthand Companion......................;. 18 BARDDONIAETH. Caìfaria. Gan Machraeth MSn.................. 18 Hunanymwadiad. Gan Meudwy Gwent ... 18 Y mynydd. Gan E. Creigfryn Edwards......18 Beddargrafî M, Roberts. Gan G. Ffrwdwyllt 19 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Geitadol,— China............................................,.........19 India......................................................... 19 Ceylon......................................■................20 Ein Cenadwr Cymreig yn Affrica................20 Hanesion Cyfabiodtdd,— Castle St., Llangollen...............................21 Nefyn......................................................22 Buckley ...................................................22 Libanus, Clwtybont....................................22 Daelithiau ..........................,.................. 22 Galwadad .....................„,......................22 Bbdyddiadaf .:..................,....................22 Adoltgiad y Mis,— Hanner can'mlwyddiaeth seneddol Mr. Glad- stone......................................................22 Ycyfnewidiad yn y Cyfringynghor............ 23 Masnach alcan yn y Deheudir ..................23 Afiechyd y Postfeistr Cyffredinol ...~.......... 23 Etholiad Lerpwl ......,.,..............................23 Ametwi abthatt, — Yr wythnos o weddio, Ionawr 7—14eg.........24 Ystadegaetb y Bedyddwyr........................24 Manion.............,.....;...............................24 LLANGOLLETÎ: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A'R "ATHRAW," GAN W. WILLIAMS. I'IÜÌ!1 ilil llì'HẄ Yn awr yn barod, ADRODDIAD UNDEB BEDYDDWYR CYMRU AM 1882, Yn cynnwys y Papyrau, yr Areithiau, a Hanes y Cyfarfodydd yn Llandudno, &c. Y maeyn llyfr gwerthfawr a rhad iawn. Pris 6ch. yr un. Y seithfed i'r dosbarthwyr, Anfoner archebion a thaliadau i Rev. H. CERNYW WILLIAMS, Cobwen. YR ATHRAW AM 1883. DAN OLTGIAETH Y PARCHEDIGION H. WILLIAMS A DR. ROBERTS. . Y mae yr ATHRAW eleni yn fwy o ran plyg, a bwriedir gwneyd ei gynnwysiad am y flwyddyn bresèhnol i ragori, os gellir, ar y blynyddau ydynt wedi pasio. .A fydd i'n hathrawon fod mor garedig a'i ddwyn i sylw eu hysgolheigion, a gwneyd a allont er helaethu ei gylchrediad ? CasselPs Popular Educator. New and Revised Edition. Part 26 now ready, price 6d. Our Own Country. An Illustrated, Geographical, and Historical Description ofthe Chief Places of Interest in Great Britain, Part 51 now ready, price 7d. Cassell, Petter, Galpin, & Co., London; and all Booksellers. âilpl II 11