Skip to main content

Cyf. XXXI I GEEAL. RHAGFYR, 1882. Rhif 372. CAHYS Nl ALLWN Nl DDIM VI ERBYN Y GWIRIOIEDD, ÜND DROS Y GWIRIOMECD.'-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRABTHODAU, &o. Ooflant y Parch. W. Roberts, Rhos. Gan y Parch. H. Jones, D.D., Llangollen......265 Cristionogaeth yn Corinth, yn ngolenni y Testamon t Newydd. Gan Anelyf,Athrofa Llangollen ..........................................272 Bedydd a Ohydwybod. Gan D. B. S., Abertawy.-..........................................275 GOHBBIABTH— Yr Aipht .............------...........................276 Adoltgiad y Waso,— Deddfau Tŷ Dduw.........................:..........277 Hand-Books for Bible Olasses ..................278 Hanes y Bedyddwyr .............................279 Old Faiths in New Light..............,.........279 The Treasury of David ...........................280 The BaptiBt Magazine..............................280 The Sword and Trowel ...........................280 BARDDONIAETH. Pennillion er cof am T. Boberts, Pantyolyd, gor Llangernyw. Gan Gwilym Klwy ... 281 Y Bwch Diangol. Gan Machraeth Món ... 281 Y Gath. Gan Meudwy Gwent..................281 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gowgl Genadol,— Cenadaeth y Congo.................................281 Y diweddar Barch. W. Sampson ............282 jL i I Ejjlwys Fedyddiedig Oalfaria, New Yorlc... 282 || Y Llong Genadol ar y ffordd i Affrica ......282 Darlun o'r Agerlong Genadol " Peace" ... 283 ProteBtaniaid yn cael eu berlid yn Awstria 284 HAintsioir Cifabíodtdd,— Cyfarfod Jubili Everton Village, Lorpwl... 284 Cyfarfod Hanner-blynyddol Cynimanfa Din- bych, Pflint, a Meirion ........................285 Cyfarfod Ohwartorol Môn ........................286 Adolîgiad y Mis,— Y weinyddiaeth a'r Oloadur.....................286 Llwyddiant y weinyddiaeth Ryddfrydig yn India ..............................-...................287 Yrlwerddon .........................................287 Araeth yPrifweinidog yn swper yrArglwydd Faer ...................................................287 YrAipht ................................................287 || YCnrNwYSiAD .... 287 Ar werth gan W. WILLIAMS, Printer, #c, Llangollen. Esboniad ar y "Testament Newydd." GAN T PABOH. K. ELLIS, (CYNDDELW) PRISOBDD Ctfbol I—Sheets, 6s. 9c......Cloth, 8 . 6c......Persian Calf, lOs. 6c. 6s. 6c...... " 88. 6c...... " " lOs. 6c. 7b. 3c...... «« 9s. Oc...... " " lls. Oc. Copi cyflawn «« ip. os. 6c...... «• ip. 6s. Oc...... II__ III— '« lp. I2s. Oc. Dotbarthwyr yn eitieu lle nad oes rhai yn bresennol. Rhoddir y chweched am ddosbarthu. HOLWYDDOREGAU. b. d. Holwyddoreg y Bedyddwyr, gan y Parch. Titus Lewis, pris 2c. yr ÇA un, gyda'r post........................................................................ 0 2J C"1 ~ • Catechism y Bedyddwyr; neu addysg fer yn egwyddorion y ^> hH l~~l J25 grefydd Gristionogol; yn unol â chyfles ffydd Cymmanfa, Z/z ^A C\ Llundain, 1689. Oyfieithiedig gan Cynddelw. Pris l|c. yr un, ^ rj £d£l ycant..............................................«.................................... 12 0 £2 ""J j j Catechism y Plant, gan R. R.Williams, Llangollen.prislc.ycant 6 6 q hjj ^ ^T Holwyddoreg ar hanes Abraham, gan yr un, pris lc, y cant......... 0 • SL Ph w HolwyddoregarhanesEliasyThesbiad,ganyrun,prislc.,ycant 6 0 tTj ►*■»_ rjy rK Holwyddoreg ar hanes Jacob, gan yr un, pris lc, y cant ............ 6 ° 55 Cj C zO LLYFRATJ YSGOL. S •%] S^ A, B,0, arbapyrcryfwedieiblygu, ydwsin.............................. 0 4j ^q M r^ Llyfr y Dosbarth Oyntaf, y deuddogfod argrafflad, gyda darluniau, * kh ^ y cant .................................................................................... 8 0 eU Uyfr yr Ail Ddosbarth, yr wythfed argraffiad, gyda darluniau, ycant ............-...................................................................... 8 0 LLANGOLLEN: ARGRAPFWYD YN SWYDDPA Y "GRBAL" A'B "ATHRAW," gan w. williams. Pris Tair Ceiniog.