Skip to main content

4;Cyf. XXXI. llj !iÉ ì!: lliÜÍN IH - Rhif 371. Y GREAL. TACHWEDD, 1882. «<; SAWYSUI AllWBJI ODIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, ONO DROSJMBWIRIONEDD."-P|AUL. Y CYNNWYSIAD. TBAETHODAU, &c. Golygiadau y Bedyddwyr aro bertbynas y - Êlant â'r eglwys. Gau y Parch. J. dwar s .........................................241 y Jesuir id. Gan y Parch. J. Griffiths ... 248 Santeid* iad. Gan y Parch. G. E. Jones... S6l A»or hd _• Waso,— AuiUor^lpand Pnblication .....................256 an's Own Lawyer..^... Bics for tbo MiUion .. 255 .-,......255 BARDDONIAETH. Cipdrem ar yr Arglwydd íesu o'r groes i'r nef. Gan Bobort Williams .................266 Yr amẁnt. Gan Machraeth Môn............256 Y tafod. Gan Moudwy Gwont.............. 268 HANESION OREFYDDOL A GWLADOL. Y Gowgl Gbhadol,— Gorlle_rin AfTrica..................................287 Japaá.............,.............................:..........267 Crynhodeb.............................................267 —_-* ■257 HANB6IOIT ClFABIODTDD,— Undob BedyddwyrPrydainFawr a'rlwerdd- Cyfarfodydd yr Undeb yn Llandudno ......25& Tabernacl, Coedpoeth..............................261 Moriah, Pentro, i strad ...........................261 Nobo, Owmdílr.......................................261 Seion, Oefn Mawr.................................... 261 Llanfaircaeroinion .................................261' Hanesion talfyredig.....'..-.„„...................261 DABUTniAU ... Galwadau ... BedíídHadau 202 262 Aboltgiat) x Mis,— Amnetb yddiaeth Yr Aiplít ...,....... 263 AMUSWJAHTHAr,— Th« A i .ihstiology of P°ptism........,..;.........263 Y flordd i Iwyddiant...............W...........264 Masiow................................ ,.l*î.........264 1* ArwerthganW. WILLIAMS, Printer, %c, Llanjbllen. ' Esboniad ar y' "Testamcnt îfewyẁL GAN Y PARCH. B. BLLIS, (CYNDDELW). PRISOEDD. • Cyfbol' 1.--SheéŴ, fis. !»c......Cloth, 8s. 6c....., Persian ,Calf, 10tV 6c. .. J > II,— '«\ ijPl <;_...... «< 8s.6o ...... " *% 10s. 6c. «' III.— "__TÄ_3-. .,.-... " Qa. Qc...... " ""' lls.Oc. ŵpicyflawn^^r.^èa./.,.. «• "im. 6s. 0c#«*___ " " lp. 12s. Oc. Dosbarthtoyr yn eisie** lk v.d (fkt rh'ri yn bresonnól. Ithtidâir y r wr:hed atiîddosbarthu. § . ►-_0 #0 HOLWYDP';REGAU. • '0 • 6. á. Holwyddorog y Bodjjddwyr, gan y Pareh. THtis LowiS, piis 2c. yr un, gyia'r p08t...î!7!..........................................__•.............«l © 2J Catechisrrj y Üedyddwyr; nou !u;dysg fer yn egWyd<l'>rioii y Erefaìû «rist' ' ijrol; yti unol à ■ chyfites. íl>-iî«l ^Ẅin.nm'.fa luoctain, W89. Oyflèithiedlg giin CynUdolw. Pris î_c. yr xm, ta ycunt............... ,.................................................__.............. ra o Catechisra y Plant, gao R. It- Williams, T.langijliOu,pr«Äp., y cant 6 r, Holwyddoreg ar baneí Abraham, gan yr un, pris lc.,^y«ííant........ 6 0 Holwyddorog ar hanes Küas y Thesbiad, gan yr un, pns 1 c, y mut' 6 0 Holwyddoreg ar bane* Jacob. gan yr uj_, pris lc, y caut ............ 6 0$ LLYPEAU YSGOL. •• .' Ìt A, B, C, ar bapyr cryf wcdi ei blygu, y dwsin............*..«............. "0 î_ Llyfr y Dosbàrth Cyntaf, y deuddogfeà argraffiad, gyda darluniau, y cant..................................................;......":......................... í _0 Llyfr yr Ail Ddosbarth» yr wythfed arai-aíBad, gyda darluniau, I y cant ......«..............*......................„,.................................... »^P C_2 yft f__ _-_ * td LLANGOLLEN: ABGRAFPWYD YN SWYDDFA Y "GRBAL" A»R "ATHRAW," GAN W. WILLIAM8.> . . Pfis Taii_6einiog_ ....._______________|____bs ti!