Skip to main content

T~~~ Cyf. XXXI. RhifSTo. Y GEEAL. HYDREF, 1882. "CAMYS m AILWM Nl DDIM YN ERByFyIbWIRIONEDO, OND DROS Y GWIRIONEDD."'PAUl. TRAETHODAU, &o. Ardderchogrwydd dyn yn gorphorol a moddyliol. Gan Elaeth ap Meirig.........2i7 Golygíeydd yn Mywyd yr Apostol Paul. GanO. D .............„.........-.:.................220 Y Beibl. Gan John S. Lewis..................222 Y sacramentau. Gan S. Griffiths ............224 Yr ysgol Sabbathol. Gan M. J. IUiys ......227 Adowbiad x Waso,— Studies in the Gospel òf St. Matthew.........232 Studies in the Acts of the Apostles............232 Cassell's Family Magazine .....................233 Y CYNNWYSIAD. GoiTWIADAD AO Atbbiow . 233 BARDDONIAETH. Y wraig grefyddol. Gan Meudwy Gwent. 233 Rhan o linnellau ar Gydwybod dda. Gan William Ehys.......................................234 Y ddaear. Gan Creigfryn Edwards .........284 Beddargrraff y Parch. O. Rowland, Hebron. Gan Machraeth Môn ...........................234 Cymhelliad i foli Crist. Gan Grace Owen.. 234 HANESION CREPYDDOL A GWLADOL. Y GonGt, Gbnadol,— Y Bedyddwyr yn Ffrainc ..........~............23á India ......................................................235 Affrica ...................................................235 Yonhannah El Karey...................•••........236 Cynnadledd Bedyddwyr y cyfandir yn Hamburg.............................................236 Hanbsion Ciíabfodtdd,— Cyfarfbd Ohwarterol Dinbych, &c ............236 Cenadaeth Gartrefol Dinbych, &o ............230 Hanesion talfyredig......„.........................237 Dablithiau.............................................237 Galwadau ............................................237 Bediddiadau...................„.....................237 Mabwgotfa,— Miss M. A. Hughes, Bangor.....................237 Mr. Hugh Hughes, Rhuddlan ..................338 Mr. Henry Griffith, Lleohgaren ...............238 Mr. R. Humphreys, Glynceiriog...............238 Mrs. Williams, Central City, Coforado ......238 Mrs. M. A. Palmer ..................\..............239 Adoltgiad y Mis,— Rhyfel yr Aipht.......................................239 Yr Aipht ................................................239 Marwolaeth Dr. Pusey..............................240 Deddf cau y tafarndai ar y Sabbath.........240 Maitioh...................................................240 Cassell's Popular Educator. New and Revised Edition. Part 23 now ready, price 6d. Our Own Country. An Illustrated, Geographical, and Historical Description ofthe Chief Places of Interest in Great Britain. Part 48 nowready, price 7d. CasBell, Petter, Galpin, & Co., London; and all Booksellers. ÿ Y DDEOFED FIL AR HUGAIN. CASGLIAD 0 DONAU AC EMYNAU AT WASANAETH Y BEDYDDWYR. Y Tônau a'r Emynau wedi ou dethol gan Bwyllgor Cymmanfa Arfon; a'n cynghaneddu a'u trefnu gan Mr. J. H. Roberts, A.R.A., (Pencerdd Gwynedd). Prisoedd: Sol-fa, mewn cloth boards, red edges, ls.; Hen Nodiant eto, ls. 6c; Sol-fa, mewn lledr, 28,; Hen Nodiant, 2s. 6c; dwy a dimai yn rhagor am bob copi trwy y post. D.S.—Mae argrafflad bras o'r Emynau yn awr allan o'r wasg. Prisoedd, mewn cloth boards, red edges, 2s.; mewn lledr, gilt edges, 4s. Telerau ei werthiant yn mhob agwedd—Blaendâl. Telir cludiad gwerth punt ao uchod gyda r rail yn unig; rhoddir o hyn allan y I3eg i'r dosbarthwyr, yr un elw hefyd i lyfrwerthwyr. Dymunir ar i bawb wrth anfon archebion, nodi y Station agosaf atynt. Pob archebion i'w hanfon am dano i Ysgrifonydd y Pwyllgor, R. PRICE, 9, Segontium Terraee, Carnareon. Yn awr yn barod, pris Is., trwy y post, ls. lo., Sef Casgliad oBrif Weithiau42 oBrif FeirddOymru, o ddyddiau D. apGwilym byd yn bresennol. Detholedig, gyda sylwadau ar yr awdwyr, gan y Parch. H. Cbbstw Williams, Corwen. Teimhr yn ddiolebgar am archebion buan. Telerau, blaendàl. Yr elw arferol i ddosbarthwyr. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GRHAL" A'R "ATHRAW," GAN W. WILMAMS. Pris íair Ceiniog-