Skip to main content

Y GREAL. MEDI, 1882. CAMYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWlRIONEDD."-PAUL. TRAETHODAU, &c. Gan y Parch. J. Rowlands, 193 Y tri bedydd D.D........... Hanes eglwys Glynceiriog. Gan y Parch H. Cernyw Williams..............................197 Y Jesuitiaid. Gan y Parch. J. Grifflths .„ 198 Allan o ddyddlyfr y diweddar Barch. J. R. Jones, Ramoth .....................■ •■............291 Melancthon a Pomeranus ar farwolaeth Luther. Gan y Parch. H. Williams ......203 Adoltgiad x Wasg,— Y Weithred o Fedyddio...........................206 Y Wawr...................................................206 Y Dreflan................................................207 Y Llenor Cymreig....................................207 Y Pwysigrwydd i Aelodau ein Heglwysi i iawn ddeall Gair y Gwirionedd...............207 BARDDONIAETH. Marwnad i'r diweddar Barch. W. Thomas, Rhydwyn, Môn. Gan Machraeth Môn... 207 Y Cristion rhagorol. Gan Meudwy Gwent. 208 "Ddaw Modryb Nellie eto'n ol?" Gan S. Daron Jones..........................................208 Y dydd a'r nos. Gan Creigfryn Edwards.. 208 HANESION CBEPYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Gmtadol,— Yr apelfad diweddar am gynnydd yn y cyf- ranin.itii.ii .............................................209 Capel Chaudney Chouk, Delhi..................209 CYNNWYSIAD. , Beadon Square, Calcutta ........................209 Japan...................................................... 209 Y Congo...................................................209 HANESION CrFABFODTDD,— Brynhyfryd, Abertawy ...........................209 Salem, Britton Ferry ..............................210 Llandudno .............................................210 Victoria, Ebbw Vale.«..............................210 Llangollen................................................210 Talsarn, Arfon .......................................210 Athrofa Hwlffordd....................................211 Hanosion talfyrodig..........«.....................211 Dahlithiau.............................................211 Bbdyddiadau..........................................211 Galwadau ...............................,............211 Mabwgoffa,— Thomas Gabriel, Tredegar........................211 Elizabeth D. Lewis .................................213 Mrs. James, Rhuthyn..............................214 ADüHGHI) X Mis,— Yr Arglwyddi a'r Mesur Ol-ardre6hol ..'.,.. 214 Yr Aipht ................................................214 Y diweddar Broffeswr Jevone ..................215 Y Wesloyaid a'u bedydd...........................215 GoHEBIABTH,^ . Ein heglwysi gweinion gwledig ...............816 JtfcUHOH...................................................216 LLJLWLYFE/ MOLIAIsTT. Y ODEGFED FIL AR HUGAIN. CASGLIAD 0 DONAU AC EMYNAU AT WASANAETH Y BEDYDDWYR. Y Tònau a'r Emynan wedi eu dethol gab Bwyllgor Cymmanfa Arfon; a'u oyngh»- trefnu gan Mr. J. H. Roberts, A.R.A., (Pencerdd Gwynedd). .,-ia, meWD. lledr, Prisoedti: Sol-fa, mewn clot/t boards, red edget, ls.; Hen Nodiant eto, ls. 6c ■ 2s.; Hen Nodiant, 2s. 6c; dwy a dimai yn rhagor am bob copi trwy y posfa mewn cloth boardi, red D.S.—Mae argrafflad bras o'r Emynau ynawr allan o'r wasg. P' edges, 2s.; mewn lledr, gill edges, 4s. wasg, .^adiad gwerth punt ac uchod gyda'r Telerau ei werthiant yn mhob agwedd—Blaendâl. T-ỳi ún elw heíyd i lyfrwerthwyr ail yn unig; rhoddir o hyn allan y I3eg i'r doeÿfÿ'statio'n agosaf atynt. Dymunir ar i bawb wrth anfon archebigçlfenydd y Pwyllgor, Pob archebion i'w hanfon am dan- " * * R pRICBi g> SegonUum rírrace> Carnarvon. New and Iievised Edition. Cassell's Popular Educator Part 22 now reafly, price 6d. Our Own Country. An Illustrated, Geographical, and Historical Description ofthe Chief Places of Interest in Great Britain. Part 47 now ready, price 7d. Cassell, Petter, Galpin, & Co., London ; and all Booksellers. LLANGOLLEN: ARGRAPFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A'R "ATHRAW, ______ Pris Tair Ceiniog. GAN W. WILLIAMS. li ÌÀ