Skip to main content

*■! I Cyf. XXXI. Y GEEAL. GORPHENAF, 1882. CANYS Ml ALLWN Nl DDIM YN ERSYH Y GWIRIONEOD, OND DRQS Y GWIRIONEDD."-PAUl. .!■ TRAETHODAU, &c. Y CYNNWYSIAD. Arweiniad i Ddiarobion Solomon. Gan y Parch. G. H. ltoberts ...........................145 Golygfeydd yn mywyd yr Apostol Paul. Gan Ö. D .............................................160 Dyn yn mbaradwys. Gan y Parch. W. Roderick .............................................152 Y Jesuitiaid. Gan y Parch. J. Griffiths ... 157 AlK)l.VGIAD Y 'WaSG,— Beligious Tract Society's Periodicals.........160 Casaell's Magazines.................................160 Enquire Within upon Everything............161 ADialogueon "Heayen"........................161 BARDDONIAETH. Dydd yr Arglwydd. Gan H. C. Williams. 161 Dyn yn ei gyflwr o ddiniweidrwydd. Gan P. Jones................................................161 Trefn Rhagluniaeth. Gan Dewi Barcer ... 161 Geirwiredd. GaD B. H.....„...............î.....162 HANESION CREPYDDOL A GWLADOL. Y Gowgl Gbhadol,— Ein heglwysi gweinion gwledig...............162 Crynhodeb .............................................163 Hawbsioh Cxbabfodxdd,— Cymmanfa Bedyddwyr siroedd Maldwyn aMaesyfed ..........................................163 Cymmanfa Bedyddwyr sẃydd Benfro ......163 Oymmanfa Caerfyrddin a Cher6digion......164 Oymmanfa Arfon .................................... 164 Undeb ysgolion Sabbathol Cymmanfa Arfon..............................................„... 165 Cymmanfa Môn......................„...............165 Llangoed, Môn.................v..............„.... 166 49, Ann St., Birmingham ......,................. 166 Hanesion talfyredig.......................,.........166 Bbdyddiadait......................................!... 166 Galwadat/ .................M......................... 166 Pbiodasatj................................................ 167 Mabwgofpa,— Thomas John Jones................................. 167 Adolygiad x Mis,— i Yr Aipht ......„............»..........»................167 Yrlwerddon ..........................................167 MesurCladdunewydd Mr. H. Richard.A.S. 167 Y ddirprwyaeth ar addysg uwchraddol yn Nghymru........................„...................168 Ambywiabthau,— At y Parch. Dan Davies, Bangor...............168 Mahioh...........................„,.............'„......168 ATHROFA LLANGOLLEN. Oynnelir Cyfarfodydd Blynyddol y Befydliad uchod eleni yn Llangollen, ar ddydd Llun a dydd | Mawrth, Gorphenaf I7eg a'r 18fed. Pregethir yn Saesneg nos Lun, Gorphenaf 17eg, am 7 o'r gloch, yn y Capel Seisnig, gan ý Farch. J. Jenkyn Btown, Birmingham; ac yn Gymraeg noB Pawrth, Gorpbenaf 18fed, am 7 o'r gloch, yn I Nphapel Castle St., gan y Parch. Evan Thomas, Casnewydd. ft,-- Cynnelir Cyfarfod o'r Pwyllgor yn Vestry Capel Castle St., boret» ddydd Mawrth, am 9. 30; a , ehynnelir Oyfarfod Blynyddol y Tanysgrifwyr a'r Gweinidogion yn Nghapel Castle St., am 10. 30.! yrnn boren. Yn y prydnawn am 2. 30, yn Nghapel Castle St., oynnelir Cynnadledd Plynyddol yr Hen Fyfyr- wyr, pryd y darllonir Papyr gan yr ysgrifenydd ar " Ddiwtlliaht th ? Wbihidògasth." Bydd y Gynnadledd yn agored i weinidogion ereill yn srystal a'r Hen Fyfyrwyr. Byddis yn ddiolchgar i'r brodyr a fwriadant fod yn breeennol yn y Cyfarfod Blynyddol eleni, am anfon gair i'r perwyl hyny i'r Llywydd, Dr. Jones, erbyn Gorphenaf ■ Athrofa Llatigellen, Uehefin 20fed, 1882. !ÌÜ|:'i orpnenai lutea. H. C. Williams, CortÄi, Ysgrifenydd. LLAWLYFÎÒ I^LOTjTJLISTT. Y DDEGFED FIL AR HUGAIN. CASGLIAD 0 D0NAU AC EMYNAÜ AT WASANAETH Y BEDYDDWYB. Y Tônau a'r Emynau wedi eu dethol gan Bwyllgor Cymmanfa Arfon; a'a cynghaneddu a'u trefnu gan Mr. J. H. Roberts, A.R.A., (Pencerdd Gwgnedd). Prisoedd: Sol-fa, mewn ctoth boards, red edges, ls.; Hen Nodiant eto, ls. 6c; Sol-fa, mewn lledr, 2s.; Hen Nodiant, 2s. 6c; dwy a dimai yn rhagor am bob copi trwy y post. D.S.—Mae argraffiad bras o'r Emynau yn awr allan o'r wasg. Priloedd, mewn cloth boards, red edçes, 2s.; mewn lledr, gilt edges, 4s. Telerau ei werthiant yn mhob agwedd—Blaendâl. Telir cludiad gwerth punt ac uchod gyda'r rail yn unig; rhoddir o hyn allan y I3eg i'r dosbarthwyr, yr un elw hefyd i lyfrwerthwyr. Dymunir ar i bawb wrth anfon archebion, nodi y Station agosaf atynt. Pob archebion i'w hanfon am dano i Ysgnfenydd y Pwyllgor, R. PBICE, 9, Segonlium Terrace, Carnarvon. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A'R " ATHRAW,»*(JAN W. WlLLIAMS. Pris Tair Ceiniog.