Skip to main content

Cîf. XXXI. rhip 364 I GEEAL. EBRILL, 1882. "GANYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIONEDD."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &0. .■ ■ M:M h:l Ffyddlondeb. Gan y Parch. 0. Griffiths ... 78 Y meddwyn. Gan Robertson.....................70 Cyfiawnhad yr euog ger bron Duw. Gan y Parch. H. Cernyw Williams .~...............80 Dysgyblaeth eglwysig. Gan O. G..............83 Nodweddion bény w rinweddol. Gan Llinos. 85 Yr Eglwys Wladol a'r gyffesgell ...............87 Adolígiad s Waso,— PleadingB for Reforms.............................. 80 Farmer Careful, of Cil-Haul Uchaf ............90 Funeral Addresses.......~.~........................90 BARDDONIAETH. Alaeth y bardd dan lwyth" o boen. Gan Meiriadog.........„>...,........ ■.................91 •(;„**,•• -.. '•" HANESION CREF^BÍSf; A.GWLADOL. Y Gowgl Ẁwadoì.,^;,:.K; Y Genadàeth»...............,..;.........................98 Naples ."'*...... .«î» ••.......L.."«.~-.«...............-.93 Dadl Fedydd Bowerehalfcë, ger Salisbury... 93 HiNBsioir Cctabfodtdd,— Cyfarfod Ohwarterol Cymmanfa Dinbych, Ffiint, a Meirion „.«.............................„ 94 Cilgerran.....................................I..........95 Bethania, Aberteifi.......'.....................:.......95 Dablithiau 95 BEDYDDIAD AU .......... MABWGOÍFA,— Mrs. Evans, Cynwyd. 95 II Adolîgiad x Mis,—- Tŷ yr Arglwyddi a Deddf y Tir yn yr Iwerddon ...............~............................95 Eheolau Tŷ y Cyffredin.......«.....................96 Bwsia a Germany.................................... 96 Cynnyg at fradlofruddio y Frenines............96 Y cẃestiwn addysg yn India.....................96 Manion '<-:A'\ Ät\werthgan W. WILLIAMS, Printer, <ÿc, Llmgollen. Esboniad ar y "Testament Newydd."| "" çMj Y PAECH. E. BLLIS, (CYlfDDELW). PRISOEDD. Cyeeŵi, L-f-8heet6, 6s. 9c......Cloth, 8s. 6c......Persian Calf, lOs. 6c. «• II.— " 6s.6c ...... " 8s. 6c...... " " 108.6c. ■"• ÌH.— " 7s. 3c...... " 9s. Oc...... " " lls. Oc. Copi cyflawn " lp. Os. 6c...... ««~lp. 6s. Oc...... " " lp. 12s. Oc. l^ DALIER SYLW.—Anfonir unrhyw un o'r Cyfrolau uchod, neu yr oll o honynt, | yn ddidraul i unrhyw gyfeiriad, ar dderbyniad eu gwerth mewn Post Office Order, . taladwy i'r Cyhoeddwr. ; Doabarthwyr yn eisieu lle nad oes rhai yn bresennol. Rhoddir y chweched am ddosÒarthu. Newydd ei gyhoeddi, pris 6s., trwy y post, 6s. öc, " 3S: O H E L B T ü:" SOT ,* CYFRGL 0 BREGETHAU DUWINYDDOL AC YMARFEROL K"'-- ÖA» |fj PARCH. W. REES, D.D., (GWILYM HlRAETHOty) CAERLLEON. Llundain: Argraffwyd gan Richard Samueî, 7, cHy Jìuildings, Cattle Marhet. LLÄNÜOLLEJ*:, ARGRAFFWTD YN SWYDDFA T MG8BAL" A'R "ATHRAW," GAN W. WILLIAMS. Pris Tair Ceinioff.