Skip to main content

■'& Cyf. XXXI. Rhif 363. Y GEEAL. MAWRTH^IS^___ "CANYS Hl ALLWN Nl DDIM ŸN ERBYH Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIMONEDD."-PAUL Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Egwyddorion gwahaniaethol y Bedyddwyr, a'u dyledswyddan tuag atynt. Gan y Parcfa. W. Williams ............................- 49 Yr adar. Gan R. R. W..............................53 Y Beibl fel prawfledydd gwirioneddau oref- yddol. Gan y Parch. Enos George .........54 Iuddewon erlidiedig Itwsia. Gan Robertson 58 Y Jeeuitiaid. Gan y Paroh. J. Grifftths...... 59 Adoltgiad x WabG,— Y Beibl yn deilwng o Efrydiaeth............... 62 Hand-books for Bible Claeses.....................63 Our Own Uountry .................^.................. 63 The Popular Educator .........Jt..................63 Alethographic Shorthand Journal............ 63 BARDDONIAETH. Yr eneth ffyddiog. Gan John G. Owen......64 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y GOJTGI. GSHADOL,— y prif rwyatrau ar ffordd llwyddiant y Genadaeth yn India «..............~............65 Y Genadaetfa Senanaidd ...........................65 Y gwaitfa Cenadol yn Calcutta ..................65 Mr. Baynes yn India ................-...............66 Y diweddar W. Brooks, 0 Orissa ...............66 Gweithwyr newyddion i'r winllan...............66 Hanesioit Cyjabeomdd,— Cyfarfod Chwarterol Morganwg ...............66 Cyfarfod Chwarterol Môn...........................66 Dabuthia.ii .............................................67 galwadad ...........—...»............................ 67 Bedyddiadad..........................................67 Mahwgoífa,— Bylchau yn eglwyB Oapel y Beirdd—Robert Thomas ac ereill wedi noswylio...............67 Y Parch. Joseph Davies, Rhyl ..................70 Y Parch. Lewis Jones, Treherbert...............70 AíOHGIAD X Mis,— YSenedd ................................................70 Rwsia a Germany ....................................71 Gaerdydd a Choleg newydd y Brifathrofa... 72 " Y Celt" a'r «« Oraclau Bywiol."...............72 Manion ...........................„......................72 'r Ar werth gan W. WILLIAMS, Printer, %c, Llangollen. Esboniad ar y "Testament Newydd." GAN T PABCH. E. ELLIS, (CYNDDELW). PRISOEDD. Cyfrol L—Sheets, 6s. 9c......Cloth, 8s. 6c......Persian Calf, lOs. 6c. «• II.— «« 6s.6c...... '« 8s.6c...... *• " 10s.6c. «< III.— •' 7s. 3c...... " 9s. 0c...... " " lls. Oc. Copy cyflawn " lp. 0s. 6c " lp. 6s. Oc " lp. 12s. Oc. lgg*f D ALIER SYLW.—Anfonir unrhyw un o'r Cyfrolau uchod, neu yr oll o honynt, yn ddidraul i unrhyw gyfeiriad, ar dderbyniad eu gwerth mewn Post Office Order, \ taladwy i'r Cyhoeddwr. Dosbarthwyr yn eisieu lle nad oes rhai yn bresennol. Ehoddir y chweched am ddosbarthu. I Newydd ei gyhoeddi, pris 6s., trwy y post, 6s. 5c, CYFROL 0 BREGETHAU DUWINYBEOL ÀG YMARFEROL. GAK T PARCH. W. REES, D.D., (GWILYM HIRAETHOGJ CABRLLEON. Llundam: Argraffwyd gan Richard Samuel, 7, City Buildings, Cattle Marhet. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN 8WYDDFA Y ««GREAL" A'R "ATHRAW," GAN W. WILLIAMS. Fris Tair Ceiniog.