Skip to main content

Cyf. XXXI. Rhif 362. T GREAL. CHWEFROR, 1882. "OAHYS Ml AUWN Kl DDIM YH ERBYK Y eWIRIOHEOD, 0*D DR08 Y GWIRIOREDD."~PAUL Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &o. Yr eglwys ar y graig. Gan y Parch. B. Thomas ................................................25 Bedydd a chydwybod. Gan O. D...~........- 29 Y ddau elw, a'r gwahaniaeth rhyngddynt. Gan y Parch. A. Williams........................30 Tadogaeth y gwlaw. Gan R. B. W............33 Y diweddar Maurice Jones, Llandyrnog, ger Dinbych. Gan Mr. J. Simon............34 EglwysLoegr yn greadur y llywodraeth, ac yn gwbl ddaro8tyngedig i'w rheolaeth ... 37 Adolîgiad î Wasg,— Yr Oraclau Bywiol .—..............................39 Koheleth ......-........................................40 Y Testament Newydd Diwygiedig...............41 BA RDDONIAETH. Mynediad Israel trwy y Môr Coch. Gan R. Edwards..................»............................41 Mynodiad Israel trwy y Môr Ooob. Gan J. Edwards.......................................-....— 42 Nef y credadyn. Gan D. R. Jonos .........'Â 42 Gweddi. Gan Ehedydd Meirion ...............42 HANESION OREPYDDOL A GWLADOL. Y Gotfgl Gbhadol,— Oyllid y Genadaeth....................•...............<3 HUTCSION CCTaBJODIDD,— Cyfarfod Chwarterol Cymmanfa swydd Benfro..........».......................................44 Dolgejlau .............................................,.. 44 Gwrecsam ................................................45 Cyfarfod Chwarterol Arfon............„..,.......45 Hanesion talfyredig................................. 45 Darlithiau .„........................„,................„ 46 GàLWADAU ,n............««.M.........................46 BüDYDDIADAÜ ..................■««.».«............46 ADOMGIAD X MlS,— Ad-drefniad rheolau Tŷ y Cyfíredin............46 Cwestiwn y tir..........................................47 Yr Iuddewon yn Rwsia..............................47 Aberdangleddyf .......................................47 AMByWIABTHAU,— Y trethi yn Ewrop....................................47 Màbiojt 48 C £ Newydd ei gyhoeddi, pris 6s., trwy ypost, 6s. 5c, ICOHELBTH:" SBH OYFROL 0 BREGETHAU BUWINYBBOL AC YMARFEROL. j GAN T PARCH. W. REES, D.D., (GWILYM HIRAETHOGJ CAERLLEON. Llundain: Argraffwyd gan Rìchard Samuel, 7, City Buildings, Cattle MarJcet. Yn awr yn barod, Y TESTAMENT NEWYDD DIWYGIEDIGr,! Yn cynnwys Y OYFNBWIDIADAU A GYNNWY8IR YN YR ADOLYGIAD 0*R TESTAMENT NEWYDD SAESNEG, Yr hwn a gyhoeddwyd yn ddiweddar. GAN T PARCH. J. OGWEN JONES, B.A., RHTL. Pris Is. 6ch. mewn byrddau. Y mae o'r un maintioli a THESTAMENT Y MILOEDD, fel y gellir ei rwymo gyda'r gyfrol hòno. Cyhoeddedig gan T. GEE a'i FAB, Dinbych. Gellir cael hefyd restr o'r holl Lyf rau a gyhoeddir ganddynt yn rhad gan Lyfrworthwyr y Dywysogaeth, neu trwy ypo$t ond ymofyn am dano. Yn awr yn barod, prìs ls., trwy y post, ls. lo., Sef Oasgliad0 Brif Weithiau420Brif Eeirdd Cymru. 0 ddyddiau D. apGwilymhyd ynbrosennol. I Detholedig, gyda sylwadau ar yr awdwyr, gan y Parch. H. Cbbn*w Wíixi»kb, Corwen. Teimlir yn ddiolchgar am archebion buan. Telerau, blaendàl. Yr elw arferol i ddosharthwyr. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GRBAL" A'R "ATHRAW," GA2Í W. WILLIAMS. Pris Tair Ceiniog.