Skip to main content

'iM Y GREAL. ____ IONAWR, 1882.____ "CANYS Rl ALLWIT Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIOtJEDD, OND DROS Y GWIRIONEDD."-PAUL. "y~CYNNWY SIAD. TBAETHODAU, &C Y flwyddyn hon. Gan y. Parch. G. R. Jones •••«............................................... 1 Rhwystrau Wickliffi weddio. Gan Robertson 3 Y Jesuitiaid. Gan y Parch. J. Griffitbs...... 4 " Yr hwn sydd yn rhoddi eira fel gwlan." Gan R. R. W___........................_______ 6 Gofyniadau ac atebion ar Ioan xvü. Gan y Farch. W. Edwards............... ••-............. 6 ABOLTGIAD T WA8Ö,— The Cla88ics for the Million................~......15 SirRichard Whittington........................... 16 Goocì Tliinffs Made, Said, and Done............16 GemauyBeirdd...........................-.......... 16 BARDDONIAETH. Paul o flaen Agrippa. Gan Machraeth Môn. 17 Oroesaw i'r fiwyddyn newydd, 1882. Gan MeudwyGwent ....................................18 Y diweddar Arlywydd Garfleld. Gan Americanwr.......................................... 18 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. • Y Gongl Genadol,— Cenadaeth Dramor Bedyddwyr America ... 18 Y Genadaetb yn mhlith y Garoaid ............Ifi Bedyddwyr Deheadir AlIHca.....................18 Hawbsioit Ctfabfodtdd,— Cyfarfod Hanner-blynyddol Cymmanfa Din- bycb, FflinÉ, a MeirioD...........................19 Cyfárfod Chwarterol Bedyddwyr swydd Aberteifi......;............-............................19 Heol y Castoll, Llangollen ........................19 Darlithiau „..........,-.................„.^1........ 19 GaLWADAD ................._.............*..v,.:.■}■......20 BlîDYDDIADATJ ............................,«.........20 MARWGOIÎFA,— '• David Davies, Aberdyfi...........................• 20 Charles Williams, Horeb, Skowon...............20 Adoltgiad t Mis,— Y diweddar Hybarch Ddr. Thomas, Pont- ypwl ___.............................................21 Mesur Tirol i Loegr a Cbymru ..................22 Bwrdeisdrefl Oaerfyrddin a Llanelli............23 Marwolaeth yr Arglwydd Farnwr Lush......23 Arglwydd Faer Llundain a'r tirfeddiannwyr Gwyddelig.............................................23 AMBTWIAETHAT7, — Cymdeithas Fenthyoiol Cymmarifa Diri- bych, Fflint, a Meirion........................... 23 Awdwr " Theodosia Emest" ..................... 24 Manioh ...................................................24 CYFROL LVI. YE ATHEAW: YSGOLION AT WA8ANAETH SABBATHOL Y AM 1882. BEDTDDWYR, DAN OLTGIABTH Y Parchedigion Dr. Roberts, H. WilHams, a C. Üavie$. Cynnwysa yn fisol Draethodau, Cerddoriaeth y Sol-fa, Congl yr Adroddwr, Congl y Plant gyda | Darluniau, Adolygiad y Wasg, Barddoniaeth, Cofnodicn yr Ysgol Sabbátbol, Amrywiaethau, Gofyniadau ac Atebion, Manion, &c. CYNNWYSIAD ATHRAW IONAWR, 1882. Tbabthodau,—Gwcrsi i'r Ysgolion Sul. Yr Ardd Flodau. Ymddygiadau anweddus yn nhỳ Dduw. Congl tb abboddwb,—Genedigaeth ein Ceidwad. Cohgl t m.awt,—Yr ariflÿddiwr dychwel-1 edig. Anianyddiaeth y Beibl.—Dabluw. Cbbddobiabth t Sol-ía. Babddoniabtu. Cofnodion tb Ysgol Sabbathol. Y Gongl Gbnadol. Dosbarthwyr yn eisieu lle nad oes rhai. LLAWLYFR IsäIOTjTJL^T. Y 8EDWAREDD FIL AR HUGAIN. CAS6LIAD 0 DONAU AC EMYNAÜ AT WASANAETH Y BEDYDDWYB. I Y Tôcau a'r Emynau wedi en dethol gan Bwyllgor Cymmanfa Arfon; a'u cynghaneddu a'u trefnn gan Mr. J. H. Roberts, A.R.A., (Pencerdd Gwynedd). Prisoedd: Sol-fa, mewn cioth board*, red edgei, ls.; Hen Nodiant eto, ls. Cc; Sol-fa, mewn lledr, 2».; Hen Nodiant, 2s. Cc; dwy a dimai yn rhagor am bob copi trwy y poit. D.S.—Mae argraffiad bras o'r Emynau yn awr allan o'r wasg. Prisoedd, mewn cloth boards, red edges, 2s.; mewn lledr, gilt edges, 4s. Telerau ei werthiant yn mhob agwedd—Blaendäl. Telir cludiad gwerth punt ac uchod gyda'r | raii yn unig; rboddir o hyn allany I3eg i'r dosbarthwyr, yr un elw hefyd i lyfrwerthwyr. Pôb archebion i'w hanfon am dano i Ysgrifenydd y Pwyllgor, R. PRICE, 9, Segontium Terrace, Carnamon. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y «'GRBAL" A'R ««ATHRAW," GAN W. WILLIAM8. Pris Tair Ceiuiog.