Skip to main content

;■■■ I GREAL: 6EF CY3UCHGBÄWN MISOL. AT WA8ANAETH AÍ*ẅ) YBWWEM. m 1S82. DAN OLYGIAETH Y Parchedigion 0. DAVIES, Caerynarfon; H. C. WILLIAMS, Corwen; a J. A. MORRIS, Abertstwyth. ÇntT&OI* XXXI, LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAMS.