Skip to main content

Cyf. XXX. Ehif360. Y GREAL. _____RH AGF YR^J881^ "CAHYS Nì ALLWfi Nl DBiM YN ERBYN Y EWIR|0jílEI^NjMWjf^WlRIOHEDD."-PAUl. Y^CYNNWYSIAD. ,|ì:!; Ilili IH TRAETHODAU, &o. Yr ymddidoliad. Gan y Parch. J. Jones... 265 Eglwys Loogr ac Eglwys Rhufain............2fi8 Yr achosion o ddiffyg Uwyddiant crefyddol. Gan y Pàrch. W. Rees...........................270 Hymnau Seisnig a'u hawduron. Gan R. R. W................................................275 Adom&iad t Wasg,— Palestine Explored................................. 276 William Ewarfc Gladstone ........................276 Christmas Evans thePreacher ofWildWales 278 Men Worth Remembering........................278 The Baptiet Magazine..............................279 Undeb Bedyddwyr Cymru a Swydd Pynwy 279 Cardiau Nadolig a Blwyddyn Newydd Dda 379 Almanac y Cymru am 1882 .....................279 BARDDONIAETH. Tranc y flwyddyn. Gan Hywel Cernyw ... 279 Ymweliad y bardd â'i fro enedigol. Gan IoanPowys.......................................... 280 HANESION CREPYDDOL A GWLADOL. Y GoiraL Genadol,—- Cyfarfodydd Undeb Bedyddwyr Prydain Fawr a'r Iwerddon ..............................280 Y Gynnadledd Eglwysig yn Castell. newydd-ar-y-Tyne.................................282 Hanesioîî Ctfaeîodtdd,— Cyfarfod Ohwarter Môn........................... 282 Hanesion Talfyredig ..............................282 Darlithiau................................................283 cîalwadau...............................................283 iîjbdyddiadaü..........................................283 Maew&opía,— David Bevan, Heol Dewi Sant, Glanymor, Llanelli...............................................283 Mr. D. Davies, Seacombe, ger Birkenhead. 284 Adomtgiad x Mis,~ Y diweddar Syr Hugh Owen.....................285 Yr Anrhydeddus John Bright..................285 Deddf y Tir yn yr Iwerddon.....................286 Ambîwiaethatt,— Yr wy thnos o weddio, lonawr 1—8fed, 1882. 286 Maniok..................................................; 287 Y CsirirwîsiAD .......................................287 !ü:;: I'w gyhoeddi yn fuan, Ail argraffìad, T WEITHRED O FEDYDDIOrl NEÜ YMCHWILIAD I DDULL BEDYDD. GYDA SîLWADAU AR DDWYFOLDEB, DEILIAID, DYBEN, A HANESIAETH BEDYDD. GAN DR. JONES, LLANGÖLLEN. Ar werth gan W. WILLIAMS, Printer, <SfC, Llangollen. Esboniad ar y "Testament Newydd."| GAN T PARCH. B. BLLIS, (CYNDDELW). PRISOBDD. Cyfrol I,—Sheets, 6s. 9c......Cloth, 8s. 6c...... Persian Calf, lOs. 6c. " IIW- «« 6s. 6c...... " 8s. 6c...... «■ « 10s. 6c. " IIL— " 7s. 3c...... " Ös.Oc...... « «' lls.Oc. Copy cyflawn «« lp. Os. 6c .... lp. 6s. Oc Ip. 12s. Oc. LLAWLYPB MOLIAITT.I TRYDYOO ARBRAFFSAD.--Y BEDWAREDD FiL AR HUGAIN. CASGLIAD 0 DONAU AC EMYNAU AT WASANAETH Y BEDYDDWYR.I Y Tônau a'r Emynau wedi en dethol gan Bwyllgor Cymmanfa Arfon; a'u cynghaneddu a'u trefnu gan Mr. J. H. Roberts, A.R.A., (Pencerdd Gwynedd). Prisoedd: Sol-fa, mewn cloth boards, red edges, ls.; Hen Nodiant eto, ls. 6c; Sol-fa, mewn lledr, s.; Hen Nodiant, 2s. 6c.; dwy a dimai yn rhagor am bob copi trwy y post. Û.S.—Mae argraffiad bras o'r Emynau yn awr allan o'r wasg. Prisoedd, mewn eloth boards, red dges, 2s.; mewn lledr, gilt edges, 4s. Telerau ei werthiant yn mhob agwedd-Blaendâl. Telir cludiad gwerth punt ac uchod gyda'r rail yn unig; rhoddir o hyn allan y I3eg i'r dosbarthwyr, yr un elw hefyd i lyfrwerthwyr. Pob archebion i'w hanfon am dano i Ysgrifenydd y Pwyllgor, R. PRICE, 9, Segontium Terrace, Carnarwn. LLANGOLLEN:- ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A'R "ATHRAW," QAN W. WILLIAMS. Pris Tair Ceiniog.