Skip to main content

Cyf. XXX. Rhif359. I GEEÂL. "GANYS Nl ALLWN Nl DDIM VN ERRYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y CWIRIONEDD."-PAUL. Y CY TRAETHODAU, &o. Mynediad y Gwaredwr a dyfodiad y Dydd- anydd. Gan y Parch. B. Humphreys ... 241 Hymnau Seisnig a'u hawduron. Gan R. R. W................................................245 Tueddiadau niweidiol bedydd Eglwys Loegr, &c. Gan y Parch. Robert Ellis, (Cynddelw) ..........................................246 Pregetbwyr cynnorthwyol........................253 Dinystrio a chadw. Gan H. 0. W............254 AdolîGiad s Wasg,— Y Mabinogion Cymreig........................... 254 Pigion Englynion fy Ngwlad ..................254 Coflant a chasgliad o Ẃeithiau Barddonol y Parch. Robert Jones...........................255 Cyfaillyr Aelwyd....................................255 Y pwys o dreulio dydd yr Arglwyddyn llwyr yn yr addoliad crefyddol...............255 Y Dyngarwr............................................256 Y Testament Hardd.................................256 BARDDONIAETH. Afon Duw. Gan y Parch. H. C. Williams.. 266 Y seren unig. Gan Machraeth Môn.........256 NNWYSIAD. Calfaria. Gan M. Evans 257 HANESION OREPYDDOL A GWLADOL. Y Goitgl Genadol,— Y Bedyddwyr yn Rwsia...........................257 Bedydd hynod yn Madras........................257 Ymadawiad pedwar i India.....................258 HAmasioir Cyî'Abj'odydd,— Cyfarfod Chwarterol Dinbych, &c ............258 Hanesion talfyredig.................................259 BeDTDDIADAU .......................................... 259 Mabwgopea,— Miss Gray, West End, Bangor..................259 Harriet Hughes, Llangollen....................260 Adomgiad y Mis,— Ymweliad Mr. Gladstone â Leeds ............260 Sefyllfa pethau yn yr Iwerddon.............. 261 Y Prifweinidog yn y Guildhall..................261 Ymweliad Tywysog Oymru âg Abertawy.. 262 AmbîWI AETHAU, — Yr Arlywydd James Abram Garfield.........262 At eglwysi Cymmanfa Dinbych, &c..........264 I'w gyhoeddi yn fuan, Ail argraffiad, Y WEITHRED O FEDYDDIO:! NEU YMCHWILIAD I DDULL BEDYDD. GYDA SYLWADAU AR DDWYPOLDEB, DBILIAID, DYBEN, A HANESIAETH BEDYDD. ,_____________GAN DR. JONES, LLANGOLLEN.________________ Ar werth gan W. WILLIAMS, Printer, §c, Llangollen. Esboniad ar y "Testament Newydd."] GAN T PAECH. R. ELLIS, (CYNDDELW). PRISOEDD. Cyfhol L—Sheets, 6s. 9c......Cloth, 8s. 6c ...... Persian Calf, lOs. 6c. «. II.— " 6s. 6c...... " 8s. 6c...... " " 10s. 6c. «< III.— " 7s. 3c...... " 9s. Oc...... " " lls. Oc. Oc...... « Copy cyflawn " lp. Os. 6c lp. lp. 12s. Oc. 0 2i HOLWYDDOBEGAU. Holwyddoreg y Bedyddwyr, gan y Parch. Titus Lewis, pris 2c. yr un, gyda'r post......................*••••••.......••...............................~ Oatechism y Bedyddwyr; neu addysg fer yn egwyddorion y grefydd Gristionogol; yn unol â chyffes ffydd Cymmanfa Llundain, 1689. Oyfieithiedig gan Oynddelw. Pris Ijps'. yr un, ycant.................................................................................... 12 0 Catechism y Plant, gan R. B. Williams, Llangollen, pris lc, y cant 6 6 Holwyddoreg ar hanes Abraham, gan yr un, pris lc, y cant......... 6 0 Holwyddoreg ar hanes Elias y Thesbiad, gan yr un, pris lc, y cânt 6 0 Holwyddoreg ar hanes Jacob, gan yr un, pris lc, y cant............ 6 0 LLYFRAU YSGOL. A, B, C, arbapyr cryf wedi ei blygu, y dwsin.............................. ° 4Ì Llyfr y Dosbarth Cyntaf, y deuddegfed argraffiad, gyda darluniau, y cant .........................................................................••••....... ° ° Llyfr yr Ail Ddosbarth, yr wythfed argraffiad, gyda darluniau, ycant .................................................................................... 8 0 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A'R "ATHRaW," GAN W. WILLIAMS. Pris Tair Ceiniog.